Ohita valikko
Digitaalinen materiaali varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kuulokkeita, iPad, kirjoja ja lasten kädet.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Monilukutaito digimaailmassa – Multiliteracitet i digivärlden 

Syyslukukaudella 2022 Vaasan varhaiskasvatus lähti edistämään digitaalista osaamista ja digitaalisia oppimisympäristöjä Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa-hankerahoituksella. 
Tavoitteena oli edistää digitalisaatiota luomalla varhaiskasvatukseen kaksikielinen, oppijoiden yhdenvertaisuutta edistävä malli monilukutaidosta digitaalisissa oppimisympäristöissä.
Toisena tavoitteena oli kunnan digitaalisten oppimisympäristöjen ja opetuskäytänteiden kehittäminen sekä kasvattajien ja lasten perusosaamisen vahvistaminen uudistuneen digisuunnitelman mukaisesti.
Kolmantena tavoitteena oli lisätä kasvatuksen ja oppimisen digitalisaation laatua ja edistää digiosaamisen hyödyntämistä sekä digitaalisten ympäristöjen monipuolisen käytön tukeminen ja kehittäminen.
Hankkeen avulla pyrittiin lisäämään kasvatuksen ja oppimisen digitalisaation laatua ja edistämään Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista digitaalisen osaamisen hyödyntämistä jalkauttamalla Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman perusteella tehty Varhaiskasvatuksen digisuunnitelma ja tukimateriaalit henkilöstön käyttöön.

Hanke pähkinänkuoressa:

Syksy 2022: Suunnittelu ja tukimateriaalin tekeminen

Kevät 2023: Sähköiset tarinat kasvatuksessa ja opetuksessa
Syksy 2023: Monimediaisten tuotosten luominen
Kevät 2024: Lisätty todellisuus osana digitaalisia oppimisympäristöjä

Suunnittelu ja tukimateriaalin tekeminen

Syksyllä 2022 Vaasan varhaiskasvatuksessa päivitettiin Digisuunnitelma Uudet lukutaidot kehittämisohjelman hyvien pedagogisten käytänteiden pohjalta. 

Vaasan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Digisuunnitelma on luettavissa täältä. 

Uuden suunnitelman käyttöönottoa tuettiin henkilökunnan koulutuksilla. Uutta suunnitelmaa käytiin läpi koko henkilökunnan kanssa. 

Vaasan varhaiskasvatuksessa toimii digitutor-verkosto, jossa jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Digitutoreiden työn tueksi luotiin vuosikello, jossa nousevat esiin vuosittain toistuvat tehtävät. Digivuosikellon löydät tämän sivun alalaidasta hankemateriaalien alta. Digitutoreille suunnattiin isompi monilukutaitoa ja medialukutaitoa vahvistava opintokokonaisuus, jossa työskenneltiin luovan tuottamisen parissa.

Osaamisen kartoituksessa nousi esiin tarve iPadin perusosaamisen vahvistamiseen, johon vastattiin iPad-peruskoulutuksella. Osana iPadien peruskoulutusta opeteltiin QR-koodien käyttämistä kirjojen kuuntelun, lukemisen ja tiedonhaun apuna.  

 • Lukulumossa QR-koodi ohjaa oikeaan kirjaan  
 • Yle Areenalla ilmaisiin sisältöihin, esim. lauluihin
 • QR-koodi, joka ohjaa tiedonhaussa haluttuun paikkaan  
 • ChirpQR , kuunneltavat QR-koodit 

 

Sähköiset tarinat kasvatuksessa ja opetuksessa

Hanke mahdollisti Lukulumon/Polygluttin käyttöönoton vuoden 2023 alusta.  Vaasan kaupungin varhaiskasvatusyksiköt saivat käyttöönsä Lukulumon tai Polygluttin lisenssit. Vaasa on kaksikielinen kaupunki, joten yksiköt saivat valita, kumpaa palvelua käyttävät. Lukulumo tarjoaa laajan valikoiman kirjoja suomenkielisille yksiköille ja suomenruotsalaisia versioita kielikylpyryhmille. Polyglutt tarjoaa laajan valikoiman ruotsinkielisiä kirjoja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. 

Miksi Lumolumo? 

 • Lukulumo vahvistaa äidinkieltä ja osallistaa lasta. 
 • Lukulumon avulla monikieliset lapset voivat kehittää taitojaan niin suomen kielessä, ruotsin kielessä kuin omassa äidinkielessään (tai äidinkielissään). Tällöin myös lapsen kulttuurinen identiteetti vahvistuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. 
 • Kielitietoisuus, sanavarasto ja kielenkäyttötaidot vahvistuvat.  
 • Lukulumon käyttö mahdollistaa lasten tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen digitaalisen osaamisen vahvistamisen sekä lasten aktiivisen toimijuuden digitaalisessa oppimisympäristössä. 
 • Lukulumon käyttö vahvistaa henkilökunnan ja lasten digitaitoja digisuunnitelman mukaisesti. 
 • Leikki on keskeinen työtapa ja lukemisen, satujen ja tarinoiden avulla voimme rikastuttaa leikkiä. Kuuntelemalla samoja satuja eri kielillä, on kaikilla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua leikkiin, kuunneltuaan tarinat omalla äidinkielellään. 

Täältä löydät vinkkejä e- ja äänikirjojen käyttöön varhaiskasvatuksessa: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Kuunnellaan-aanikirjaa.pdf 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kuuntelen-siis-luen  

Lue lisää ja innostu: 

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut on julkaissut lukupassit alle kouluikäisille. Varhaiskasvatuksen lukupassit löydät täältä: https://kirjasto.vaasa.fi/lapset-ja-nuoret#/ 

Monimediaisten tuotosten luominen

Monimediaisten tuotosten luominen, tuottaminen ja yhdessä tekeminen olivat keskiössä syksyllä 2023. Henkilökunnan osaamisen tueksi järjestettiin koulutuksia yhdessä Atean edu-tiimin sekä iLinnin kanssa. 

Vaasan varhaiskasvatuksessa on käytössä iPadit, jotka mahdollistavat iMovien ja Garagebandin käytön. Tablettilaitteilla on käytössä myös Stop Motion Studio Pro-animaatiosovellus sekä kasvattajien laitteilla Book Creator-sovellukset. 

Varhaiskasvatusryhmät yhdistivät e- ja äänikirjat osaksi oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuuksiin pääset tutustumaan tarkemmin täällä. 

Oppimiskokonaisuuksien yhteydessä mietittiin, miten lapset voisivat arvioida toimintaa helposti. Yhdistimme arviointiin käytössä olevat laitteet ja mahdollisimman helpon tavan toimia. Lapset arvioivat valokuvaamalla -ohjeistuksen löydät hankemateriaaleista. 

Joulun lähestyessä teimme kaikille avoimen joulukalenterin Vaasan varhaiskasvatuksen Instagramin storeihin. Joulukalenterin tehtävät on nostettu tilin kohokohtiin, joten pääset edelleen tutustumaan tehtäviin ja harjoittelemaan tuottamisen taitoja https://www.instagram.com/varhaiskasvatus_vaasa/ . 

Lisätty todellisuus osana digitaalisia oppimisympäristöjä

Lisätty todellisuus osana oppimisympäristöjä nostaa esiin erilaisten sovellusten ja ohjelmien käytön varhaiskasvatuksessa. Kasvatuksessa käytetään paljon erilaisia digitaalisia sovelluksia ja palveluita, ja niiden tulee täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Yhdessä digitutoreiden kanssa olemme työstäneet varhaiskasvatukseen sopivan sovellusvalikoiman, joka on saatavilla iPadeille etähallinnan HUBista. 

Taikalattia mahdollisti lisätyn todellisuuden yhdistämisen varhaiskasvatuksen arkeen turvallisesti. Taikalattia mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumiskokemuksen lapselle iästä, äidinkielestä tai motorisesta kehityksestä riippumatta. Lisätietoja Taikalattiasta löydät täältä: https://www.aistikanava.fi/taikalattia/ 

Taikalattia kiersi keväällä 2024 eri varhaiskasvatusyksiköissä. Syksystä 2024 Taikalattia siirtyy osaksi varhaiskasvatuksen lainaamoa ja päiväkodeilla on mahdollisuus käyttää sitä myös tulevaisuudessa. Tässä lasten ja aikuisten käyttökokemuksia Taikalattiasta: 

 • “Kaikki saivat ja pystyivät samalla tavalla osallistua Taikalattian käyttöön. Taikalattia oli riittävän yksinkertainen käyttää (sekä aikuisten digitaitoja silmällä pitäen, että ihan pienimpien lasten motorisia taitoja huomioiden). Taikalattia antoi lapsille (ja aikuisille) uusia elämyksiä ja oli kovin mieluisa kaikille.” 
 • ”Todella innostava, lapsia kiinnostava, hauska opettavainen” 
 • ”Kiva, lapset tykkäsivät” 
 • ”Riittävän yksinkertainen ja helppo käyttää” 
 • ”Riittävän yksinkertainen kaikkein pienimmille lapsille” 
 • ”Monipuolinen ja innostava” 
 • “Kiva lisä ja puhuimme laitteen käyöstä projektityöskentelyssä esim. tulivuoria tutkittaessa, avaruus, matkustaminen jne.” 
 • “Tykättiin kyllä, mutta aika lailla samanlaisia juttuja. Raskas pakattava. Helppo käyttää, mutta ”sovellukset” tökki tai eivät oikein kunnolla toimineet. Musiikit/äänet olivat kivat. Iso miinus oli, että kaikki oli englanniksi.” 
 • “Hienoa, että saimme ryhmäämme Taikalattian. Kaikki lapset saivat osallistua, taitotasosta riippumatta.” 
 • “Lasten innostus oli heti mukaansatempaavaa. Jokainen lapsi innostui ja oli riemulla mukana toiminnassa.” 
 • “Lapset olivat innoissaan ja halusivat kokeilla monia eri pelejä. Erityisesti jalkapallo ja kalojen jahtaaminen oli mielekästä. Nyt kokeiluaika oli rajallinen ja henkilökuntakin opetteli vasta laitteen käyttöä eli kokeilu jäi pintapuoliseksi. Osa lapsista olisi toivonut, että heijastuspinta olisi ollut suurempi ja näin mahdollistanut vielä enemmän liikettä. Jokaisella lapsella oli kuitenkin mahdollisuus osallistua kielestä ja taidoista riippumatta.” 
 • “Toiminnallisuus on tänä päivänä tärkeä osa oppimista ja lapsiryhmän toimintaa, Taikalattia tukee tätä oppimisen muotoa monipuolisesti.” 
 • ”Oli kiva, kun sai tehdä erilaisia juttuja, sai liikkua.”