Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

Gärdsmygen har en kraftig sång. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Gärdsmygen är en pigg, liten tätting med kort uppstående stjärt. Den gömmer sig skickligt i terrängen och är svår att få syn på. Vanligtvis märker man fågeln endast på grund av sången som är överraskande stark i förhållande till fågelns storlek eller på grund av dess smattrande lockrop.

  • Längd 10 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Mellaneuropa
  • Livnär sig på insekter och maskar

Livsmiljö. Dikeskanter med frodig växtlighet, snåriga hyggen och lundar är gärdsmygens biotoper. Arten trivs inte i karga tallskogar.

Förekomst i Vasa. I Vasa är gärdsmygen en relativt sällsynt häckfågel. Den observerades i ca 60 atlasrutor vid karteringen. Förekomsten koncentrerar sig till skogarna vid Molnträsket och Risöfladan och i Öjen.