Ohita valikko

Kuula-opiston hinnasto

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Hintamuutokset ovat mahdollisia, ja muutoksista päättää Vaasan kaupungin koulutuslautakunta.

Musiikkileikkikoulu, musiikkivalmennus, tanssimuskari-mix ja puhallinkaruselli

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Musiikkileikkikoulu ja musiikkivalmennus

 • Oppitunnin pituus 30 min: lukukausimaksu 71 €
 • Oppitunnin pituus 45 min: lukukausimaksu 116 €

Tanssimuskari-mix 

 • Oppitunnin pituus 45 min (8 kertaa): 53 €
 • Oppitunnin pituus  60 min: lukukausimaksu  143 €

Puhallinkaruselli

 • Oppitunnin pituus 45 min: lukukausimaksu 145 €

Soitto-opinnot ja laulu

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Musiikin perus- ja syventävät opinnot

Pääaineopinnot

 • Oppitunti 20 min: lukukausimaksu 260 €
 • Oppitunti 30 min: lukukausimaksu 285 €
 • Oppitunti 40 min: lukukausimaksu 315 €
 • Oppitunti 50 min: lukukausimaksu 340 €
 • Oppitunti 60 min: lukukausimaksu 360 €

Sivuaineopinnot

 • Oppitunti 30 min: lukukausimaksu 220 €
 • Oppitunti 40 min: lukukausimaksu 245 €
 • Oppitunti 50 min: lukukausimaksu 275 €
 • Oppitunti 60 min: lukukausimaksu 290 €

Uusien oppilaiden kirjoittautumismaksu 13 €

Tanssi

Lukukausimaksu laskutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa: syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Tanssimuskari-mix

 • Oppitunnin pituus 45 min (8 kertaa): 53 €
 • Oppitunnin pituus  60 min: lukukausimaksu  143 €

Klassinen baletti

 • Balettistartti: lukukausimaksu 130 €
 • Perusopinnot  1-2: lukukausimaksu 255 €
 • Perusopinnot 3-5: lukukausimaksu 284 € ja sivuaine 107 €
 • Syventävät opinnot: lukukausimaksu 327 € ja sivuaine 107 €
 • Uuden oppilaan kirjoittautumismaksu 13 €

Muut maksut

Soitinvuokra 50 €/ lukukausi

Kantelevuokra 25 €/ lukukausi

Estradi-kuoro 30 €/ lukukausi (ilmainen Kuula-opiston oppilaille)

Digilo 20 €/ lukukausi

Osallistuminen musiikin perusteiden opetukseen ilman pääainetta 120 €/ lukukausi

 

Alennukset

Perhealennus

Jos samasta perheestä osallistuu opetukseen useampi henkilö (lapsi tai aikuinen), voidaan lukukausimaksuista myöntää perhealennusta 10-50 % .

Alennukset lasketaan siten, että  suurimmasta lukukausimaksusta ei alennusta myönnetä, seuraavaksi suurimmasta alennusta saa 10 %, kolmanneksi suurimmasta 20 % jne. Suurin mahdollinen perhealennus on 50 %.

Esimerkiksi

 • lapsi 1: lukukausimaksu 285 €, ei alennusta
 • lapsi 2: lukukausimaksu 260 €, alennus 10 %
 • lapsi 3: lukukausimaksu 71 €, alennus 20 %

Perhealennukset eivät koske avoimen osaston oppilaita eikä kerhoja.

Alennusta ei tarvitse erikseen hakea.

Vapaaoppilaspaikka

Vapaaoppilaspaikka myönnetään joko osittaisena tai täysimääräisenä. Myöntämisen perusteena ovat perheen tulot.

Vapaaoppilaspaikkaa haetaan syyskuussa koko lukuvuodeksi kerrallaan. Jos perheen tulot ovat lukuvuoden aikana muuttuneet, voi vapaaoppilaspaikkaa hakea myös tammikuussa kevätlukukaudeksi.

Ohje

Huomioon otettavat tulot

Hakemuslomake

Tuloselvityslomake

Yrittäjän tuloselvityslomake

Avoin opinto-ohjelma

 • Opetuspaketti 8*30 min. 235 €
 • Opetuspaketti 8*45 min. 340 €
 • Opetuspaketti 12*30 min. 350 €
 • Opetuspaketti 10*40 min. 390 €
 • Opetuspaketti 15*30 min. 430 €
 • Opetuspaketti 12*45 min. 510 €
 • Opetuspaketti 15*45 min. 630 €
 • Aikuisbaletti 15*75 min. 120 €

Oppilaalla on oikeus pyynnöstä saada kansliasta opinnoistaan todistus. Opintotodistuksia ei laskuteta erikseen.

Musiikin hahmotusaineiden opetusryhmiin on mahdollisuus hakeutua myös henkilöiden, jotka eivät ole Kuula-opiston kirjoilla. Ilmoittautuminen tapahtuu kansliaan elokuun aikana. Lukukausimaksu on 120 €.

 

Opintojen lopetukset ja keskeytykset

Opintojen lopettamisesta ilmoitetaan Kuula-opiston kansliaan, kuula-opisto@vaasa.fi tai puh. 0400 430 131.

Ilmoituspäivä merkitään lopetuspäiväksi, mikä saattaa vaikuttaa lukukausimaksun suuruuteen.

 • Jos oppilas lopettaa tai keskeyttää opintonsa ennen lukukauden yhdeksättä opetuskertaa/viikkoa, veloitetaan häneltä puolet lukukausimaksusta. Jos keskeytys tai lopetus tapahtuu yhdeksännen opetusviikon jälkeen, veloitetaan häneltä lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
 • Jos oppilas aloittaa opintonsa kesken lukuvuoden, lukukausimaksusta veloitetaan vain puolet, mikäli lukukauden opetusviikkoja on jäljellä vähemmän kuin yhdeksän. Mikäli opetusviikkoja on jäljellä vähintään yhdeksän, veloitetaan lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
 • Lukukausimaksua alennetaan vain siinä tapauksessa, että opintojen keskeytyminen on johtunut oppilaasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä. Anomus tehdään Kuula-opiston rehtorille kirjallisesti. Alennuksen määrä on suhteessa menetettyjen opetuskertojen määrään/lukukausimaksu.
 • Mikäli musiikkileikkikoulun, musiikkivalmennuksen tai tanssimuskari-mixin uusi oppilas lopettaa ennen lukukauden neljättä opetusviikkoa, jätetään lukukausimaksu perimättä.
 • Jos avoimen opinto-ohjelman oppilas keskeyttää opintonsa, laskutetaan häntä pidettyjen tuntien mukaan.