Ohita valikko

Varhaiskasvatussuunnitelmat ja toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta tapahtuu kaikissa päivän tilanteissa. Vaasan varhaiskasvatuksessa arjen tilanteet nähdään yhtä arvokkaina kasvatuksellisina toimintoina kuin erikseen suunnitellut pedagogiset toimintahetket.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa päiväkodissa jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogisen suunnittelun pohjana.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Tutustu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin  Opetushallituksen sivuilla.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Tutustu Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (pdf)