Ohita valikko
Muskarilapset

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulun ryhmiin voivat osallistua 0-6-vuotiaat lapset. Työtapoina ovat lorut, laulu, leikki, soitto, kuuntelu, liikkuminen, rytmiikka, improvisointi sekä kuvallinen ilmaisu piirtäen ja värittäen.

Musiikkileikkikouluopetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Opetuksen tavoitteena on herättää ja ylläpitää lapsen myönteistä asennetta sekä kiinnostusta musiikkia kohtaan.

Lapsi oppii ymmärtämään ja tunnistamaan musiikillisia perusasioita: vastakohtia (korkea-matala, hidas-nopea, voimakas-hiljainen) sekä musiikin elementtejä, mm. melodia, harmonia ja rytmi. Myös keskittymiskyky, äänenkäyttö ja motoriikka kehittyvät.

Perheryhmät (0-2 -vuotiaat)

Perheryhmässä lapsen mukana on aina aikuinen. Muskarin kesto on 30 minuuttia, ja sitä pidetään kerran viikossa.

Ryhmiä muodostettaessa jaetaan samana vuonna syntyneet lapset samaan ryhmään.

Tunneilla soitamme, liikumme ja tanssimme yhdessä. Perheryhmissä aikuiset osallistuvat muskarin toimintaan, ja lapsi on oman aikuisen vastuulla.

Sekä lapsella että aikuisella tulee olla liikkumiseen soveltuva mukava vaatetus. Turvallisuuden vuoksi lapsi tarvitsee tunnille myös liukumattomat tossut. Myös avojaloin voi liikkua.

Kuula-opiston vauvamuskarilaiset

Leikkiryhmät (3-5-vuotiaat)

Leikkiryhmässä lapsi on mukana jo ilman aikuista. Muskaritunnin kesto on 45 minuuttia, ja se kokoontuu kerran viikossa. Ryhmiä muodostettaessa jaetaan samana vuonna syntyneet lapset samaan ryhmään.

Muskaritunnilla kannustetaan lasta oman äänen käyttöön ja luonnolliseen laulamiseen, omaksutaan musiikillisia perusasioita leikin kautta ja tehdään tutuksi eri rytmisoittimet.

Lapsella on hyvä olla päällään liikkumiseen soveltuva, mukava vaatetus. Turvallisuuden vuoksi lapsi tarvitsee tunnille myös liukumattomat tossut. Myös avojaloin voi liikkua.

Lapsia muskarissa

Soitinryhmät 6-vuotiaille: kantele ja ukulele

Kuusivuotiaiden soitinryhmässä lapset aloittavat joko ukulelen tai kanteleen soiton. Soittimen saa lapsi valita itse. Lapset käyttävät tunneilla omia soittimia.

Kanteleen tai ukulelen soittamisen lisäksi tunnilla lauletaan, soitetaan rytmisoittimilla, kuunnellaan musiikkia sekä hahmotetaan musiikkia liikunnan avulla.

Muskaritunnin kesto on 45 minuuttia, ja se pidetään kerran viikossa.

Masumuskari

Masumuskari on tarkoitettu raskauden puolivälin ylittäneille odottaville äideille. Sikiön kuulo alkaa kehittyä raskausviikolla 20.

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa äidin ja masuvauvan vuorovaikutusta musiikillisia työtapoja käyttäen, tukea äidin musiikillisia valmiuksia, lisätä mielihyvän ja turvallisuuden tunnetta ja pitää yllä kehtolauluperinnettä.

Musiikillisia työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja aktiivinen musiikinkuuntelu. Masumuskarissa tehdään myös hengitysharjoituksia sekä äänenkäytön harjoituksia.

Masumuskari järjestetään kurssimuotoisena (5 kertaa). Tunnin kesto on 45 min. Kurssi järjestetään ilmoittautumisten perusteella tarpeen mukaan, ja viiden kerran kurssipaketin hinta on 37,50 euroa/hlö.

Masumuskarista voi siirtyä vauvamuskariin lapsen ollessa 3 kuukauden ikäinen.

Tee ilmoittautuminen Kuula-opiston Wilmassa.

 

Tanssi- ja musiikkileikkikoulu - TaMu

Tanssi- ja musiikkileikkikoulu eli TaMu on yksi Kuula-opiston uusimmista toimintamuodoista, ja se on tarkoitettu 5–7-vuotiaille lapsille. TaMu-ryhmissä tanssin ja musiikin harrastaminen yhdistyy, ja lapset saavat elämyksiä ja kokemuksia molempien taiteenlajien parissa.

Opetusta on kerran viikossa 45-60 minuuttia siten, että lapsilla on 20-30 minuuttia tanssia ja 20-30 minuuttia musiikkileikkikoulua.

Opetus pohjautuu omaan opintosuunnitelmaan, ja se toteutetaan Kuula-opiston tanssi- ja musiikkipedagogien yhteistyönä.

Tanssissa

  • sovelletaan lastentanssiopetuksen tavoitteita
  • lapsi tutustuu kehonsa ilmaisumahdollisuuksiin tanssin avulla.

Musiikkileikkikoulussa

  • lauletaan
  • soitetaan rytmi- ja melodiasoittimia
  • pääsoittimina ovat rummut ja boomshakerit.


Lukuvuoden 2022–2023 opetus on suunnattu vuonna 2017, 2016 ja 2015 syntyneille lapsille.

Hakuajat ja ilmoittautuminen

Uusien oppilaiden ensisijainen ilmoittautumisaika on huhtikuu. Jos ryhmissä on tilaa, niihin voidaan ottaa oppilaita myös lukuvuoden aikana. Tee ilmoittautuminen Kuula-opiston Wilmassa. Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kevään loppupuolella lähetämme erillisen ohjeistuksen jatkoilmoittautumisesta niille, jotka ovat jo muskarioppilaanamme.

Lähetämme oppilaille tiedot tulevan syksyn aloituksesta, muskarin ajasta ja opettajasta viimeistään elokuun loppupuolella.

Opetusajat

Opetusta annetaan Vaasassa Kuula-opistolla ja English Playschoolissa, Laihialla Rauhalan koululla.

Lukuvuosi alkaa yleensä viikolla 35. Lapsi on sijoitettu joko aamupäivä, iltapäivä tai iltaryhmään. Muskarin ajankohtaa voi toivoa ilmoittautumislomakkeessa. Opetuksen alkamisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Yhteystiedot