Ohita valikko
Merenkurkun Saaristo kuuluu UNESCON maailmanperintökohteisiin.
Svedjehamn ilmakuva

Uutiskirjeet

Ajankohtaiset tiedotteet Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta.

Uutiskirje huhtikussa 2024

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Tässä on maailmanperintökohteen vuoden 2024 ensimmäinen uutiskirje. Maankohoaminen jatkuu entiseen tapaan, muuttolinnut palaavat ja päivät pitenevät, aivan kuten pitääkin. Metsähallituksen luontopalveluissa on vuodenvaihteessa tapahtunut isompi organisaatiomuutos, mutta voitte edelleen ottaa yhteyttä Malin Henriksoniin ja meihin muihin maailmanperintöaluetta koskevissa asioissa. Ja tässä uutiskirjeessä on tiivistelmä siitä, mikä on ajankohtaista juuri nyt.

 

Mitä mieltä kävijät ovat Merenkurkusta?

Metsähallitus teki Merenkurkun saaristossa kävijätutkimuksen ajalla 1.5.-30.9.2023. Maailmanperintökohteeseen löysi vuoden aikana tiensä noin 91 000 ihmistä, joista hieman yli 500 vastasi kyselyyn. Merenkurkun kävijät tulevat nauttimaan luonnosta, retkeilemään ja kokemaan maisemia. He ovat tyytyväisiä vierailuunsa ja antavat arvosanan 4,25 asteikolla 1-5. Kolme neljäsosaa kävijöistä tiesi myös, että he olivat maailmanperintökohteessa. He toivoivat enemmän tietoa alueesta ja enemmän kahviloita ja ravintoloita. Kävijämäärät, vaikutus paikallistalouteen ja työllisyyteen ovat kasvaneet edellisestä tutkimuksesta, ja kävijät käyttävät keskimäärin 70 euroa vierailunsa aikana.

Kysely toteutettiin samalla tavalla kuin edellinen kysely vuonna 20217, ja samalla tavalla kuin muissa Suomen maailmanperintökohteissa, joten saamme vertailukelpoisia tuloksia. Kävijätutkimuksen raportti julkaistaan pian Metsähallituksen verkkosivuilla. Suomen maailmanperintöyhdistys laatii keväällä raportin, jossa on yhteenveto kaikkien maailmanperintökohteiden kävijätutkimusten tuloksista.

Heritage Talks keskittyvät tänä vuonna maailmanperintöopetukseen

Tervetuloa Heritage Talks in Kvarken 2024 -webinaariin tiistaina 23. huhtikuuta klo. 16.00. Teemana on maailmanperintökasvatus kouluissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen on saatavilla lähempänä webinaaria. Tilaisuus on ruotsinkielinen, mutta kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita suomeksi ja englanniksi. Webinaari järjestetään Teamsin kautta, ja se on avoin kaikille. Teams-linkki julkaistaan verkkosivustolla ja Merenkurkun saariston Facebookissa.

Ota maailmanperintö osaksi opetusta. 25. huhtikuuta 2024 klo. 12.00-17.00 annamme tietoa maailmanperintökasvatuksesta Vöyrin pääkirjastossa. Silloin tarjotaan tietoa esim. opetusmateriaaleista maailmanperintöopetusta Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä. Kaikki ovat tervetulleita Vöyrin pääkirjastoon.

Hanke Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa järjestää Heritage Talks in Kvarken 2024. Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Ympäristökasvatus ja -valistus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Vaasan Aktiasäätiö, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun maailmanperintö ry. Hanke päättyy 30. huhtikuuta 2024.

Jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia liittyen Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatukseen, ota yhteyttä Fiaan 30. huhtikuuta mennessä sähköpostitse fia.antus@kvarken.fi

Oletko kiinnostunut fladojen ennallistamisesta?

Pienet rannikkovedet eli fladat, kluuvifladat, kluuvit, kluuvijärvet ja purot ovat uhanalaisia elinympäristöjä. Niihin kohdistuu ruoppausten, rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen ja vieraslajien aiheuttamia paineita. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on juuri julkaissut oppaan näiden pienvesien kunnostamisesta. Opas on tehty yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Oppaan laatimista on johtanut työryhmä, jossa on ollut edustajia kaikista keskeisistä rannikon pienvesien kunnostukseen liittyvistä toimijoista. Se on suunniteltu erityisesti tukemaan Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa toteutettavia kunnostuksia, helpottamaan ja sujuvoittamaan työtä. Opasta voivat käyttää myös muut, jotka suunnittelevat pienten rannikkovesien kunnostamista.

Oppaan tavoitteena on tarjota tiiviisti kaikki olennainen tieto kunnostuskohteiden valinnasta, maastokartoituksesta ja muista tutkimuksista, varsinaisten kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta sekä työn seurannasta. Oppaassa otetaan huomioon lainsäädännölliset vaatimukset, kuten vesilain mukaiset ilmoitus- ja lupamenettelyt sekä luonnonsuojelulain mukaiset lupatarpeet.

Löydät oppaan täältä: RANNIKON PIENVESIEN KUNNOSTUSOPAS

Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi Suomessa syyskuussa

Kaikki ovat tervetulleita mukaan, ilmoittautuminen toukokuun loppuun mennessä!

Samaan aikaan Korkearannikolla

Ruotsin Unescon neuvosto järjesti 14.-15. maaliskuuta ohjelmakonferenssin, jossa koottiin yhteen kaikki Unescon ”käsitteet”, kuten maailmanperintökohteet, biosfäärialueet, geopuistot, maailmanmuistomerkit ja aineeton kulttuuriperintö. Konferenssi pidettiin Tukholman valtioneuvoston kansliassa ja siihen liittyi retki Kansallisarkistoon.

Se oli ensimmäinen kerta, kun tällainen konferenssi järjestettiin Ruotsissa. Tilaisuus tarjosi mahdollisuuden oppia lisää Unescon alaisista toimista ja vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia muiden alueiden kanssa, ehkä erityisesti geopuistojen ja biosfäärialueiden kanssa, joiden kanssa meillä on melko paljon yhteistä. Paikalla olivat myös kaikki maailmanperintötyöstä ja muista ohjelmista vastaavat viranomaispäälliköt, joten oli tilaisuus kuulla heidän näkemyksiään siitä, miten maailmanperintötyön pitäisi toimia tulevaisuudessa.

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Uutiskirje joulukuussa 2023

Tervetuloa lukemaan vuoden viimeistä uutiskirjettä!

Vuoden viimeisessä uutiskirjeessä voit lukea koko maailmanperintökohteen eli sekä Merenkurkun saariston että Korkean rannikon uudesta yhteisestä hoitosuunnitelmasta. Saat tervehdyksen maailmanperintöpedagogihankkeesta, esittelyn VR-verkostohankkeesta, johon maailmanperintöyhdistys osallistui, ja ajankohtaisia tapahtumia ulkoilualueilta.

Et varmasti ole missannut seurata joulukalenterimme Facebookissa, jonne lähetämme kuvaterveisiä pohjoismaisilta maailmanperintökohteiltamme.
Jos sinulla on ylimääräistä aikaa jouluna, käytä tilaisuutta hyväksesi ja kuuntele ääniopastamme maailmanperintökohteen kulttuurihistoriasta. Kuunneltavissa on 75 mielenkiintoista jaksoa jännittävistä asioista, joita Merenkurkun saariston maailmanperintöalueella on tapahtunut kautta historian.

TÄÄLTÄ LÖYDÄT JOULUKALENTERIN
& TÄÄLTÄ LÖYDÄT ÄÄNIOPPAAN

Metsähallituksen ja maailmanperintöyhdistyksen väki
toivottavat kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Verkostohanke Nordic World Heritage VR-Network

Nordic World Heritage VR-Network -hankkeen käynnisti Region Gävleborg, joka vastaa Hälsingetalojen maailmanperintökohteesta. Verkostoon kuului viisi maailmanperintökohdetta viidestä Pohjoismaasta: Hälsingetalot Ruotsista, Röroksen kaivoskaupunki ja sen ympäristö Norjassa, Merenkurkun saaristo (ja Korkearannikko) Suomessa, Jellingmonumentit Tanskassa ja Thingvellir Islannissa. Hankerahoitus saatiin Nordic Culture Point -ohjelmasta.

Vuosina 2021-2023 tehtiin vierailuja jokaiselle osallistuvalle maailmanperintöalueelle sekä viimeinen opintomatka Berliiniin (Saksa). Verkostohankkeen tarkoituksena oli yhteistyön ja vaihdon kautta kehittää ideoita uusien teknisten ratkaisujen hyödyntämiseksi oman maailmanperintöalueen esittelemiseksi.

Merenkurkusta opintomatkoille osallistuivat toiminnanjohtaja Kenth Nedergård, hallituksen puheenjohtaja Mikael Alaviitala sekä projektihenkilöstö Piia Orava ja Fia Antus.
”Voimme todeta, että eri maailmanperintökohteet ovat teknisesti hyvin erilaisia ja olosuhteet ovat hyvin erilaiset”, Kenth Nedergård toteaa. ”Jotkut maailmanperintökohteet ovat pinnalta pieniä, kuten esim. Jelling, kun taas meillä Merenkurkussa/Höga Kustenissa ja Hälsingegårdarnassa on maailmanperintö, joka ulottuu laajoille alueille. Meille painopiste on siinä, että pystymme esittelemään koko alueen, joka muuten on yleisön ulottumattomissa. Jellingin ja Thingvellirin kaltaisilla alueilla he haluavat näyttää historian kulun animoimalla aikamatkailua menneisyyteen. Se olisi toki myös meille täällä Merenkurkun työstettävä asia, sillä maan korkeus ja jatkuvasti muuttuva maisema ovat tärkeimpiä maailmanperintöarvojamme.”

Vuonna 2022 verkostohanke sai pohjoismaisen maailmanperintöpalkinnon ”The Nordic World Heritage Award 2022” perustelulla ”Palkinto myönnetään pohjoismaisten maailmanperintökohteiden innovatiivisesta yhteistyöstä, jossa verkosto toimii esimerkkinä ja inspiraationa monille muille. Verkosto tarjoaa myös uusia työkaluja maailmanperintöarvojen tulkintaan ja laajemman yleisön tavoittamiseen.

Hanke päättyy joulukuussa 2023, mutta yhteistyökumppanit pohtivat jo tulevaisuuden verkostoitumis- ja kehitysprojektimahdollisuuksia.

Aktiivinen vuosi Rannikko LIFE -projektissa

Rannikko LIFE on suuri EU-projekti, jota koordinoi Metsähallitus. Vuosi 2023 on ollut toiseksi viimeinen vuosi projektissa, jossa tehdään kunnostuksia ja hoitoa Natura-alueilla koko Suomen rannikolla. Tänä kesänä painopiste on siirtynyt suunnittelusta hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen.

Merenkurkun saaristossa hoitoa on tehty tänä vuonna seuraavilla alueilla:

 • Boskäret: edellisen vuoden niittotöiden jälkeisten raivausjätteiden polttaminen
 • Lappörarna: lampaiden laidunmaan kunnostus (katajien ja pikkukuusien raivaus)
 • Långgrund: lampaiden laidunmaan kunnostus (katajien ja pikkukuusien raivaus)
 • Slåttskär: lampaiden laidunmaan kunnostus (katajien ja pikkukuusien raivaus, talkooleiri)
 • Valassaaret: niittyjen niitto, umpeenkasvaneiden niittyjen ja nummien raivaus
 • Östra Norrskär: mäntyjen raivaus nummelta, joka on kasvamassa umpeen
 • Rönnskärs skärgård: raivaus tärkeillä lintusaarilla Storskäretin läheisyydessä

Lisäksi on tehty toimenpiteitä Larsmon, Uusikaarlepyyn ja Närpiön saaristoissa sekä jatkettu kertturuusun seurantaa aiemmin käsitellyissä esiintymissä. Tarvittaessa on tehty lisää mekaanisia toimenpiteitä.

LUE LISÄÄ RANNIKKO LIFE -PROJEKTISTA!!

Varp – maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa

Maailmanperintökasvatuksen avulla voimme edistää ymmärrystä ja levittää tietoa maailmanperintökohteiden ainutlaatuisuudesta ja niiden välittämistä arvoista, tiedoista, taidoista ja perinteistä. Maailmanperintökasvatuksessa korostetaan kestävän kehityksen ajatusta ja pyritään edistämään oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä ja sitoutumista sekä myönteistä asennetta luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua kohtaan. Varp-hanke on käynnissä kevääseen 2023 asti, ja siinä kehitetään toimintatapoja maailmanperintökasvatukseen maailmanperintökunnissamme.

Maailmanperintökasvatuksen kehittämiseksi hankepäällikkö Fia Antus tekee myös yhteistyötä kuntien koulujen kanssa. Kuvassa Vallgrundin koulun oppilaita ja erityisopettaja Caroline Burman Maailmanperintöportin Weichsel -näyttelyssä. He työskentelevät maailmanperintöajatus-tehtävän parissa.

Jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia liittyen Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatukseen, ota yhteyttä Fiaan sähköpostitse fia.antus@kvarken.fi!

 

Lue maailmanperintökohteen uusi hallintosuunnitelma!

Nyt se on vihdoin valmis, ensimmäinen yhteinen hallintosuunnitelma maailmanperintökohteelle Korkearannikko/Merenkurkun saaristo!

Hallintosuunnitelma on vahvistettu Västernorrlandin lääninhallituksen ja Metsähallituksen luontopalveluiden toimesta. Lääninhallitus ja Metsähallitus ovat laatineet suunnitelman maailmanperintökohteen neuvotteluryhmän toimeksiannosta. Suunnitellut toimenpiteet tuleville vuosille on jaettu neljään painopistealueeseen: Osallisuus ja sitoutuminen, Tiedot ja osaamisen kehittäminen, Viestintä ja saavutettavuus sekä Hallinto ja suojelu.

Ruotsinkielinen versio hallintosuunnitelmasta julkaistaan ennen joulua ja suomenkielinen tammikuussa. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat jollain tavalla osallistuneet suunnitelman laatimiseen!

HALLINTOSUUNNITELMA LÖYTYY TÄÄLTÄ!

Mökki-uutisia

Sommarön varaustupa muuttuu huoltotuvaksi

Sommarön varaustuvan sisäilmassa on havaittu tunkkaisuutta ja tämän takia on päätetty, että tupaa ei enää jatkossa käytetä yöpymiseen. Huoltotupaa voi jatkossa vuokrata 1.5.-31.10. välisenä aikana päiväkäyttöön klo 9-22.

Käytössä on kaksi isoa huonetta, keittiö, WC, suihku ja puulämmitteinen ulkosauna. Päärakennuksessa on sähköt ja vesi kunnan vesijohtoverkosta. Huoltotupaa on erityisesti ajateltu leirikoulujen ja muiden ryhmien huoltopisteenä. Pihapiirissä voi yöpyä omissa teltoissa.

Björkörenin tuvalle uusi vuokraisäntä

Björkörenin tuvan uusi vuokraisäntä on 1.1.2024 alkaen Paniken mökkitalkkarit Oy.
Tupaa vuokrataan samalla lailla kuin aikaisemminkin. Tuvan esittely löytyy toistaiseksi luontoon.fi-sivuilta. Vuokraukset tehdään suoraa Paniken mökkitalkkarien varaussivuilta.
Björkörenin tuvan omistajana säilyy Metsähallitus.

Samaan aikaan Korkearannikolla

Nylandsskolanin iltapäiväkerho on voittanut koulujen valokuvakilpailun kuvalla pirunpellosta Högklintenissä. Kilpailun järjesti Geologins dag, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii koko Ruotsissa.

Voittajakuva näkyy tässä vieressä, ja koulu kirjoitti pirunpellosta seuraavasti:

Tämä on pirunpelto. Suomessa sitä kutsutaan tällä nimellä, koska siihen ei voi istuttaa mitään. Täällä puhutaan kivikentästä. Aikaisemmin kivet olivat veden alla ja kuluneet pyöreiksi veden alla. Sitten maa kohosi, joten nyt kivet ovat korkealla vuorella nimeltä Högklinten.
Iltapäiväkerho voitti 10 000 kruunua ja saa keväällä vieraakseen geologin yhdeksi päiväksi. Onnittelut!

LUE LISÄÄ HÖGKLINTENIN ALUEESTA TÄÄLTÄ! (ruotsiksi)

 

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Uutiskirje lokakuussa 2023

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Syksy on täällä, ja suurin osa muuttolinnuista on lentänyt etelään. Erittäin tärkeä alue linnuille onkin Norrskär, joka sijaitsee uloimpana Merenkurkun ulkosaaristossa. Tässä uutiskirjeessä on uutinen Norrskäristä, ja kuten tavallista, voit myös lukea ajankohtaisia uutisia hankkeista ja tervehdyksen Korkearannikon puolelta. Vuoden viimeinen uutiskirje tulee joulukuussa. Hyvää syksyä!

Norrskärin satamalle myönnettiin eduskunnan joululahjarahaa 2022

Metsähallituksen hanke Norrskärin satama-altaan ja -rakenteiden parantamiseksi eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella on käynnistynyt. Työ aloitettiin arkistotutkimuksella, pohjatiedon keruulla ja tavoitteiden määrittelyllä. Korjaus- ja parannustarpeita on tunnistettu ainakin aallonmurtajien ja laitureiden rakenteissa ja satama-altaan pohjassa. Satama-altaan maapohjasta on otettu sedimenttinäytteitä ja seuraavaksi aallonmurtajan rakenteita tutkitaan sukellustutkimuksella, jonka jälkeen siirrymme varsinaiseen korjaus- tai kunnostussuunnitteluvaiheeseen. Rahoitus on kolmevuotinen, joten toteuttaviin toimenpiteisiin projekti edennee vuosina 2024-25. Sidosryhmät pidetään ajan tasalla hankkeen edistyessä, ja matkan varrella järjestetään myös keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia.

Merenkurkun eristäytynein saariryhmä on monen suojeluarvon keskittymä. Norrskärin valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi arvotettu rakennuskanta kertoo saaren monipuolisesta käyttöhistoriasta majakkasaarena, luotsien ja kalastajien tukikohtana sekä sotilaskohteena. Saariryhmä kuuluu sekä maailmanperintöalueeseen sekä Merenkurkun saariston Natura 2000- alueeseen, ja on tunnettu erityisen runsaasta linnustostaan.

Luupin alla!

Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maailmanperintökasvatukselle Merenkurkun saaristossa. Toimintamalli alkaa hahmottua ja eri budjettimalleja valmistellaan parhaillaan. Maailmanperintökasvatuksen kehittämiseksi hankepäällikkö Fia Antus tekee myös yhteistyötä  kuntien koulujen kanssa kuten esim. Yttermalaxin koulun kuudennen luokan  kanssa.

Tiesitkö, että on olemassa pedagogista materiaalia, jonka avulla voit opettaa maailmanperinnöstämme? Materiaaliin kuuluu opettajille suunnattu opas, sekä korkea kohtaa matalan – faktaa Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä, joka antaa kaikille uteliaille syventävää tietoa maailmanperintökohteesta.

Jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia liittyen Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatukseen, ota yhteyttä Fiaan sähköpostitse fia.antus@kvarken.fi!

Maailmanperintöopetus highcoastkvarken.org-sivustolla

Uutta Björkö-Panike vaellusreitllä

Björkö-Paniken-vaelliusreittiä koskeva kehityshanke on loppusuoralla, ja urakoitsijat ovat ahertaneet pitkin kesää ja alkusyksyä. Uudistuksen jälkeen yli 20 kilometrin reittikokonaisuudelle on avattu kesän aikana kaksi täysin uutta luontopolkua ja kaksi taukopaikkaa. Koko reitistölle on myös uusittu pitkospuita, viitoitukset ja polkumerkit. Vaellusreittiä on myös piristetty ihan uusilla teematauluilla ja etäisyysviitoilla sekä Svedjehamnin infokatos on täytetty lapsiystävällisellä taiteella. Stora Segelsörenin ja Rotörskatanin uudet taukopaikat sekä Paniken uuden reitin varrelle tuleva näköalaterassi ja pysäköintialueen laajennus ovat juuri valmistuneet.

Uudistunut reitti tarjoaa yhdessä venekyydin kanssa todella ainutlaatuisen elämyksen retkeilijöille. Olemme työllistäneet monta eri urakoitsijaa ja olen iloinen myös siitä, että olemme työllistäneet monia paikallisia urakoitsijoita. Nyt peräänkuulutamme vielä venekuljettajia, jotka kuljettavat retkeilijöitä saareen ja tarjoavat samalla ainutlaatuisen elämyksen moreenien välissä, sillä kysyntä kasvaa uusien rakenteiden ja reittien myötä. Haluaisimme yhteistyössä kehittää toimivan järjestelmän, jonka kautta retkeilijän on helppo tilata venekyyti. Voisiko esimerkiksi venekuljettajille olla jonkunlainen vuoroviikko-päivystys? Otamme mieluusti vastaan ideoita ja ilmoituksia niiltä, joita voisi kiinnostaa kyyditseminen, sanoo Metsähallituksen projektipäällikkö Jonna Hagström.

Kohta hallintosuunnitelma on valmis!

Metsähallitus ja Västernorrlandin läänihallitus laativat ensimmäisen yhteisen hallintosuunnitelman rajat ylittävälle maailmanperintökohteelle. Suunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksi kaikille, jotka osallistuvat Korkearannikon ja Merenkurkun saariston pitkäjänteiseen hoitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen. Suunnitelman päätarkoituksena on parantaa asukkaiden ja eri toimijoiden mahdollisuuksia osallistua maailmanperintöä koskeviin kysymyksiin, lisätä tietoa tästä ainutlaatuisesta alueesta sekä parantaa sen saavutettavuutta.

Suunnitelma on lähetetty sekä Korkearannikon että Merenkurkun saariston maailmanperinnön sidosryhmille, ja kaikki halukkaat saivat esittää kommentteja. Kiitämme kommenteista ja toivottavasti voimme pian esitellä uuden suunnitelman!

 

Samaan aikaan Korkearannikolla: Itämeren elinvoimaisuuden palauttaminen

Itämeren elinvoimaisuuden palauttaminen on kolmivuotinen hanke, jossa Västernorrlandin lääninhallitus on yksi toimijoista. Hanketta toteutetaan kolmella alueella; Korkealla rannikolla, Tukholman saaristossa ja Kristianstad Vattenriketin biosfäärialuella.  Hankkeen päätavoitteena on ollut Itämeren luonnonympäristön kohentaminen. Korkean rannikon osalta toimenpiteillä on pyritty parantamaan rantaympäristöjä, ahvenen ja hauen kutu- ja poikasalueita mm. poistamalla vaellusesteitä. Lisäksi hankkeessa on keskitytty yleisen tietoisuuden lisäämiseen.

Västernorrlandin lääninhallitus järjesti 13.-14. syyskuuta muille hankkeen toimijoille opintomatkan, jossa esiteltiin, mitä on tehty ja mitä on tarkoitus tehdä. Esittelimme muun muassa Skallörsfjärdenin kosteikkoalue Risöfjärdenissä, aivan maailmanperintöalueen pohjoispuolella. Sinne on tarkoitus rakentaa 15. lokakuuta alkaen pieni ”haukitehdas”. Ottelandetissa rantaniitty on raivattu, ja siellä laiduntavat nyt lampaat. Bönhamnissa ja Idbybadetilla yli 500 viidesluokkalaista ja heidän opettajaansa ovat kolmen viime vuoden aikana oppinet lisää Itämerestä hankeen kutsuessa koululuokkia teemapäiville meren äärelle.

 

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Seuraa kanaviamme somessa

Facebook : Kvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo

Kvarken Archipelago – World Heritage Site

Instagram : @kvarkenworldheritage

Uutiskirje kesäkuussa 2023

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

En strandäng

Kesäiset ajankohtaisterveiset Merenkurkun saaristosta! Erityisesti Björkö-Panike-vaellusreitillä tapahtuu paljon, ja kannattaakin ehdottomasti mennä nauttimaan ainutlaatuisesta luonnostamme. Vastaa myös kävijätutkimukseen, jos saat tilaisuuden. Kuulemme mielellämme paikallisten mielipiteitä.

Hankkeet ja hallintosuunnitelma etenevät kesähelteilläkin, lue lisää niistä alta. Me maailmanperinnön parissa työskentelevät toivotamme kaikille mukavaa kesää!

Luova Merenkurkun projektinvetäjä kiittää ja kuittaa

Pehmokala ja venevajoja
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Luova Merenkurkku -hankkeen innovatiivinen matka päättyy 30.6. Hankkeen aikana on päivitetty maailmanperinnön tiloja, tuotteita, kävijäkokemuksia ja tapahtumia paikallisuus ja ekologisuus huomioiden. Mainitsen tässä muutamia kohokohtia reilu puolitoistavuotisesta hankkeesta. Muuten tuloksiin voi käydä tutustumassa sen kotisivuilla, jotka päivittyvät vielä ennen hankkeen loppua.

Vierailukeskus Maailmanperintöportilla avattiin juuri lasten oma talo, josta löytyy pieniä tehtäviä koko perheelle talon kuvamaailmaan liittyen. Infopisteet uudistuivat graafisin materiaalein, ja kaikkia niitä vahtii Bergöläinen lapintiira. Tuotteiden osalta kesällä ilmestyy vielä uusi korttisarja herkullisin yksityiskohdin, ja syksyllä Loftet jatkaa yhdessä aloitettua prosessia kohti maailmanperinnön omaa villapaitaa. Kävijäkokemuksiin liittyen en voi kysyä muuta kuin: Oletko jo saanut merihirviön kiinni?

Nainen
Tapahtumista nostan kevättalvella pilotoidun Heritage Talks in Kvarken -luentokonseptin, joka toivottavasti saa jatkoa.

Hankkeen keskiössä on ollut lukemattomat keskustelut ja yhteydenotot paikallisten toimijoiden ja yrittäjien kanssa, joista monen kanssa saimme tehdä luovaa yhteistyötä tavalla tai toisella. Kiitämme teitä kaikkia, erityisesti siitä kuinka otitte maailmanperinnön omaksenne ja tarjositte meille uusia näkökulmia. Toivomme myös, että Merenkurkun saariston maailmanperintö jää mieliin ehtymättömänä inspiraation lähteenä, kuten se oli – ja on – meille Luova Merenkurkku -hankkeessa.

Luovin terveisin,

Projektinvetäjä Piia Orava

Två män i överlevnadsdräkter vid havet

Palaako harjus?

Pohjanlahden harjus on ainutlaatuinen, sillä missään muualla harjus ei kude murtovedessä. Kala kutee kuitenkin vain kahdessa paikassa, ja sen määrä on vähentynyt jo 40 vuoden ajan. Nykyään harjuksen merikutuiset kannat on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi.

Biodiversea-hankkeessa selvitetään, miksi harjus on niin harvinaistunut.

Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus kokeilevat myös kutualueiden ennallistamista sekä poikasten istuttamista. Pidä peukkuja, että harjuskanta elpyy, ja ilmoita kaikki harjushavainnot Lukelle!

LUE LISÄÄ

Uutisia Björkö-Panike -vaellusreitiltä

En träspång i skogsmiljö

Björkö-Panike vaellusreitillä vilisee! Långgrundin uusi, odotettu rengasreitti on valmis kävijöitä varten. Myös Paniken uusi reitti voidaan pian avata kävijöille. Reitin saariosuudelle on uusittu pitkospuut, ja uusia reittiopasteita sekä teematauluja tulee reitille kesän mittaan. Svedjehamnin infokatos koristellaan heinäkuussa taiteella sekä lapsiystävällisellä maailmanperintöinfolla. Uusia taukopaikkoja saamme jännittää loppukesään asti.

 

 

En grupp människor framför en fyr

Pian voit vaikuttaa maailmanperinnön hallintosuunnitelmaan!

Metsähallitus ja Västernorrlandin lääninhallitus työstävät Merenkurkun saariston ja Korkearannikon maailmanperinnön yhteistä hallintosuunnitelmaa. Alueen kunnista ja viranomaisista koostuva neuvotteluryhmä tapasi Mustasaaressa kesäkuun alussa, ja kävi suunnitelmaa läpi. Jäljellä on enää ulkoasun taitto, ja sitten suunnitelmaluonnos on valmis lausuntokierrokselle syksyllä. Lisätietoa julkaistaan kesän jälkeen.

 

 

Maailmanperintökasvatuksen uudet tuulet

En bäck

Maaliskuussa käynnistynyt Maailmanperintöpedagogi Merenkurkun saaristossa -hanke kartoittaa mahdollisuuksia maailmanperintökuntien yhteiselle pedagogille. Tavoitteena on luoda toimintamalli maailmanperintökasvatukselle Merenkurkun saaristossa. Uuden palvelun kehittämiseksi tarvitaan monipuolista yhteistyötä ja hyviä roolimalleja.

Projektipäällikkö Fia Antus onkin tutustunut Saaristomeren biosfäärialueeseen, Haltian luontokouluun ja Korkearannikon luontokeskukseen ja saanut hienoja esimerkkejä opetustoiminnasta. Fia osallistui myös Norra Korsholmin koulun 1. luokan maailmanperintöretkelle. Oppilaat vierailivat Bodvattnetin ympäristössä ja Saltkaretin näkötornissa tutustumassa maailmanperintöalueelle tyypilliseen ja ainutlaatuiseen luontoon.

Jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia liittyen Merenkurkun saariston maailmanperintökasvatukseen, ota yhteyttä Fiaan sähköpostitse fia.antus@kvarken.fi

En skogsstig

Samaan aikaan Korkearannikolla: Bussilla kansallispuistoon

Aikeissa käydä Korkearannikolla ja Skuleskogenin kansallispuistossa kesällä? Hyppää bussin kyytiin ja vältä parkkipaikkojen ruuhkat! Bussi kulkee luontokeskukselta kaikkina päivinä 1.7.-6.8.

LUE LISÄÄ (RUOTSIKSI)

 

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Seuraa kanaviamme somessa

Facebook : Kvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo

Kvarken Archipelago – World Heritage Site

Instagram : @kvarkenworldheritage

Uutiskirje maaliskuussa 2023

Vatten, stenar med is runt och snö. - Vettä, jäiset kivet ja lunta.

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä 1-2023!

Paljosta lumesta huolimatta kevät lähestyy. Muuttolinnut ovat pian täällä, ja maailmanperintökohteessa alkaa kuulua viserrystä ja loiskintaa. Tämän kertaisesta uutiskirjeestä saat lukea kahdesta ajankohtaisesta projektista, jotka viestivät maailmanperinnöstä ja merestä. Korkearannikolla on selvitetty, mitä mieltä paikalliset ovat turismista.

Seuraava uutiskirje ilmestyy kesän alussa!

Biodiversea LIFE-IP – Meriluonnon puolesta

Biodiversea-hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä Itämerestä ja sen arvoista, jotta merta ja sen luonnonvaroja voidaan suojella, hallita ja hyödyntää kestävällä tavalla. Hanke on käynnissä koko Suomen rannikolla, ja siinä yhdistyvät teoreettiset analyysit ja käytännön kenttätyöt.

Biodiversean tavoitteena on kehittää ja parantaa suojelualueverkostoa. Hankkeessa tutkitaan, miten hyvin nykyiset suojelualueet toimivat ja miten niitä suojellaan esimerkiksi hoito- ja käyttösuunnitelmien avulla. Lisäksi tehdään ehdotuksia suojelun parantamiseksi tulevaisuudessa.

Käytännönläheisempiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi merialueiden ennallistaminen. Hankkeessa etsitään vaurioituneita ja toimintansa menettäneitä merialueita ja testataan erilaisia ennallistamismenetelmiä. Kokemukset kootaan ennallistamisoppaaseen ja kohteet kansalliseen ennallistamissuunnitelmaan.

Merenkurkussa käytännön työ näkyy esimerkiksi kaloille tärkeiden kutualueiden, kuten fladojen ja kluuvien, ennallistamisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa Merenkurkun meriharjuskantoja kartoittamalla ja ennallistamalla niiden kutualueita sekä istuttamalla poikasia.

Hankkeessa puututaan myös vieraslajeihin. Esimerkiksi minkki- ja supikoirapopulaatioita vähennetään metsästyksellä, jonka tavoitteena on parantaa pesivien lintujen tilannetta.

Hanke kestää vuodesta 2021 vuoteen 2029, ja sitä koordinoi Metsähallitus. Hankkeeseen osallistuvat myös ympäristöministeriö, SYKE, GTK, LUKE, BSAG, TUAS, Åbo Akademi ja Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta

Pilottihanke: Merenkurkun saariston maailmanperintöpedagogi

Merenkurkun maailmanperintö ry on aloittanut uuden pilottihankkeen nimeltä Merenkurkun saariston maailmanperintöpedagogi, jonka projektipäällikkönä toimii Fia Antus. Fia on aiemmin työskennellyt Luova Merenkurkku -hankkeessa.

Pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maailmanperintöopetukselle ja suunnitella, miten maailmanperintöpedagogi auttaisi saavuttamaan Unescon maailmanperintöopetukselle asettamat tavoitteet. Hanke on käynnissä 1.3.-31.12.2023. Toivomme, että tulevaisuudessa olisi mahdollista palkata yhteinen maailmanperintöpedagogi jokaiseen alueen kuntaan.

Maailmanperintökasvatuksen tavoitteena on saada oppilaat arvostamaan maailmanperintökohteiden ainutlaatuisuutta, tietoa ja perinnettä. Yksi maailmanperintöpedagogin tärkeimmistä tehtävistä on suunnitella, mitä tietoa ja kokemuksia oppilaiden, asukkaiden ja kävijöiden tulisi saada, kun he ovat maailmanperintöalueella tai sen läheisyydessä. Toimintamalli perustuu ympäristökasvatukseen ja Korkearannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen interpretaatiosuunnitelmaan. Merenkurkun saariston maailmanperintöpedagogi voi työskennellä maailmanperintökasvatuksen parissa viidessä kunnassa: Korsnäsissä, Maalahdessa, Mustasaaressa, Vaasassa ja Vöyrissä.

Hanketta rahoittavat ELY-keskus/Ympäristökasvatus ja -valistus, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Konstsamfundet, Vaasan Aktiasäätiö, Vaasan kaupunki ja Merenkurkun maailmanperintö ry.

Lue lisää Unescon tavoitteista maailmanperintöopetukselle. 

Täältä löydät Korkearannikon / Merenkurkun saariston interpretaatiosuunnitelman. 

 

Terveisiä Luova Merenkurkku -hankkeesta:

Heritage Talks in Kvarken

Heritage Talks in Kvarken -inspiraatioluennot inspiroivat ensi kerran ystävänpäiväviikolla 2023! Taustateemana olivat maailmanperinnölle tärkeät tyrni ja maankohoamismetsä.

Maria Ehrnström-Fuentes Hankenilta valotti villan historiaa ja villatrendiä meillä ja muualla. Luennon teema resonoi hienosti maailmanperinnön ja käsityötalo Loftetin yhteiseen suunnitelmaan luoda maailmanperinnölle oma neulekuosi.

Toisella luennolla Mats Sabel Dynamo esitteli Pohjanmaan tilapuotiverkostoa ja antoi täsmävinkkejä palvelu- ja tuotemuotoiluun. Pysy kuulolla millaisia Heritage Talks -luentoja järjestetämme tulevaisuudessa!

Lasten oma talo Maailmanperintöportille

Vierailukeskus Maailmanperintölle on tulossa keväällä innostava uutuus – lasten oma talo! Taitelija Sanna Ek luo parhaillaan lapsille sopivaa, fantasiamaista kuvamaailmaa yhteen aulan venevajoista. Venevajan vierestä löytyy jo säkkituoli, jossa voi köllötellä ja nauttia maisemista. Sanna Ek luo maailmanperinnölle myös postikorttisarjan. Viime vuoden postikorttisarja saariston vuodenajoista oli Studio Strandmanin käsialaa. Kuvat postikorteista löydät Luova Merenkurkku hankkeen kotsivuilta.  

 

Kävijätutkimus 2023

Tänä kesänä Metsähallitus tekee kävijätutkimuksen Merenkurkun saaristossa. Kävijöitä läheltä ja kaukaa pyydetään vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä mieltä he ovat vierailustaan alueella. Kysely auttaa kehittämään saariston käyntikohteita ja maailmanperintökohteesta tiedottamista.

Päivystämme välillä käyntikohteissa tai kävijät voivat vastata kyselylomakkeisiin itsenäisesti. Tule juttelemaan kanssamme ja vastaamaan kysymyksiin!

Vastaava kävijäkysely tehtiin vuonna 2017, ja raportin voit lukea lisää Metsähallituksen verkkosivuilta.  

Tulevista uutiskirjeistä

Edellisessä uutiskirjeessä kysyimme, mitä mieltä lukijat ovat maailmanperinnön uutiskirjeestä. Kiinnostavimpia aiheita olivat maailmanperinnön hallinto ja hankeuutiset. Suunnitelmissamme on julkaista neljä uutiskirjettä vuonna 2023, mutta muoto todennäköisesti muuttuu, kun vaihdamme uutiskirjeeseen käyttämäämme alustaa. Jää nähtäväksi, miltä seuraava uutiskirje näyttää!

Arpomamme lahjakortti Merenkurkun merihirviö -pakopeliin meni Tarja Hautamäelle. Onnittelut!

 

Metsähallituksen toimisto muuttaa

Huhti-toukokuun taitteessa Metsähallitus muuttaa Yliopistonrannasta valtion virastotaloon osoitteeseen Wolffintie 35. Huhtikuun lopussa väkemme ja toimistomme voivat olla kiireisiä, mutta 2. toukokuuta alkaen työarjen pitäisi palautua ennalleen.

 

Björkö-Paniken vaellusreitin kehittäminen jatkuu

Talven aikana Björkö-Paniken kehityshankkeessa on keskitytty lupiin ja sopimuksiin. Kesän aikana suurin osa konkreettisesta työstä lähtee käyntiin. Syksyllä kävijät pääsevät nauttimaan uudistetusta vaellusreitistä. Lisätietoja saadaan huhtikuussa, joten pysy kuulolla.

 

Samaan aikaan Korkearannikolla:

Mitä asukkaat ajattelevat matkailusta?

Lääninhallitus teetti puhelinhaastattelun maailmanperintöalueen asukkaille hankkeessa nimeltä Kestävä aluekehitys Korkearannikon maailmanperintöalueella. Tavoitteena oli kartoittaa matkailuun liittyviä asenteita kestävyyden ja saavutettavuuden osalta. Kyselyyn vastasi yli 420 ihmistä.

Asukkaat kannattavat yleisesti ottaen matkailun lisäämistä, mutta 13 prosenttia oli sitä mieltä, että kesäisin on liikaa kävijöitä. Valtaosan mielestä kävijöiden määrä on kesäisin riittävä. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kävijöiden määrää voitaisiin lisätä muina vuodenaikoina. Luontoa pidetään Korkearannikon ainutlaatuisimpana puolena, ja hieman yli 11 prosenttia vastaajista korosti maankohoamista ja maailmanperintöä. Enemmistö (86 %) oli sitä mieltä, että luontoa suojellaan hyvin, ja 73 % vastasi tietävänsä miksi Korkearannikko on maailmanperintökohde. Noin puolet vastaajista haluaisi olla mukana vaikuttamassa maailmanperintöalueen kehittämiseen.

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Lue uutiskirje 1-2023 kokonaisuudessa!

Seuraa kanaviamme somessa

FacebookKvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo, Kvarken Archipelago – World Heritage Site
Instagram:@kvarkenworldheritage

Uutiskirje joulukuussa 2022

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Vuoden viimeisestä uutiskirjeestä voit lukea ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Korkearannikkoon ja Merenkurkun saaristoon, ympäristötyöstä Maailmanperintöportilla ja kuulumisia hankkeista. Haluaisimme myös kuulla mielipiteesi uutiskirjeestä, joten käytä tilaisuus hyväksesi ja vastaa kyselyyn! Ensi vuonna aiomme palata neljän uutiskirjeen kera.

Siihen asti me Metsähallituksessa ja Merenkurkun maailmanperintö ry:llä toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Korkearannikkoon ja Merenkurkun saaristoon?

Pärmbild på rapport

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanperintöä uhkaavista tekijöistä kaikkialla maailmassa. Metsähallitus ja lääninhallitus halusivat selvittää, miten se vaikuttaa Korkearannikkoon ja Merenkurkun saaristoon, joten toteutimme viime talvena Interreg Botnia-Atlantica -hankkeen.

Käytimme CVI-menetelmää, jonka tarkoituksena on tutkia, miten ilmastonmuutos vaikuttaa maailmanperintökohteisiin ja niiden paikallisyhteisöihin. CVI on lyhenne sanoista Climate Vulnerability Index eli ilmastoalttiusindeksi. Maaliskuussa järjestetyssä verkkotyöpajassa tarkastelimme ilmastoalttiutta lähes 30 osallistujan kanssa sekä Korkearannikolta että Merenkurkun saaristosta. Totesimme, että maailmanperintöarvot ovat herkimpiä lämpötilan, sademäärän ja merijään muutoksille ja että maailmanperintökohteemme alttiustaso on keskisuuri.

Lue lisää sekä menetelmästä että tuloksista raportista, joka on nyt saatavilla verkossa! Raportti on englanninkielinen ja siinä on tiivistelmät ruotsiksi ja suomeksi.

KORKEARANNIKON JA MERENKURKUN SAARISTON CVI-RAPORTTI

Norrskärille joululahjarahaa

Eduskunta on jakanut niin kutsutut joululahjarat, ja tänä vuonna Norrskär on yksi lahjan saajista! Västra Norrskärin sataman kunnostukseen myönnettiin 300 000 €. Mikä hieno joululahja, erityisesti saarella vierailevien näkökulmasta! Ensi vuonna kerromme lisää miten joululahjaraha käytetään Norrskärillä.

KATSO VIDEO NORRSKÄRILTÄ HIGHCOASTKVARKENIN YOUTUBE-KANAVALTA!

Svedjehamnin infokatoksen sisältöjä suunnitellaan yhteistuumin

Björkö-Paniken vaellusreitin kehitys jatkuu. Svedjehamniin aiemmin tänä vuonna rakennettua infokatosta täydennetään lapsia kiinnostavalla materiaalilla. Aiheen tiimoilta kookontui pieni innokas joukko kuulemaan joulukuisen torstai-illan hämärissä, millaista materiaalia Kvarkens Naturskolan on suunnitellut. Infokatokseen tulee tavallisista infotauluista poikkevia monipuolisia yksityiskohtia, jotka inspiroivat erityisesti pienempiä kävijöitä. Keskustelu oli vilkasta ja esille tuli monia hyviä ehdotuksia ja vinkkejä. Ensi vuonna näemme konkreettisesti kehittämistyön tuloksia vaellusreitin varrella.

Flera bilder på människor i ett uthus

Bild på enkät

Mitä mieltä olet uutiskirjeestä?

Tätä uutiskirjettä on nyt ilmestynyt viisi numeroa, ja haluamme kuulla mielipiteenne. Klikkaa linkkiä ja vastaa lyhyeen kyselyyn! Osallistujien kesken arvomme lahjakortin Merenkurkun merihirviö -pakopeliin, joka pelataan vierailukeskus Maailmanperintöportilla.

KYSELYYN

 

 

 

 

Terveisiä Luova Merenkurkku -hankkeesta
Bild på infotavlor

Olet ehkä jo huomannut, että vierailukeskus Maailmanperintöportin aulasta on poistettu syksyllä 2 venevajaa muistuttavaa infokatosta? Muutos on osa Luova Merenkurkku-hankkeen työtä, jossa uudistetaan vierailukeskus Maailmanperintöporttia ja infopisteitä maailmanperintökunnissa. Maailmanperintöportille saatiin näin lisää tarpeellista tilaa kävjiöille ja suurten ryhmien opastuksiin. Jäljelle jääneet 3 venevajaa tullaan omistamaan maailmanperinnölle, kävijälle tärkeälle infolle sekä lapsille.

Suunnitteilla inspiraatioluentoja

Hankkeessa ollaan myös suunnittelemassa uutta tapahtumakonseptia vuoden 2023 helmikuulle. Verkkoluentojen tavoitteena on olla inspiroida kuulijoita ja perustua tietoon ja faktaan maailmanperintökulmalla. Vuoden luennot 2023 tarjoavat inspiraatiota ja aloitteita uusiin luoviin ratkaisuihin tuotteissa, palveluissa ja elämyksissä Merenkurkussa ja Korkearannikolla. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti esimerkiksi elintarvike-, ravintola- ja matkailualan sekä muiden luovien alojen yrittäjät Merenkurkussa ja Korkearannikolla, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. Arvostamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä uusien tuotteiden, palvelujen ja kokemusten kehittämisessä. Pysy kuulolla luennoista ja mahdollisesta oheisohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin merenkurkku.fi ssä ja Facebookissa!

Maailmanperintöportin ympäristösertifiointi

Viime syksynä Merenkurkun Maailmanperintö ry aloitti yhdistyksen toiminnan ja Maailmanperintöportin vierailukeskuksen ympäristösertifiointityöt.

Sertifiointi tehdään Suomen Luonnonsuojeluliiton ”Ekokompassin” mukaisesti. Yhdistys on myös mukana alueellisessa Kestävä matkailu -hankkeessa, joka kehittää Pohjanmaan matkailualaa työskentelemällä aktiivisesti matkailun kestävyysasioiden parissa.

Yhdistyksen työ aloitettiin tekemällä peruskartoitus nykytilanteesta, joka valmistui tammikuussa 2022. Sen jälkeen yhdistykselle laadittiin ympäristöohjelma; mitkä ympäristötoimenpiteet yhdistyksen tulisi asettaa etusijalle seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi työstettiin yhdistyksen ympäristölupaus, jonka hallitus hyväksyi toukokuussa 2022.

Yhdistys auditoitiin marraskuussa ja ympäristösertifikaatti saatiin jo. Nyt yhdistys voi hakea Visit Finlandilta ”Sustainable Travel Finland”-statuksen, joka annetaan kestäville matkailu- ja käyntikohteille.

Flygbild av bro på vintern

Ympäristölupaus

”Merenkurkun maailmanperintö ry haluaa kehittää Merenkurkun saariston maailmanperintöaluetta kestäväksi matkailukohteeksi vierailukeskus Maailmanperintöportin kautta. Pyrimme toiminnassamme tarjoamaan palveluita ja elämyksiä, jotka luovat terveyttä ja hyvinvointia ihmisille, hyviä elinkeinoedellytyksiä yrittäjille ja taloudellista hyvinvointia alueelle.”

Samaan aikaan Korkearannikolla:
Uusi menetelmä kestävän kehityksen arviointiin

Vinterbild med skog och hav

Lääninhallitus on kokeillut uutta menetelmää maailmanperintöalueen kestävän kehityksen tilan arvioimiseksi. Testaus tehtiin hankkeessa nimeltään Kestävä aluekehitys Korkearannikon maailmanperintöalueella. Menetelmän nimi on VMAST, joka on lyhenne sanoista Visitor Management Assessment Strategy Tool. Arvioinnissa tunnistettiin useita alueita, joilla kestävää kehitystä tulisi parantaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi paikallisten osallistamista hallinnointiin ja maailmanperintöalueella liikkumisen helpottamista ilman autoa.

Menetelmän päätarkoitus on auttaa vertailemaan kestävyyden eri osa-alueilla tapahtuneita muutoksia. Kattava katsaus testauksen tuloksista julkaistaan vuoden 2023 alussa.

 

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Lue uutiskirje 4-2022 kokonaisuudessa!

Seuraa kanaviamme somessa

FacebookKvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo, Kvarken Archipelago – World Heritage Site
Instagram:@kvarkenworldheritage

Uutiskirje lokakuussa 2022

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Syksy on täällä, ja voi tuntua mukavammalta pysytellä sisätiloissa kuin ulkoilla kiviemme keskellä. Nyt on hyvää aikaa kuunnella maailmanperinnön ääniopasta, et kai ole missannut sitä? Se on yhteensä 75 jakson upea sekoitus geologiaa ja kulttuurihistoriaa, Mikkelinsaarilta aina Halsönin saarelle saakka!

Ääniopas löytyy täältä!

Ääniopas on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoilla. Suuri osa maailmanperintökohteessa tehtävistä toimista edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Tästä uutiskirjeestä voit lukea lisää ajankohtaisia hankeuutisia maailmanperintöalueelta!

Svedjehamnissa on uusi infopiste!

Svedjehamnista löytyy nyt upouusi opastus- ja inforakennus, joka rakennettiin osana Björkö-Panike-vaellusreitin kehittämishanketta. Rakennus tarjoaa tietoa Merenkurkun maailmanperintöalueesta, alueen retkeilyreiteistä, retkietiketistä, Björköbyn kylästä ja siitä, miten pääset Björkö-Panike-vaellusreitin saaristo-osuudelle.

Metsähallitus valmistelee parhaillaan tauluja ja tekstejä uuteen inforakennukseen. Tulossa on muun muassa lapsiystävällistä ja interaktiivista tietoa maailmanperintöalueesta. Merenkurkun luontokoulu on suunnitellut sisältöä lapsille, jonka teemoina ovat maankohoaminen sekä alueen tyypilliset kasvit ja eläimet. Taulut ja tekstit lisätään inforakennukseen syksyn ja kevään aikana.

Perinteistä venevajaa mukaileva rakennus kunnioittaa alueen kulttuurihistoriaa ja perinnerakentamista. Palautteiden perusteella rakennus on otettu vastaan hyvin ja sen koetaan istuvan ympäristöönsä erinomaisesti. Inforakennuksen sivuun on tullut myös jätekatos, joka parantaa alueen jätehuoltoa.

Ajankohtaista Björkö-Paniken vaellusreitin varrelta

Bodvattnetin kierto on yksi Merenkurkun saariston suosituimmista luontopoluista, ja kävijät ovat toivoneet lisää levähdyspaikkoja. Tänä kesänä toiveisiin on vastattu yhdellä penkillä ja kahdella piknikpöydällä. Toinen pöytäpenkeistä on esteetön ja löytyy luontopolun esteettömän osuuden varrelta.

Björkö-Panike-vaellusreitin suunnittelu on loppuvaiheessaan ja seuraavaksi käydään läpi lupaprosesseja syksyn ja ensi kevään aikana. Talvella Metsähallitus tiedottaa lisää lossista, joka on suunnitteilla Korsbådafjärdenille  eli Björkö-Panike-vaellusreitin Björkön päähän. Maastossa tullaan ensi kesän aikana näkemään suurimmat muutokset kuten vesistön ylitys, uudet rengasreitit ja uudet taukopaikat.

Svedjehamnin uuden inforakennuksen lisäksi Björkö-Paniken kehityshankkeessa on jo toteutettu esteettömän polkuverkoston pidennys Bodvattnetin rengasreitillä sekä uusi esteetön silta ja kalojenkatselulava Märaryggenille, lähelle Saltkaretin näkötornia. Lisäksi olemassa olevia reittejä ja rakenteita on paranneltu. Myös kajakkeja voi nyt vuokrata Vargiksella, Panikessa.

Saatko Merenkurkun merihirviön kiinni ajoissa?

Vierailukeskus Maailmanperintöportilla Raippaluodossa on mahdollisuus kokea maailmanperintö ja Weichsel-päänäyttely uudessa pakopelissä! Teemana on Merenkurkussa jo 1800-luvulla nähty merihirviö, joka pelaajien on houkuteltava Raippaluotoon. Pelissä hyödynnetään näyttelyä sekä niin kutsuttua pakolaatikkoa , joten peli poikkeaa tyypillisistä pakohuoneista eikä pelaajia suljeta tilaan. Peli toimii sekä aikuisryhmille että lapsiperheille, ja pelin voi pelata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Pakopeli toteutettiin Luova Merenkurkku -hankkeessa yhteistyössä Robot Workshop Finlandin ja KvarkenEscapen kanssa.

Lue lisää ja varaa oma peliaikasi täältä.

Saaristossa tunnelmoitiin tarinailloissa

Syksyn maanantai-iltoja tähditti yhteensä 7 tarinailtaa ympäri saariston, joissa kymmeniä ihmisiä kokoontui kuulemaan ja jakamaan tarinoita eri teemoista. Lämpimän kahvikupposen äärellä tunnelma oli mukava ja monet tarinat nostattivat naurunpyrähdyksiä. Paikalliset tarinat tosiaan kiinnostavat ja yhdessä jakamisella on edelleen oma paikkansa digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Tarinaillat olivat jatkoa maailmanperintöalueen äänioppaalle, ja illat järjestettiin yhteistyönä 3 hankkeen kesken: Merenkurkun maailmanperintö ry:n Ihminen ja maankohoaminen -hanke ja Luova Merenkurkku -hanke sekä Merenkurkun neuvoston StoryTagging-hanke. Järjestäjät haluavat kiittää iltojen kertojia ja iltoihin osallistuneita, ja korostaa tarinoiden voimaa – vaikkapa tuotteissa!

Samaan aikaan Korkearannikolla:
Kestävä aluekehitys uudessa hankkeessa

Västernorrlandin lääninhallitus on käynnistänyt yhdessä Korkearannikon aluekehityksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä Korkearannikon maailmanperintöalueella. Hankkeella on kolme päätavoitetta:

 • Luoda perusta kestävyystyön jatkamiselle
 • Parantaa hallinnon ja matkailualan välistä vuorovaikutusta
 • Kehittää paikallisyhteisön sitouttamista ja osallistamista

Hanke perustuu Falun kuparikaivoksen maailmanperintökohteen käsikirjaan, jonka rahoitti Tillväxtverket. Maailmanperintöalueemme toisella puoliskolla Ruotsissa on ollut viime vuosina haasteita, kun kävijämäärät ovat paikoin kasvaneet. Kävijöiltä jäävät huomaamatta alueen harvinaisemmat helmet, joissa on hyvin alhaiset kävijämäärät. Joel Öhlén on palkattu Korkearannikon hankkeen kokopäiväiseksi koordinaattoriksi, ja hanke kestää maaliskuuhun 2023 saakka.

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Uutiskirje kesäkuussa 2022

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Kesä on täällä ja Merenkurkun saaristo kukoistaa! Maailmanperintöalueella tapahtuu monenlaista, mikä kiinnostaa monia. Siksi saatkin nyt Metsähallituksen ja Merenkurkun maailmanperintöyhdistyksen kolmannen uutiskirjeen. Jos kaipaat jostakin lisätietoa tai haluat vinkata aiheista seuraavaan uutiskirjeeseen, otathan yhteyttä maailmanperintökoordinaattori Malin Henrikssoniin. Ja jos haluat piipahtaa alueen hienoilla käyntikohteilla videon muodossa, tsekkaa Highcoastkvarken-kanavamme YouTubessa!

Vieraile Maailmanperintöportilla kesällä!

Maailmanperintöportti Raippaluodon sillan kupeessa on oiva kohde sadepäivänä tai matkalla esimerkiksi Sommaröhön. Vierailukeskus on auki päivittäin klo 10-18 elokuun loppuun saakka.

Maailmanperintöportin pienessä puodissa on tänä vuonna uutuutena joukko Merenkurkun saaristolle räätälöityjä tuotteita. Elokuussa voit myös pelata uutta arvoituksellista pakopeliä päänäyttely Weichselissä.

Uudet tuotteet on kehitetty Luova Merenkurkku -hankkeessa yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Syksyllä Luova Merenkurkku jatkaa Maailmanperintöportin sisustussuunnittelun parissa ja uudistaa maailmanperintökuntien virallisia infopisteitä.

MAAILMANPERINTÖPORTTI VERKOSSA

 

Miten meidän pitäisi työskennellä maailmanperinnön kanssa vuoteen 2030 mennessä?

Människor sitter på en sten vid vattnet

Metsähallitus ja Västernorrlandin lääninhallitus laativat ensimmäistä kertaa yhteisen hallintosuunnitelman koko maailmanperintökohteelle eli sekä Merenkurkun saaristolle että Korkearannikolle. Suunnitelma on voimassa vuoteen  2030 asti, ja kesän jälkeen on vihdoin aika keskustella suunnitelmasta.

Maailmanperintöyhdistys ja Metsähallitus järjestävät 4 keskustelutilaisuutta, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan ajankohdan ja paikan.

Keskiviikkona 10.8. Tottesundin kartano
Tiistaina 16.8. Ravintola Bernys
Keskiviikkona 24.8. Online-tapaaminen Teamsissä
Torstaina 1.9. Ravintola Strand-Mölle

Ilmoittautukaa mielellään Maailmanperintöyhdistykselle, jotta tiedämme, mitä tarjoilua varten tarvitaan!

Saariston tarinat tähdittävät Merenkurkun syksyä

Keväällä julkaistu, tarinoita tihkuva Merenkurkun saariston ääniopas  saa syksyllä jatkoa tarinailtojen muodossa. Kokoonnumme maanantai-iltaisin elo- ja syyskuussa klo 18–20 ympäri saaristoa kuulemaan, kertomaan ja kokemaan tarinoita eri teemojen ympäriltä. Tervetuloa mukaan kahvikupposen äärelle! Kaksikielisissä illoissa kerrotaan johdantotarinoita suomeksi ja/tai ruotsiksi.

 

 

 • 1.8. Teema: Piilopaikkojen saaristo. Paikka: Merisauna Stormlyktan, Molpe.
 • 8.8. Kulkeminen saaristossa. Nuorisoseura UF Havsbandet, Södra Vallgrund.
 • 15.8. Merenkulku. Merenkurkun venemuseo, Maalahti.
 • 22.8. Yliluonnollinen. Ravintola Salteriet, Björköby. Suomenkielisiä kertojia.
 • 29.8. Elämää ulkosaaristossa. Bergö Café & Hantverk, Bergö.
 • 5.9. Haaksirikot ja haverit. Nuorisoseura UF Kusten, Maksamaa.
 • 12.9. Tulevaisuus, maankohoaminen ja Korkearannikko. Ravintola Berny s, Raippaluoto. Suomenkielisiä kertojia.

Lisätietoa: merenkurkku.fi ja Facebook-tapahtuma Berättarkvällar i Kvarkens skärgård – Tarinaillat Merenkurkun saaristossaPidätämme oikeuden tehdä muutoksia ohjelmaan.

Järjestäjät: Merenkurkun neuvoston Storytagging-hanke ja Merenkurkun maailmanperintö ry:n hankkeet Ihminen ja maankohoaminen sekä Luova Merenkurkku.

Samaan aikaan Korkearannikolla

Aikeissa käydä Korkearannikolla ja Skuleskogenin kansallispuistossa kesällä? Hyppää bussin kyytiin ja vältä parkkipaikkojen ruuhkat! Bussi kulkee luontokeskukselta kaikkina päivinä 14.8. saakka.

INFO JA AIKATAULU!

 

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Lue uutiskirje 2-2022 kokonaisuudessa

Uutiskirje maaliskuussa 2022

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutiskirjettä!

Merenkurkun saariston hankkeissa on paljon meneillään, ja tässä uutiskirjeessä perehdymme niihin. Muutenkin toivomme, että uutiskirjeet pitävät lukijansa kartalla Merenkurkun ajankohtaisista asioista. Jos kuitenkin kaipaat jostain aiheesta lisää tietoa tai sinulla on ehdotuksia tulevien uutiskirjeiden aiheiksi, otathan rohkeasti yhteyttä maailmanperintökoordinaattorille Malin Henriksson!
Valmistaudumme kesäsesonkiin, kehitämme kävijäkokemuksia sekä alueen hallinnointia, vaikka taustalla vaikuttaa maailman synkentynyt tilanne. Monin paikoin aseellinen uhka riippuu maailmanperintökohteiden yllä, vaikka maailmanperintösopimuksen tavoite on rakentaa rauhaa. Ukrainan tilanne on monien mielessä, ja Pohjoismaisten maailmanperintökohteiden yhdistys on laatinut kannanoton Ukrainan sotaan ja Ukrainan maailmanperintökohteisiin kohdistuvasta uhasta.

Ihminen ja maankohoaminen

 

Luova Merenkurkku kehittää maailmanperintöaluetta käytännönläheisesti

Merenkurkun maailmanperintöyhdistyksellä on käynnissä Luova Merenkurkku -hanke, jonka luovina voimina toimivat projektinvetäjä Piia Orava ja projektisuunnittelija Fia Antus. Noin 1,5-vuotisen hankkeen tarkoituksena on päivittää Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen tiloja, tuotteita, kävijäkokemuksia sekä järjestää tapahtumia tarpeen mukaan ja koronan salliessa.

Tiloihin lukeutuvat Raippaluodossa sijaitseva Maailmanperintöportti ja maailmanperintökunnissa sijaitsevat viralliset infopisteet: Korsäsin kirjasto, Strand-Möllen ravintola, Bergön kirjasto, Merenkurkun venemuseo, VisitVaasa sekä Vaasan kansalaisinfo, Vöyrin kirjasto ja ravintola Salteriet. Hankkeessa tiloja piristetään brändin rakentamisen ja viestinnän keinoin – millaisia elementtejä tarvitaan, jotta kävijä ymmärtää, mistä on kyse ja mistä hän saa lisätietoa.

Tuotteiden osalta hankkeessa halutaan kartoittaa, millaisia tuotteita alueella on sekä laajentaa Maailmanperintöportin tuliaistuotteiden valikoimaa. Keskustelu on aina auki myös uusille maailmanperintötuotteille, joilla on oikeus käyttää Merenkurkun maailmanperintölogoa.

Kävijäkokemusta laajennetaan pilotoimalla pakopeli Maailmanperintöportilla kesällä 2022. Pakopeli pelataan portin Veiksel-päänäyttelyssä. Pelaajat saavat näyttelyyn mukaansa tehtäviä sisältävän lukitun laatikon, jonka arvoituksen ratkaisemiseen täytyy hyödyntää näyttelyä. Pakopelillä pyritään nostamaan näyttelyn käyttöastetta ja tarjoamaan kävijöille uusi tapa kokea näyttely ja maailmanperintö. Pilotin perusteella maailmanperinnön pakopelilaatikkokonseptia voi laajentaa esimerkiksi infopisteitä ja alueen kouluja kiertävän pakopelilaatikkoon.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia testataan julkaisemalla pian avoin 360-kierros, jossa voi tutkia Merenkurkun maailmanperintöä VR-lasein vaikka kotona. Tavallisin silmin Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintökohteessa voi jo seikkailla 360-kuvin täällä!

Ajankohtaista Björkö-Panike -vaellusreitin kehittämishankkeessa

Metsähallitus etsii ratkaisua Björkö-Panike-vaellusreitin varrella sijaitsevan Korsbådafjärdenin salmen ylitykseen. Hankintamenettely on käynnistetty helmikuussa, ja jatkoneuvotteluihin on valittu neljä osallistumishakemuksen jättänyttä tarjoajaa. Neuvotteluihin valitut ratkaisuehdotukset edustavat innovatiivisia vesikulkuneuvoja. Lopullinen ratkaisu valitaan kesän alussa, jolloin ratkaisua koskeva natura-vaikutusten arviointi tehdään.

Svedjehamniin suunnitellun uuden infokatoksen piirustukset ovat valmistuneet. Katoksen on määrä kerätä alleen kattavasti tietoa maailmanperintöalueesta, Björköbyn kylästä sekä alueen reitistöstä ja palveluista. Lisäksi katos palvelee ryhmiä kokoontumispaikkana. Katos valmistunee syksyyn mennessä.

 

Samaan aikaan Korkearannikolla 

Luontokeskus Naturum Höga Kusten avasi kautensa 26. maaliskuuta. Tämän vuoden teemana on Itämeri, ja tämän kertainen vaihtuva näyttely kertookin rakkaasta merestämme. Näyttely liittyy kahteen käynnissä olevaan hankkeeseen. Återskapa Östersjöns livskraft -hankkeessa palautetaan tärkeitä ympäristöjä muun muuassa hauen ja ahvenen kutumahdollisuuksien parantamiseksi. Myös koululuokille tarjotaan mahdollisuus tulla päiväksi merelle oppimaan lisää Itämerestä. ECOnnect-hankkeessa on analysoitu, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen ja sen eri lajeihin 100 vuoden kuluttua.

Kuluvan vuoden aikana luontokeskuksessa Itämeri-teeman ympärille järjestetään erilaisia aktiviteetteja ja ohjelmaa. Naturum Höga Kusten on auki joka päivä 26. maaliskuusta alkaen pitkälle syksyyn, joten piipahda vierailulle, jos reissaat Korkearannikon suunnilla!

 

Lue uutiskirje 1-2022 kokonaisuudessa

Merenkurkun saariston uutiskirjeen laatii Metsähallituksen Luontopalvelut, joka hallinnoi maailmanperintöaluetta, ja Merenkurkun maailmanperintö ry, joka vastaa maailmanperintöalueen infosta ja asiakaspalvelusta.

Uutiskirje joulukuussa 2021

Tervetuloa lukemaan Merenkurkun uutukaista uutiskirjettä!

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen ajankohtaiset asiat koskettavat monia. Siksi me Metsähallituksella ja Merenkurkun maailmanperintö ry:llä päätimme välittää ne uutiskirjeiden muodossa, joissa kerromme, mitä tapahtuu maailmanperinnön hankkeissa ja hallinnossa. Tämä on ensimmäinen uutiskirje, ja jatkossa pyrimme lähettämään 4 uutiskirjettä vuodessa. Tervetuloa maailmanperintökysymysten mielenkiintoiseen maailmaan!

LUE LISÄÄ MAAILMANPERINTÖKOHTEESTA SIVUSTOILTA HIGHCOASTKVARKEN.ORG OCH MERENKURKKU.FI

Is och vatten

Suunnitteluvaihe Björkö-Panike -vaellusreitin kehittämishankkeessa on loppusuoralla

Suunnitteluvaihe Björkö-Panike -vaellusreitin kehittämishankkeessa on loppusuoralla
Björköstä Panikeseen kulkevaa vaellusreittiä kehitetään yhteistyössä maanomistajien, kuntien ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen suunnittelutyö alkoi toden teolla keväällä 2021, kun hankkeen projektipäällikkö Jonna Hagström aloitti suunnitelman yksityiskohtien hiomisen. Jo sitä ennen oli tehty alustavia suunnitelmia vaellusreitin kehittämistarpeiden perusteella.
Kehityssuunnitelmaan sisältyy jo olemassa olevien rakenteiden parannustöitä sekä uusia taukopaikkoja ja rengasreittejä. Suunnitteilla on myös vedenylitysmahdollisuus helpottamaan reitin saariosuudelle pääsyä, ja esteettömän reitistön kehittäminen.
Projektin ensimmäisiä edistysaskelia ovat olleet uusi kalojenkatselulava Bodvattnetin kierrokselle ja osallistava keskustelutilaisuus, jossa halukkaat pääsivät kertomaan omista toiveistaan reittien kehityssuunnitelmaan. Keskustelutilaisuudessa kerätyt tiedot ja toiveet on nyt analysoitu, ja seuraavaksi mahdollisten vaihtoehtojen joukosta valitaan jatkoon ne, jotka vastaavat tunnistettuihin tarpeisiin parhaiten. Niitä päästään toteuttamaan vuosien 2022-2023 aikana.

Lue lisää marraskuussa valmistuneesta kalojenkatselulavasta täältä!

Lohkareita meressä Merenkurkun saaristossa.

Korkearannikon ja Merenkurkun saariston yhteinen hallintosuunnitelma

Kahteen täysin erilaiseen maisemaan mahtuu paljon jääkauden jälkiä. Näiden jälkien ja maankohoamisen myötä Ruotsin Korkearannikko ja Merenkurkun saaristo muodostavat yhteisen maailmanperintökohteen. Nyt Metsähallitus ja Västernorrlandin lääninhallitus tekevät ensimmäistä kertaa yhteisen hallintosuunnitelman maailmanperintökohteelle. Suunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, ja se on voimassa vuoteen 2030 saakka. Vuoden 2022 alkupuolella järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset pääsevät vaikuttamaan suunnitelman sisältöön.

Me Metsähallituksella ja yhdistyksellä

Ketkä oikein työskentelevät maailmanperinnön hallinnon ja hankkeiden kanssa?
Merenkurkussa me! 
Lisää maailmanperinnön kasvoja esitellään seuraavassa uutiskirjeessä.

 

Lue uutiskirje 1-2021 kokonaisuudessa

 

 • Henkilökunta

  Ketkä oikein työskentelevät maailmanperinnön hallinnon ja hankkeiden kanssa? Merenkurkussa me!