Ohita valikko
Merenkurkun Saaristo kuuluu UNESCON maailmanperintökohteisiin.

Ympäristösertifikaatti Maailmanperintöportille ja Merenkurkun maailmanperintö ry:lle

9. joulukuuta 2022 Merenkurkun maailmanperintö ry:lle myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Yhdistys on läpäissyt hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutunut noudattamaan Ekokompassin 10 kriteeriä.

Maailmanperintöportin ympäristösertifiointi

Viime syksynä Merenkurkun Maailmanperintö ry aloitti ympäristösertifioimaan yhdistyksen toimintaa ja Maailmanperintöportin vierailukeskusta.

Sertifiointi tehtiin Suomen Luonnonsuojeluliiton ”Ekokompassin” mukaisesti. Merenkurkun Maailmanperintö ry on myös mukana alueellisessa Kestävä matkailu -hankkeessa, joka kehittää Pohjanmaan matkailualaa työskentelemällä aktiivisesti matkailun kestävyysasioiden parissa. Yhdistyksen työ aloitettiin tekemällä peruskartoitus nykytilanteesta, joka valmistui tammikuussa 2022. Sen jälkeen yhdistykselle laadittiin ympäristöohjelma, joka määrittää mitkä ympäristötoimenpiteet yhdistyksen tulisi asettaa etusijalle seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi työstettiin ympäristölupaus, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyi toukokuussa 2022.

Auditointi suoritettiin syksyllä 2022 ja 9. joulukuuta yhdistykselle myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Seuraavana tavoitteena on hakea Sustainable Travel Finland -statusta, kestävän matkailun ja käyntikohteiden kansallista symbolia. Tämän hyväksynnän VisitFinland antaa kestäville käyntikohteille.

Bild på två diplom

Ympäristölupaus

Unescon maailmanperintökohteet ovat kestävän matkailun luonnollisia edelläkävijöitä.

Merenkurkun maailmanperintö ry haluaa kehittää Merenkurkun saariston maailmanperintöaluetta kestäväksi matkailukohteeksi vierailukeskus Maailmanperintöportin kautta.
Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan palveluita ja elämyksiä, jotka luovat terveyttä ja hyvinvointia ihmisille, hyviä elinkeinoedellytyksiä yrittäjille ja taloudellista hyvinvointia alueelle.

  • Panostamme paikalliseen kestävään kehitykseen ja teemme yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa edistääksemme paikallista yhteisöä. Paikallistuntemus, käytännön kokemukset ja kulttuurihistoria ovat lähtökohtana useille kestäville kokemuksille.
  • Vierailukeskuksemme on esteetön ja palvelee kävijöitä monipuolisesti.
  • Kerromme vierailijoillemme maailmanperintökohteen arvoista ja kannustamme vierailijoita toimimaan vastuullisesti. Keräämme asiakkailta palautetta asiakastyytyväisyyden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.
  • Edistämme paikallisen talouden kasvua ja työpaikkojen syntymistä tarjoamalla tietoa alueen yrityksistä ja palveluista sekä kannustamalla matkailijoita viipymään pidempään maailmanperintökohteessa. Palkkaamme mahdollisuuksien mukaan paikallisia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.
  • Edistämme hyvinvointia ja terveyttä kannustamalla kävijöitä monipuolisiin kulttuuri- ja luontoelämyksiin alueella.
  • Järjestämme ja osallistumme alueen toimijoiden koulutus- ja yhteistyötapaamisiin.
  • Vähennämme ympäristön kuormitusta toimimalla energia- ja materiaalitehokkaasti ja toimimme hyvänä esimerkkinä ympäristöasioissa.
  • Tarjoamalla vierailijoillemme paikallisesti tuotettuja, laadukkaita ja kestäviä palveluita, toivomme myötävaikuttavan vastuullisen matkailualan kehittymiseen Suomessa.