Ohita valikko

Metsien yleislajit

Metsien yleislajeilla tarkoitetaan lintulajeja, jotka esiintyvät kaikissa metsätyypeissä lehdoista kangasmetsiin. Nämä lintulajit eivät ole erityisen vaateliaita elinympäristöjen suhteen. Metsien yleislajeja esiintyy myös istutetuissa ja hoidetuissa talousmetsissä. Metsien yleislajeja ovat muun muassa peukaloinen, laulurastas, hernekerttu ja peippo.

Sekametsä. Kuva Aaro Toivio.