Ohita valikko

Niittykirvinen

Anthus pratensis

Niittykirvinen on avomaiden pesimälintu. Kuva Jan Nyman.

Yleistä. Niittykirvinen on yleinen pesimälintu Suomessa. Laji on erityisen runsas Pohjois-Suomessa, jossa se pesii soilla ja muilla avomailla. Niittykirvinen on muuttolintu, joka saapuu maahamme huhtikuussa. Tällöin se on tavallinen näky pelloilla, niityillä ja joutomailla, kun niittykirviset pysähtyvät lepäämään ja ruokailemaan muuttomatkallaan. Niittykirvinen on luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi lajiksi.

  • Pituus noin 14 cm
  • Pesä maassa kasvillisuuden suojassa
  • Muuttaa talveksi Keski- ja Etelä-Eurooppaan
  • Ravintona pääasiassa hyönteiset, syö myös siemeniä

Elinympäristö. Niittykirvinen viihtyy pelloilla, niityillä, soilla ja hakkuuaukioilla. Saaristossa niittykirviset pesivät rantaniityillä.

Esiintyminen Vaasassa. Niittykirvinen pesii Vaasassa pääosin kaupungin eteläpuolella sijaitsevilla laajoilla peltoaukeilla Lentokentän läheisyydessä ja Söderfjärdenillä. Saaristossa niittykirvinen pesii Torgrundissa.