Ohita valikko

Pilvilampi

Esite Pilvilammen luontopolusta

Pilvilammen maisema. Kuva Jan Nyman.

Vaasan Pilvilammen retkeilyalue sijaitsee kaupungin itäpuolella noin 9 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Pilvilampi on suurmaisemaltaan osa laajaa Höstveden selännealuetta, joka jatkuu pohjoisessa aina Vaasan kaupungin ulkopuolelle asti. Pilvilammen retkeilyalue on pinta-alaltaan noin 800 hehtaarin laajuinen. Talvisin alueella on hyvät latuverkostot hiihtämiseen ja kesäisin voi pyöräillä alueen merkityillä reiteillä. Luonnonympäristöltään alue on enimmäkseen hyvin louhikkoista ja osin vaikeakulkuista metsämaata. Alueella on paikoin vanhoja kuusikoita, mutta myös nuorempaa havumetsää kasvaa varttuneiden metsien lomassa. Alueelle ominaista on lisäksi kuusten alla kasvavat kielokasvustot, jotka voivat paikoin olla runsaita ja laajoja.

Pilvilammella pesivään vesilinnustoon kuuluu mm. telkkä, tukkasotka, sinisorsa, rantasipi ja kalalokki. Pilvilammella on vuosien 2005-2008 aikana havaittu myös kuikka ja mustakurkku-uikku.

Pilvilammen metsät ovat havumetsälinnuille suotuisaa elinympäristöä. Laaja yhtenäinen metsäalue takaa metsälajistolle rauhallisen pesimäympäristön. Pilvilammella pesivät mm. pyy, teeri, varpuspöllö, palokärki, metsäkirvinen, peukaloinen, rautiainen, punarinta, mustarastas, laulurastas, sirittäjä, tiltaltti, hippiäinen, pyrstötiainen, hömötiainen, töyhtötiainen ja puukiipijä.

Pilvilampi on hyvä retkikohde ympäri vuoden. Pilvilammella on hyvät viitoitetut kävely- ja pyöräilyreitit. Reittien varrella on pysähdyspaikkoja, joissa osassa on mahdollisuus tulentekoon ja yöpymiseen. Talvisin alueella on kattava latuverkosto. Pilvilampi toimii Vaasan raakaveden välivarastointialtaana, joten Pilvilammessa uiminen tai eläinten päästäminen veteen on kielletty.

Alkuvuodesta jo maaliskuusta alkaen metsissä voi kuulla tikkojen rummutusta, puukiipijän hentoa laulua ja tiaisten reipasta ääntelyä. Touko-kesäkuun myöhäisinä iltahetkinä Pilvilammen metsät täyttyvät mustarastaiden, laulurastaiden ja punarintojen soidinlauluista. Syksyllä Pilvilammella saattaa nähdä varpuspöllön tai pyrstötiaisen.

Metsä Pilvilammella. Kuva Jan Nyman.

Vaasan ladun sivut kertovat mm. alueen historiasta ja reittiverkostosta

http://www.vaasanlatu.fi