Förbigå menyn

Molnträsket

Broschyr Molnträskets naturstig

Molnträsket fotograferat på våren då isen smälter. Bild Jan Nyman.

Molnträskets friluftsområde finns ca 9 km öster om stadens centrum. Molnträsket hör till den långsträckta höjden som också omfattar Höstves och som fortsätter vidare norr om Vasa. Själva friluftsområdet är ca 800 hektar stort. På vintern finns det skidspår och på sommaren kan man vandra eller cykla längs utmärkta leder på området. Naturen består främst av blockmark och delvis svårframkomlig skogsmark. Skogen är till största delen gammal och ställvis finns gamla grandungar, men även yngre barrskog växer vid Molnträsket. Förutom granar karaktäriseras området av bland annat liljekonvalj, som kan växa i stora bestånd.

Till sjöfågelbeståndet som häckar vid Molnträsket hör bl.a. knipa, vigg, gräsand, drill-snäppa och fiskmås. Under åren 2005-2008 har även storlom och svarthakedopping iakttagits vid Molnträsket.

I skogarna vid Molnträsket trivs barrskogsfåglar. Det stora sammanhängande skogsområdet garanterar skogsarterna en lugn häckningsmiljö. Vid Molnträsket häckar bl.a. järpe, orre, sparvuggla, spillkråka, trädpiplärka, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, taltrast, grönsångare, gransångare, kungsfågel, stjärtmes, talltita, tofsmes och trädkrypare.

Molnträsket är ett trevligt utflyktsmål året runt. Vid Molnträsket finns bra utmärkta gång- och cykelrutter. Längs rutterna finns rastplatser, varav det vid en del finns möjlighet att göra upp eld eller att övernatta.

Molnträskets vindskydd och grillplatser:

På vintrarna finns ett täckande nätverk av skidspår på området. Molnträsket fungerar som reservoar för råvatten, vilket gör det förbjudet att simma eller låta djur gå i vattnet vid Molnträsket.

Redan i mars kan man höra hackspettens trummande, trädkryparens svaga sång och mesens käcka läten i skogarna. På senkvällarna i maj-juni fylls Molnträskets skogar av koltrastens, taltrastens och rödhakens parningssång. På hösten kan man ha turen att få se sparvuggla eller stjärtmes vid Molnträsket.

Stigarna vid Molnträsket har tydlig skyltning. Bild Jan Nyman.