Ohita valikko

Mustakurkku-uikku

Podiceps auritius

Mustakurkku-uikku on Suomen linnuston yksi kauneimmista lintulajeista. Mustakurkku-uikku on silkkiuikkua pienikokoisempi ja kiireiseltä kulkijalta laji jää helposti huomaamatta. Mustakurkku-uikku saattaa piilotella ruovikon kätköissä pitkiäkin aikoja. Kuva Jouni Kannonlahti.

Yleistä. Mustakurkku-uikku on korean näköinen pienikokoinen uikkulintu. Se on muuttolintu, jonka ensimmäiset yksilöt saapuvat keväällä Suomeen huhtikuun puolivälissä. Tällöin mustakurkku-uikun voi nähdä merenlahtien sulapaikoilla muiden vesilintujen seassa. Mustakurkku-uikku on Euroopan Unionin lintudirektiivin suojeltava laji. Laji on myös luokiteltu Suomen uhanalaisluokituksessa vaaraantuneeksi lajiksi.

  • Pituus noin 35 cm
  • Pesä kelluva lautta ruovikon reunalla
  • Muuttaa talveksi Länsi-Euroopan rannikolle
  • Ravintona vesien pieneläimet, vesikasvit

Elinympäristö. Mustakurkku-uikku viihtyy rehevillä sisävesillä ja merenlahdilla. Se saattaa pesiä myös ihmisen rakentamilla tekolammilla.

Esiintyminen Vaasassa. Mustakurkku-uikku on Vaasassa välisaariston ja merenlahtien pesimälintu. Sen pesimäkannan koko on Merenkurkun alueella arvioitu 1980-luvun lopulla olevan noin 80 paria. Vaasan kaupunkiatlaksen maastotöiden aikana mustakurkku-uikkujen pesimäaikaisia havaintoja tehtiin yhteensä 63 atlasruudulla. Usealla ruudulla mustakurkku-uikkuja pesi muutamia pareja, joten atlasvuosien parimääräksi voidaan Vaasassa arvioida noin 100-130 paria. Esimerkiksi Gerbyn sisäsaariston pesimälinnuston inventoinnissa kesällä 2007 mustakurkku-uikkujen parimääräksi laskettiin 47 paria. Suojelusyistä levinneisyyskartaa ei julkaista.