Ohita valikko

Kuula-opiston hinnasto

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Hintamuutokset ovat mahdollisia, ja muutoksista päättää Vaasan kaupungin koulutuslautakunta.

Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus, TaMu ja karuselli

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

 • Oppitunnin pituus 30 min.: lukukausimaksu 71 €
 • Oppitunnin pituus 45 min.: lukukausimaksu 116 €
 • Tanssi- ja musiikkileikkikoulu – TaMu
  Oppitunnin pituus 30 min. + 30 min.: lukukausimaksu  142 €
  Oppitunnin pituus 45 min.: lukukausimaksu 116€
 • Karuselliopetus: lukukausimaksu 145 €

Soitto-opinnot ja laulu

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Soitinstartti

 • lukukausimaksu: 233 €

Musiikin perus- ja syventävät opinnot

Pääaineopinnot

 • Oppitunti 20-30 min.: lukukausimaksu 255 €
 • Oppitunti 40 min.: lukukausimaksu 284 €
 • Oppitunti 50 min.: lukukausimaksu 307 €
 • Oppitunti 60 min.: lukukausimaksu 327 €

Sivuaineopinnot

 • Oppitunti 30 min.: lukukausimaksu 208 €
 • Oppitunti 40 min.: lukukausimaksu 230 €
 • Oppitunti 50 min.: lukukausimaksu 255 €
 • Oppitunti 60 min.: lukukausimaksu 274 €

Materiaalimaksu 13 €

Uusien oppilaiden kirjoittautumismaksu 13 €

Tanssi

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Lastentanssi

 • Oppitunti 35 min: lukukausimaksu 71 €
 • Oppitunti 45 min: lukukausimaksu 116 €
 • Tanssi- ja musiikkileikkikoulu – TaMu
  Oppitunnin pituus 30 min. + 30 min.: lukukausimaksu  142 €

Klassinen baletti

 • Balettistartti: lukukausimaksu 255 €
 • Perusopinnot  1-2: lukukausimaksu 255 €
 • Perusopinnot 3-5: lukukausimaksu 284 € ja sivuaine 107 €
 • Syventävät opinnot: lukukausimaksu 327 € ja sivuaine 107 €
 • Uuden oppilaan kirjoittautumismaksu 13 €

Muut maksut

Soitinvuokra 40 € lukukausi

Osallistuminen musiikin perusteiden opetukseen ilman pääainetta 113 €

 

Alennukset

Perhealennus

Jos samasta perheestä osallistuu opetukseen useampi henkilö (lapsi tai aikuinen), voidaan lukukausimaksuista myöntää perhealennusta 10-50 % .

Alennukset lasketaan siten, että  suurimmasta lukukausimaksusta ei alennusta myönnetä, seuraavaksi suurimmasta alennusta saa 10 %, kolmanneksi suurimmasta 20 % jne. Suurin mahdollinen perhealennus on 50 %.

Esimerkiksi

 • lapsi 1: lukukausimaksu 255 €, ei alennusta
 • lapsi 2: lukukausimaksu 233 €, alennus 10 %
 • lapsi 3: lukukausimaksu 71 €, alennus 20 %

Perhealennukset eivät koske avoimen osaston oppilaita eikä kerhoja.

Alennusta ei tarvitse erikseen hakea.

Vapaaoppilaspaikka

Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään joko osittaisina tai täysimääräisinä. Myöntämisen perusteena ovat perheen tulot.

Vapaaoppilaspaikkoja haetaan syyskuussa koko lukuvuodeksi. Jos perheen tulot ovat lukuvuoden aikana muuttuneet, voi vapaaoppilaspaikkaa hakea myös tammikuussa kevätlukukaudeksi.

Ohje

Huomioon otettavat tulot

Hakemuslomake

Tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Avoin opinto-ohjelma

 • Opetuspaketti 8*30 min. 220 €
 • Opetuspaketti 8*45 min. 320 €
 • Opetuspaketti 12*30 min. 330 €
 • Opetuspaketti 15*30 min. 402 €
 • Opetuspaketti 12*45 min. 479 €
 • Opetuspaketti 15*45 min. 597 €
 • Opetuspaketti 10*40 min. 366 €
 • Aikuisbaletti 15*75 min. 120 €

Oppilaalla on oikeus pyynnöstä saada kansliasta opinnoistaan todistus. Todistuksen saa kuitenkin siten, että opintojen päättämisestä on kulunut korkeintaan vuosi. Opintotodistuksia ei laskuteta erikseen.

Musiikin hahmotusaineiden eli teoria-aineiden opetusryhmiin on mahdollisuus hakeutua myös henkilöiden, jotka eivät ole Kuula-opiston kirjoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu kansliaan elokuun 15. päivään mennessä. Lukukausimaksu on 113 €.

 

Opintojen lopetukset ja keskeytykset

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan Kuula-opiston kansliaan, kuula-opisto@vaasa.fi tai puh. 0400 430 131.

Ilmoituspäivä merkitään lopetuspäiväksi, mikä saattaa vaikuttaa lukukausimaksun suuruuteen.

 • jos oppilas lopettaa tai keskeyttää opintonsa ennen lukukauden yhdeksättä opetuskertaa/viikkoa, velotetaan häneltä puolet lukukausimaksusta. Jos keskeytys tai lopetus tapahtuu yhdeksännen opetusviikon jälkeen, veloitetaan häneltä lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
 • jos oppilas aloittaa opintonsa kesken lukuvuoden, lukukausimaksusta veloitetaan vain puolet, mikäli lukukauden opetusviikkoja on jäljellä vähemmän kuin yhdeksän. Mikäli opetusviikkoja on jäljellä vähintään yhdeksän, veloitetaan lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
 • lukukausimaksua alennetaan vain siinä tapauksessa, että opintojen keskeytyminen on johtunut oppilaasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä. Anomus tehdään Kuula-opiston rehtorille kirjallisesti. Alennuksen määrä on suhteessa menetettyjen opetuskertojen määrään/lukukausimaksu.
 • mikäli musiikkileikkikoulun/lastentanssin oppilas lopettaa ennen syyslukukauden neljättä opetusviikkoa, jätetään lukukausimaksu perimättä.
 • jos avoimen opinto-ohjelman oppilas keskeyttää opintonsa, laskutetaan häntä pidettyjen tuntien mukaan.