Ohita valikko

Varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelmat

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta tapahtuu kaikissa päivän tilanteissa. Vaasan varhaiskasvatuksessa arjen tilanteet nähdään yhtä arvokkaina kasvatuksellisina toimintoina kuin erikseen suunnitellut pedagogiset toimintahetket.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa päiväkodissa jokaiselle lapselle laaditaan myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa. Lasten omat varhaiskasvatussuunnitelmat toimivat pedagogisen suunnittelun pohjana.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Tutustu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin  Opetushallituksen sivuilla.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Tutustu Vaasan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan (pdf)

Esiopetussuunnitelma

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

Tutustu valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteet Opetushallituksen sivuilla.

Opetushallitus laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Tutustu Vaasan kaupungin esiopetussuunnitelmaan(pdf)

Tutustu Vaasan kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelmaan (ePerusteet)

Muut suunnitelmat ja dokumentit varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa