Ohita valikko

Lehtomainen kangas

Lehtomaisten kangasmetsien kasvillisuus on vaihtelevaa. Kuva Jan Nyman.

Lehtomainen kangasmetsä on rehevä ja monipuolinen metsätyyppi. Ravinteikkuuden suhteen lehtomaiset kankaat ovat lehdon ja tuoreen kangasmetsän välillä ja niissä viihtyy sekä kuuset että koivut, haavat ja lepät, mustikat ja käenkaali sekä monet muut kasvit.

Lehtomaiset kangasmetsät ovat suhteellisen yleisiä luontotyyppejä Vaasassa ja esiintyvät usein pienempinä laikkuina tuoreessa kangasmetsässä. Mustikkamaalla esiintyy vaihtelevasti lehdoista lehtomaisiin kankaisiin ja tuoreisiin kankaisiin asti. Myös pitkin Onkilahden rantoja voi nauttia lehtomaisista kankaista. Lehtomainen kangasmetsä tarjoaa hienoja elämyksiä koko kasvukauden aikana, mutta hyttyset voivat vaivata alkukesästä.