Ohita valikko

Peukaloinen

Troglodytes troglodytes

Peukaloisella on voimakas lauluääni. Kuva Aaro Toivio.

Yleistä. Peukaloinen on terhakka, lyhytpyrstöinen ja pienikokoinen varpuslintu. Se piilottelee taitavasti maastossa ja sitä on vaikea päästä näkemään. Usein lajin havaitseekin vain linnun kokoon nähden hämmästyttävän voimakkaasta laulusta tai rätisevästä kutsuäänestä.

  • Pituus 10 cm
  • Pesä maassa
  • Talvehtii Keski-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset ja madot

Elinympäristö. Reheväkasvuiset puronvarret, hakkuiden risukot ja lehdot ovat peukaloisen elinpiiriä. Karuissa mäntymetsissä peukaloinen ei viihdy.

Esiintyminen Vaasassa. Peukaloinen on Vaasassa kohtalaisen harvalukuinen pesimälintu. Se havaittiin vuosien 2005-2008 kartoituksissa noin 60 selvitysruudun alueella. Lajin esiintyminen keskittyi Pilvilammen, Öjenin ja Risöfladanin metsiin.