Ohita valikko
Uusi asfaltti

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten (kiviaines, sora, hiekka, savi ja ruokamulta) ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa (maa-aineslupa).

Vaasassa maa-aineslupahakemukset käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi se, miten maa-ainesten otto vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen.

Maa-aineslupahakemusten käsittelystä saa lisätietoja ympäristötarkastaja Esa Hirvijärveltä (puh. 040-7775176).

Kotitarveotto

Maa-aineslain 4 § 2 momentin mukaan maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita,  jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, kuitenkin enintään 500 kiintokuutiometriä joka otetaan omalla maalla.

Ympäristönsuojelun yhteystiedot

Ympäristönsuojelun yhteissähköposti

Vaasan kaupungin ympäristöosasto