Förbigå menyn
Muskarilapset

Musiklekskola

Barn i åldern 0-6 år kan delta i musiklekskolans grupper. I musiklekskolan arbetar vi med ramsor, sång, lek, spel, att lyssna, rörelse, rytmik, improvisation samt att uttrycka sej i bilder genom att rita och måla.

Musiklekskolundervisningen grundar sej på den nationella läroplanen. Undervisningens mål är att väcka och hålla uppe barnets positiva inställning för och intresse av musik.

Barnet lär sej förstå och känna igen musikens grunder: motsatser (hög-låg, långsam- snabb, stark-svag) och element, såsom melodi, harmoni och rytm. Även koncentrationsförmågan, röstanvändningen och motoriken utvecklas.

Familjegrupper (0-2-åringar)

I familjegruppen deltar alltid en vuxen tillsammans med barnet. Musiklekskolan är 30 minuter en gång i veckan

Grupperna bildas så att barn födda samma år kommer i samma grupp.

På lektionerna spelar vi, rör vi på oss och dansar tillsammans, I familjegrupperna deltar även de vuxna i musiklekskolans verksamhet och barnet är där på den egna vuxnas ansvar.

Både barnet och den vuxna bör ha klädsel som passar till rörelse. Av säkerhets skäl bör barnet ha halkfria tossor. Man kan också vara barfota.

 

Kuula-opiston vauvamuskarilaiset

Syskonmusiklekis (0-3 åringar)

I syskonmusiklekskolan kan flera syskon i åldern 0–3 år vara på lektionen tillsammans med en vuxen. Vid planeringen av lektionerna beaktas utvecklingen hos barn i olika åldrar.

En lektion i musiklekskolan räcker 45 minuter, och den hålls en gång i veckan.

På lektionerna får deltagarna spela, sjunga, läsa ramsor, röra på sig och lyssna på musik.  I syskongrupperna deltar de vuxna i musiklekskolans verksamhet och den vuxna som deltar med sina barn är ansvarig för dem.

Både barnen och de vuxna bör ha bekväma kläder som lämpar sig för att röra på sig i. Med tanke på säkerheten bör barnet under lektionen ha inneskor som inte är hala.  Man kan också vara barfota.

Lekgrupper (3-5-åringar)

I lekgruppen är barnet redan med själv utan vuxna. Musiklekskollektionen är 45 minuter en gång i veckan. Grupperna bildas så att barn födda samma år kommer i samma grupp.

På musiklekislektionerna uppmuntras barnet att använda sin egen röst och till att sjunga på ett naturligt sätt. Barnet lär sej musikens grunder genom lek. Dessutom börjar barnet känna igen olika rytminstrument.

Barnet bör ha klädsel som passar till rörelse. Av säkerhets skäl bör barnet ha halkfria tossor. Man kan också vara barfota.

Lapsia muskarissa

Instrumentgrupper för 6-åringar: kantele eller ukulele

I sexåringarnas spelgrupper börjar barnen spela ukulele eller kantele. Barnet får själv välja instrument. Barnen använder egna instrument på lektionerna.

Förutom att spela kantele eller ukulele sjunger vi, spelar ryminstrument och lyssnar på musik. Vi lär oss gestalta musiken genom rörelse.

Musiklekislektionen är 45 min en gång i veckan.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är huvudsakligen 11.4.-12.5.2024. Om det finns plats i grupperna kan nya elever tas med under läsåret. Anmäl dej via Kuula-institutets Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi instruktioner angående fortsättningsanmälan åt dom, som redan är musiklekiselever hos oss.

Vi sänder info om höstens start, musiklekskolans tider och lärare åt eleverna senast i slutet av augusti.

Undervisningstider och -platser

Läsåret  börjar vecka 35. Barnet har satts i morgon- eftermiddags- eller kvällsgrupp. Önskemål om musiklekskoltider kan fyllas i på anmälningsblanketten. Vi meddelar när undervisningen börjar via e-post.

Undervisning ges i Vasa i Kuula-institutet och i English playschool samt i Laihela i Rauhalan koulu.

Kontaktuppgifter