Förbigå menyn
Muskarilapset

Musiklekskola

Barn i åldern 0-6 år kan delta i musiklekskolans grupper. I musiklekskolan arbetar vi med ramsor, sång, lek, spel, att lyssna, rörelse, rytmik, improvisation samt att uttrycka sej i bilder genom att rita och måla.

Musiklekskolundervisningen grundar sej på den nationella läroplanen. Undervisningens mål är att väcka och hålla uppe barnets positiva inställning för och intresse av musik.

Barnet lär sej förstå och känna igen musikens grunder: motsatser (hög-låg, långsam- snabb, stark-svag) och element, såsom melodi, harmoni och rytm. Även koncentrationsförmågan, röstanvändningen och motoriken utvecklas.

Familjegrupper (0-2-åringar)

I familjegruppen deltar alltid en vuxen tillsammans med barnet. Musiklekskolan är 30 minuter en gång i veckan

Grupperna bildas så att barn födda samma år kommer i samma grupp.

På lektionerna spelar vi, rör vi på oss och dansar tillsammans, I familjegrupperna deltar även de vuxna i musiklekskolans verksamhet och barnet är där på den egna vuxnas ansvar.

Både barnet och den vuxna bör ha klädsel som passar till rörelse. Av säkerhets skäl bör barnet ha halkfria tossor. Man kan också vara barfota.

 

Kuula-opiston vauvamuskarilaiset

Lekgrupper (3-5-åringar)

I lekgruppen är barnet redan med själv utan vuxna. Musiklekskollektionen är 45 minuter en gång i veckan. Grupperna bildas så att barn födda samma år kommer i samma grupp.

På musiklekislektionerna uppmuntras barnet att använda sin egen röst och till att sjunga på ett naturligt sätt. Barnet lär sej musikens grunder genom lek. Dessutom börjar barnet känna igen olika rytminstrument.

Barnet bör ha klädsel som passar till rörelse. Av säkerhets skäl bör barnet ha halkfria tossor. Man kan också vara barfota.

Lapsia muskarissa

Instrumentgrupper för 6-åringar: kantele eller ukulele

I sexåringarnas spelgrupper börjar barnen spela ukulele eller kantele. Barnet får själv välja instrument. Barnen använder egna instrument på lektionerna.

Förutom att spela kantele eller ukulele sjunger vi, spelar ryminstrument och lyssnar på musik. Vi lär oss gestalta musiken genom rörelse.

Musiklekislektionen är 45 min en gång i veckan.

Grupper för blivande mammor

Grupperna för blivande mammor är tänkta för mammor som gått över halva graviditeten. Fostrets hörsel börjar utvecklas under graviditetsvecka 20.

Målet för verksamheten är att stärka banden mellan babyn och mamman genom att använda sej av musikaliska arbetsmetoder, att stöda mammans musikaliska kunskaper, att öka känslan av trygghet och välbefinnande samt att föra vidare barnsångstraditionen.

Musikaliska arbetsmetoder är sång, spel, rörelse till musik och aktivt musiklyssnande. I grupperna för blivande mammor gör man även andningsövningar och röstanvändningsövningar.

Grupperna för blivande mammor ordnas i kursform (5 gånger). Lektionen är 45 minuter. Kursen ordnas enligt antal anmälda och ett  kurspaket (5 gånger) kostar 37,50 €/person.

Från gruppen för blivande mammor kan man flytta till en familjegrupp när babyn är 3 månader gammal.

Dans- och musiklekskola - TaMu

Dans- och musiklekskola (TaMu) är en av de nyaste verksamheterna vid Kuula-institutet. Den riktar sig till barn i 5–7 års ålder. I TaMu kombineras två konstformer och barnen får upplevelser och erfarenheter av att både dansa och musicera.

Undervisningen sker som gruppundervisning 45-60 minuter per vecka: 20-30 minuter dans och 20-30 minuter musiklekskola.

TaMu grundar sig på en egen läroplan och förverkligas som ett samarbete mellan Kuula-institutets dans- och musikpedagoger.

Dans

  • i undervisningen följer man målsättningar för barndans
  • barnet bekantar sig med olika uttrycksmöjligheter genom dans

Musiklekskola

  • sjunger
  • spelar rytm- och melodi-instrument
  • huvudinstrument är trummor och boomshakers


Undervisningen under läsåret 2022-2023 riktar sig till barn som är födda under åren 2017,  2016 och 2017.

 

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är huvudsakligen april månad. Om det finns plats i grupperna kan nya elever tas med under läsåret. Anmäl dej via Kuula-institutets Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi instruktioner angående fortsättningsanmälan åt dom, som redan är musiklekiselever hos oss.

Vi sänder info om höstens start, musiklekskolans tider och lärare åt eleverna senast i slutet av augusti.

Undervisningstider och -platser

Läsåret  börjar vecka 35. Barnet har satts i morgon- eftermiddags- eller kvällsgrupp. Önskemål om musiklekskoltider kan fyllas i på anmälningsblanketten. Vi meddelar när undervisningen börjar via e-post.

Undervisning ges i Vasa i Kuula-institutet och i English playschool samt i Laihela i Rauhalan koulu.

Kontaktuppgifter