Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Raippaluodon silta talvella

Världsarvsporten och föreningen VIK rf är miljöcertifierade

Den 9 december 2022 beviljades föreningen Miljösystemet Ekokompassens Certifikat för vård och utveckling av miljöfrågor i enlighet med miljösystemet Ekokompassen. Föreningen har godkänts vid Ekokompassens auditering och har förbundit sig att uppfylla Ekokompassens tio kriterier.

Miljöcertifiering av Världsarvsporten

Förra hösten inledde föreningen Världsarvet i Kvarken rf arbetet med att miljöcertifiera föreningens verksamhet i allmänhet och besökscentret Världsarvsporten i synnerhet.  

Certiferingen görs enligt Finlands naturskyddsförbunds ”Ekokompassen”. Föreningen deltar i det regionala projektet Sustainable Tourism, som utvecklar besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen och samarbetar med andra turismorganisationer i Vasaregionen. 

Föreningens arbete inleddes med att göra en grundkartläggning av nuläget, vilket blev klart i januari 2022. Därefter uppgjordes ett miljöprogram för föreningen; vilka miljöåtgärder ska föreningen prioritera de närmaste tre åren. Dessutom utarbetades föreningens miljölöfte, vilket godkändes av styrelsen i maj 2022. 

Auditeringen genomfördes hösten 2022 och den 9 december beviljades föreningen Miljösystemet Ekokompassens Certifikat för vård och utveckling av miljöfrågor i enlighet med miljösystemet Ekokompassen.

Nu går arbetet vidare med att uppnå målet som hållbart besöksmål enligt VisitFinlands kriterier.  Då kan föreningen ansöka om att få ”Sustainable Travel Finland”- status, den nationella symbolen för  hållbara turistdestinationer och besöksmål i Finland.  

 

Bild på två diplom

Miljölöfte 

Unescos världsnaturarv är naturliga föregångare när det gäller hållbar turism.  

Världsarvet i Kvarken rf vill genom sitt besökscenter Världsarvsporten utveckla världsarvsområdet Kvarkens skärgård till en hållbar turistdestination. 

I vår verksamhet strävar vi till att erbjuda tjänster och upplevelser som skapar hälsa och välbefinnande för människor, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för regionen.   

  • Vi satsar på lokal hållbarhet och samarbetar med lokala företagare och samfund för att främja närsamhället. Lokal kunskap, praktiska erfarenheter och kulturhistoria är utgångspunkter för ett utbud av hållbara upplevelser. 
  • Vårt besökscenter är tillgängligt och betjänar besökarna på ett mångsidigt sätt. 
  • Vi informerar våra besökare om världsarvets värden och uppmuntrar besökarna till att handla ansvarsfullt. Vi samlar respons från kunderna för att utveckla kundnöjdheten och verksamheten. 
  • Vi främjar tillväxten av den lokala ekonomin och skapandet av arbetsplatser genom att erbjuda information om områdets företag och tjänsteutbud och sporrar turisterna till att stanna längre i världsarvsområdet. Vi anlitar lokala underentreprenörer och samarbetsparter så långt det bara är möjligt. 
  • Vi främjar välbefinnandet och hälsan genom att uppmuntra besökarna till mångsidiga kultur- och naturupplevelser i området. 
  • Vi ordnar och deltar i utbildnings- och samarbetsmöten för områdets aktörer. 
  • Vi minskar belastningen på miljön genom att verka energi- och materialeffektivt och verkar som ett gott exempel i miljöfrågor. 
  • Genom att erbjuda våra besökare lokalproducerade tjänster, som är högklassiga och hållbara, hoppas vi att bidra till att utvecklingen av en ansvarsfull besöksnäring i Finland.