Förbigå menyn

Kuula-institutets avgifter

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.

Prisändringar är möjliga och bestäms av Vasa stads utbildningsnämnd.

Musiklekskola, musikförberedelse, TaMu och karusell

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.

 • Lektionens längd 30 min: terminsavgift 71 €
 • Lektionens längd 45 min: terminsavgift 116 €
 • Dans- ock musiklekskola – TaMu
  Lektionens längd 30 min + 30 min: terminsavgift 142 € och 45 min 116 €
 • Karusell: terminsavgift 145 €

Instrumentstudier

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.

Spelstart

 • Terminsavgift: 233 €

Grund- och fördjupade studier i musik

Studier i huvudämnet

 • Lektion 20-30 min.: terminsavgift 255 €
 • Lektion 40 min.: terminsavgift 284 €
 • Lektion 50 min.: terminsavgift 307 €
 • Lektion 60 min.: terminsavgift 327 €

Studier i biämne

 • Lektion 30 min.: terminsavgift 208 €
 • Lektion 40 min.: terminsavgift 230 €
 • Lektion 50 min.: terminsavgift 255 €
 • Lektion 60 min.: terminsavgift 274 €

 

Materialkostnad 13 €

Inskrivningsavgift för nya elever 13 €

 

Dans

Terminsavgiften faktureras två gånger per läsår: på höstterminen och på vårterminen.

Barndans

 • Lektionens längd 35 min: terminsavgift 71 €
 • Lektionens längd 45 min: terminsavgift 116 €
 • Dans- ock musiklekskola – TaMu
  Lektionens längd 30 min + 30 min: terminsavgift 142 €

Klassisk balett

 • Balettstart: terminsavgift 255 €
 • Grundstudier  1-2: terminsavgift 255 €
 • Grundstudier 3-5: terminsavgift 284 € och biämne 107 €
 • Fördjupade studier: terminsavgift 327 € och biämne 107 €

 

 • Inskrivningsavgift för nya elever 13 €

Övriga avgifter

Instrumenthyra 40 € termin

Deltagande i musikens gestaltning, musikteori utan huvudämne 113 €

 

Rabatter

Familjerabatt

Om det från samma familj i undervisningen deltar flera personer (barn eller vuxna), kan 10-50% familjerabatt på terminsavgifterna beviljas. Rabatterna räknas så att ingen rabatt ges på den högsta terminsavgiften, 10% ges på den nästhögsta avgiften, 20% på den tredje högsta osv. Högsta möjliga familjerabatten är 50%.

T.ex

 • barn 1: terminsavgift 255 €, ingen rabatt
 • barn 2: terminsavgift 233 €, rabatt 10%
 • barn 3: terminsavgift 71 €, rabatt 20 %

Familjerabatten gäller inte öppna avdelningens elever och flöjtgrupp.

Ni behöver inte ansöka om rabatt

Frielevplats

Frielevplatserna beviljas delvis eller helt och hållet. Familjens inkomst är grund för beviljandet.

Frielevplats söks under september för hela året. Om familjens inkomster har ändrats är det möjligt att i januari söka frielevplats för vårterminen.

Blanketter:

Info

Inkomster som beaktas

Anhållan om frielevsplats

Utredning över inkomster

Företagarens inkomstutredningsblankett

Programmet för öppna studier

 • Undervisningspaket 8*30 min. 220 €
 • Undervisningspaket 8*45 min. 320 €
 • Undervisningspaket 12*30 min. 330 €
 • Undervisningspaket 15*30 min. 402 €
 • Undervisningspaket 12*45 min. 479 €
 • Undervisningspaket 15*45 min. 597 €
 • Undervisningspaket 10*40 min. 366 €
 • Vuxenbalett 15*75 min. 120 €

Eleverna harrätt att på begäran få ett intyg över sina studier från kansliet. Intyget fås dock så, att det har hunnit gå högst ett år sedan studierna avslutades. Studieintyg faktureras inte.

Även personer som inte är inskrivna i Kuula-institutet har möjlighet att delta i undervisningen i musikens grunder, eller teoriämnen i musik. Anmälan görs till kansliet senast 15 augusti. Terminsavgiften är 113 €.

 

 

Avslutande av studier

Avslutande av studier meddelas till Kuula-institutets kansli, kuula-opisto@vaasa.fi eller tel 0400 430131.

Avslutningsanmälningsdagen räknas som sista dag, vilket kan påverka terminsavgiften.

 • Om eleven slutar eller avbryter studierna före terminens nionde undervisningsgång/vecka, faktureras halva terminsavgiften. Om avbrottet
  eller avslutandet av studierna sker efter den nionde undervisningsveckan,
  faktureras hela terminsavgiften.
 • Om eleven inleder sina studier under terminens gång, faktureras endast
  halva terminsavgiften, om det av terminen är kvar mindre än nio undervisningsveckor. Om det av terminen är kvar minst nio undervisningsveckor så faktureras hela terminsavgiften.
 • Terminsavgiften nedsätts endast i det fall, att avbrytandet eller avslutandet av studierna, har berott på orsaker som eleven inte kunnat påverka, som sjukdom eller annat på förhand oförberedd orsak. Ansökan om nedsättning görs skriftligen till Kuula-institutets rektor. Nedsättningen av terminsavgiften är i förhållande till de förlorad undervisningsgångerna/termin.
 • Om en elev i musiklekskolan/barndans slutar för den fjärde undervisningsveckan på höstterminen, faktureras ingen terminsavgift. I annat fall följer dessa elever samma principer som ovan.
 • Om en elev på programmet för öppna studier avbryter sina studier, faktureras enligt hållna timmar.