Ohita valikko

Käenpiika

Jynx torquila

Käenpiika tutkimassa pesäpönttöä. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Käenpiika kuuluu tikkalintuihin. Se ei pysty hakkaamaan pesäkoloaan muiden tikkojen tapaan, mutta pesii silti puunkoloissa, vanhoissa tikankoloissa ja pöntöissä. Käenpiialla on tapana siivota tuleva pesäkolonsa huolellisesti ennen munintaa. Lajin nimi juontaa juurensa tästä erikoisesta lajiominaisuudesta. Käenpiika kuuluu Suomen uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin lajeihin.

  • Pituus 17 cm
  • Pesä puunkolossa tai pöntössä
  • Talvehtii trooppisessa Afrikassa
  • Ravintona muurahaiset ja niiden toukat

Elinympäristö. Käenpiika pesii metsissä, maaseutuasutuksen piirissä ja jopa kaupunkien puistojen laitamilla. Elinympäristö saattaa olla kuiva aurinkoinen kangasmetsä tai rehevä rantalehto.

Esiintyminen Vaasassa. Käenpiika on Vaasassa harvalukuinen pesimälintu. Se on havaittu pesimäaikaan noin 40 tutkimusruudulla. Suurin osa havainnoista on tehty asutuksen läheisistä metsistä. Kaupungin keskustasta ja saaristosta laji puuttuu pesimälinnustosta.