Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Flador och glo-sjöar skapar kedjor av sjöar i Kvarkens skärgård.

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev december 2022

Välkommen till årets sista nyhetsbrev!

I årets sista nyhetsbrev får du bland annat läsa om klimatförändringarnas inverkan på Höga Kusten och Kvarkens skärgård, miljöarbetet vid Världsarvsporten och projektaktuellt. Vi vill också gärna höra era åsikter om nyhetsbrevet, så passa på att svara på vår enkät! Nästa år planerar vi återkomma med fyra nyhetsbrev till.

Tills dess önskar vi på Forststyrelsen och Världsarvet i Kvarken rf er alla en god jul och ett gott nytt år!

Hur påverkas Höga Kusten och Kvarkens skärgård av klimatförändringarna?

Pärmbild på rapportRunt om i världen hör klimatförändringarna till de största hoten mot världsarven. Vi på Forststyrelsen ville tillsammans med Länsstyrelsen ta reda på hur Höga Kusten och Kvarkens skärgård kommer att påverkas och genomförde därför ett Interreg Botnia-Atlantica projekt förra vintern.
Vi använde oss av CVI-metoden som är framtagen för att undersöka hur världsarv och lokalsamhällen i dem påverkas av klimatförändringarna. CVI står för Climate Vulnerability Index, eller klimatsårbarhetsindex. I en online workshop i mars, tillsammans med närmare 30 deltagare från både Höga Kusten och Kvarkens skärgård undersökte vi sårbarheten. Resultatet blev att världsarvets värden är mest sårbara för förändringar i temperatur, nederbörd och havsis och att sårbarheten är medelhög.
Läs mer om både metoden och resultaten i rapporten som nu finns tillgänglig online! Rapporten är på engelska med sammandrag på svenska och finska.
CVI-RAPPORT FÖR HÖGA KUSTEN OCH KVARKENS SKÄRGÅRD

Julklappspengar till Norrskär

Riksdagens så kallade julklappspengar har delats ut, och i år fanns Norrskär med på listan! 300 000 € beviljades för hamnen på Västra Norrskär, som så klart är helt avgörande för de som vill besöka ön. Nästa år skriver vi mer om Norrskär och hur julklappspengarna används.

SE EN FILM FRÅN NORRSKÄR PÅ HIGHCOASTKVARKENS YOUTUBE!

Gemensam planering vid Svedjehamns infotak

Utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled fortsätter. Infotaket som byggdes i Svedjehamn tidigare i år ska kompletteras med intressant info, speciellt riktad till barn. En liten grupp ivriga deltagare samlades vid infotaket i skymningen en torsdagskväll i början på december Kvarken Naturskola var på plats för att presentera sina idéer om infomaterial speciellt för barn. Infotaket ska få mångsidiga och inspirerande detaljer samt lösningar som skiljer sig från vanliga informationstavlorna. Diskussionen var livlig och många bra förslag och tips kom fram. I nästa år kommer mer konkreta resultat av utvecklingsarbetet längs hela leden.

Flera bilder på människor i ett uthus

Bild på enkätVad tycker du om nyhetsbrevet?

Nu har det kommit fem nummer av det här nyhetsbrevet, och vi vill gärna höra era åsikter. Klicka på länken och svara på vår korta enkät! Bland de som deltar lottar vi ut ett presentkort på rymningsspelet Kvarkens sjöodjur, som spelas i Världsarvsporten.

TILL ENKÄTEN

 

 

 

Hälsningar från projektet Kreativa Kvarken

Bild på infotavlor

Kanske du har märkt att två “båthus” försvunnit från aulan i Världsarvsporten i höst? Förändringen är en del av arbetet i projektet Kreativa Kvarken, som jobbar med att förnya besökscentret Världsarvsporten och världsarvets infopunkter i kommunerna. På världsarvsporten fick man på det här sättet mer utrymme för besökare och guidning av stora grupper. De tre båthusen som finns kvar kommer att fokusera på världsarvskunskap, viktig information för besökare och på barn.

Inspirationsföreläsningar planeras

Ett nytt eventkoncept utvecklas också inom projektet för februari 2023. Ambitionen med onlineföreläsningarna är att inspirera med olika vinklingar på världsarvet, baserade på fakta och kunskap. Föreläsningarna för 2023 bjuder på inspiration och initiativ till nya kreativa lösningar för produkter, service och upplevelser i Kvarken och Höga Kusten. Målgrupperna är framför allt till exempel livsmedels-, restaurang- och turismbranschen tillsammans  med andra kreativa branscher i världsarvsområdet. Alla andra är också välkomna! Vi uppskattar utveckling av nya produkter, tjänster och upplevelser som är  ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Håll öronen öppna, mer detaljerad info om Föreläsningarna och programmet dyker upp på kvarken.fi och Facebook!

Miljöcertifiering av Världsarvsporten

Förra hösten inledde föreningen Världsarvet i Kvarken rf arbetet med att miljöcertifiera föreningens verksamhet i allmänhet och besökscentret Världsarvsporten i synnerhet.

Certiferingen görs enligt Finlands naturskyddsförbunds Ekokompassen. Föreningen deltar i det regionala projektet Sustainable Tourism, som utvecklar besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen och samarbetar med andra turismorganisationer i Vasaregionen.

Föreningens arbete inleddes med att göra en grundkartläggning av nuläget, vilket blev klart i januari 2022. Därefter uppgjordes ett miljöprogram för föreningen; vilka miljöåtgärder ska föreningen prioritera de närmaste tre åren. Dessutom utarbetades föreningens miljölöfte, vilket godkändes av styrelsen i maj 2022.

Föreningen auditerades i november och har erhållit miljöcertifikatet. Nu kan föreningen ansöka om att få ”Sustainable Travel Finland”- status av Visit Finland – en utmärkelse som visar på hållbara turistdestinationer och besöksmål.

Flygbild av bro på vintern
Miljölöftet

“Världsarvet i Kvarken rf vill genom sitt besökscenter Världsarvsporten utveckla världsarvsområdet Kvarkens skärgård till en hållbar turistdestination. I vår verksamhet strävar vi till att erbjuda tjänster och upplevelser som skapar hälsa och välbefinnande för människor, goda verksamhetsförutsättningar för företagare och ekonomisk välfärd för regionen.”

Samtidigt i Höga Kusten:
Ny metod testas för hållbarhetsbedömning

Vinterbild med skog och hav
I projektet ”Hållbar platsutveckling i världsarvet Höga Kusten” har Länsstyrelsen testat en  ny metod för att bedöma världsarvets hållbarhetsstatus. Metoden kallas VMAST, som står för Visitor Management Assessment Strategy Tool. Bedömningen identifierade flera områden att arbeta med, till exempel lokal delaktighet i förvaltningen och att det måste bli enklare att ta sig runt i världsarvet utan bil.

Metoden huvudsakliga syfte är som jämförelseunderlag över tid, där man kan se vilken förändring som skett inom olika hållbarhetsområden. En fullständig genomgång av resultaten kommer publiceras i början av 2023.

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här!

 

Följ oss på sociala medier

FacebookKvarkens skärgård – Merenkurkun saaristo, Kvarken Archipelago – World Heritage Site
Instagram:@kvarkenworldheritage

Nyhetsbrev oktober 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Hösten är här och det kan kännas mysigare att hållas inomhus än ute bland alla våra stenar. Då passar det bra att lyssna på världsarvets audioguide, du har väl inte missat den? 75 avnitt från Mickelsörarna i nordost till Halsön i sydväst med en härlig blandning av geologi och kulturhistoria!

Audioguiden hittar du här!

Audioguiden har förverkligats med projektpengar från Undervisnings- och kulturministeriet. För mycket av det som görs i världsarvsområdet behövs extern finansiering. I det här nyhetsbrevet får du läsa om en del annat som också är på gång i våra projekt!

Nytt infotak i Svedjehamn!

En byggnad för guidning och information har färdigställts i Svedjehamn. Det är en del av projektet för att utveckla Björkö–Panike vandringsled. Byggnaden bjuder på information om Kvarkens skärgård och om Björköby, om friluftsleder i området, etikett i friluftslivet, och om hur man tar sig till Björkö–Panike vandringsleds skärgårdsdel.

Forststyrelsen förbereder som bäst tavlor och texter till den nya informationsbyggnaden, det kommer bland annat barnvänlig och interaktiv information om världsarvsområdet. Kvarkens naturskola har också planerat innehåll för barn på temat landhöjningen och om områdets typiska växter och djur. Tavlorna och texterna sätts upp under hösten och våren.

Byggnaden som liknar ett traditionellt båthus har byggts för att smälta in i den kulturhistoriska miljön. Byggnaden har tagits emot väl och utgående från responsen passar den utmärkt in i sin omgivning. Intill byggnaden finns det ett avfallstak, som en del av den förbättrade avfallshanteringen i området.

Aktuellt längs Björkö-Panike vandringsled

Bodvattnet runt är en av de populäraste friluftslederna i området och besökarna har önskat fler rastplatser. I sommar har rundslingan utrustats med en bänk och två nya bord med bänkar. Ett av borden med bänkar är tillgänglighetsanpassat och ligger invid den del av naturstigen som också är tillgänglig för alla.

Planeringen av Björkö–Panike vandringsleden slutförs som bäst. De planerade åtgärderna kräver olika typer av tillstånd och processerna för dem slutförs under hösten och våren. I vinter kommer Forststyrelsen att  informera om den planerade färjan till Korsbådafjärden i Björköändan av Björkö-Panike vandringsled. Under sommaren kommer man att se de största förändringarna i terrängen. Då förverligas färjan, nya rundslingor och nya rastplatser.

Förutom infotaket i Svedjehamn har Forststyrelsen redan förlängt den tillgängliga delen av stigarna på Bodvattnet runt och förverkligat den nya tillgänglig bron och fiskutsiktsplatsen på Märaryggen. Allt det här tack vare utvecklingsprojektet för Björkö-Panike vandringsled. Dessutom har befintliga rutter och konstruktioner förbättrats. Under sommaren har det också varit möjligt att hyra kajak vid Vargis i Panike.

Lyckas du fånga Kvarkens sjöodjur i tid?

Världsarvet och Weichsel-utställningen i Världsarvsporten vid Replotbron kan du nu uppleva genom ett nytt rymningsspel! Spelet handlar om sjöodjuret som sågs i Kvarken redan på 1800-talet. Spelarna ska locka sjöodjuret till Replot genom att använda utställningen och en så kallad escapebox. Spelet skiljer sig från ett typiskt escape room genom att spelarna inte låses in i utrymmet. Det fungerar för både vuxengrupper och barnfamiljer, och spelet kan spelas på både svenska, finska och engelska. Spelet har gjorts inom ramarna för projektet Kreativa Kvarken i samarbete med Robot Workshop Finland och KvarkenEscape.

Läs mer och boka din speltid här.

Mysigt på berättarkvällarna i skärgården

Under augusti och september ordnades sju berättarkvällar runtom i skärgården. Alla kvällarna lockade tiotals deltagare för att lyssna på och dela med sig av berättelser på olika teman. Stämningen kring borden var god och många berättelser lockade fram skratt bland åhörarna. De lokala berättelserna intresserar verkligen och att dela dem tillsammans har fortfarande en plats i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Berättelser kan användas på många sätt, till exempel för olika produkter.

Berättarkvällarna var en förlängning på världsarvets audioguide och orndades i samarbete av tre olika projekt: Världsarvsföreningens Människan och landhöjningen och Kreativa Kvarken och Kvarkenrådets StoryTagging-projekt. Arrangörerna vill tacka de som delade med sig av berättelser och alla de som kom för att lyssna!

Samtidigt i Höga Kusten:
Nytt projekt om hållbar platsutveckling

Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Höga Kusten destinationsutveckling startat ett projekt för att arbeta med hållbar platsutveckling i Höga Kustens världsarvsområde.

Projektet har tre huvudmål:

 • Lägga en grund för fortsatt arbete med hållbar platsutveckling i Höga Kusten
 • Förbättra samverkan mellan förvaltning och besöksnäring
 • Utveckla arbetet med att engagera och involvera lokalsamhället

Projektet utgår från en handbok framtagen i världsarvet Falu Koppargruva och finansieras av Tillväxtverket. Den svenska delen av världsarvet har senaste åren sett en del utmaningar med det ökande antalet besökare till några av besöksplatserna inom världsarvsområdet, samtidigt som det finns många pärlor som knappt besöks alls. Joel Öhlén har anställts som projektsamordnare på heltid. Projektet pågår till mars 2023.

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Nyhetsbrev juni 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Sommaren är här och Kvarkens skärgård visar upp sig från sin kanske bästa sida! Och det som pågår i världsarvsområdet berör många. Därför får du nu det tredje nyhetsbrevet från oss på Forststyrelsen och föreningen Världsarvet i Kvarken. Om det är något du önskar mer info om eller vill läsa om i nästa nyhetsbrev så hör av dig till världsarvskoordinator Malin Henriksson. Och vill du kika på områdets fina besöksmål kan du kolla in highcoastkvarken på YouTube!

Besök Världsarvsporten i sommar!

Världsarvsporten vid Replotbron är perfekt för en regnig dag, eller på väg ut mot till exempel Sommarö. Fram till slutet på augusti är Världsarvsporten öppen varje dag klockan 10-18.

Nytt för i år i Världsarvsportens lilla butik är ett gäng produkter unika för Kvarkens skärgård. I augusti kan man också spela Världsarvsportens nya rymningsspel i Weichselutställningen. Håll utkik efter det på sociala medier!

De nya produkterna är framtagna i projektet Kreativa Kvarken tillsammans med lokala företag. I höst fortsätter Kreativa Kvarken med inredningsplanering för Världsarvsporten och att förnya infopunkterna som finns runtom i världsarvskommunerna.

 

Hur ska vi jobba med världsarvet till 2030?

Människor sitter på en sten vid vattnet
Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse gör för första gången en gemensam förvaltningsplan för hela världsarvet, alltså för både Kvarkens skärgård och Höga Kusten. Förvaltningsplanen ska gälla till 2030 och efter sommaren är det äntligen dags för diskussionstillfällen för allmänheten om planen.

Världsarvsföreningen och Forststyrelsen bjuder in till fyra diskussionstillfällen för att så många som möjligt ska hitta en tidpunkt och en plats som passar.

Onsdag 10.8 Tottesunds herrgård
Tisdag 16.8 Restaurang Bernys
Onsdag 24.8 Online på Teams
Torsdag 1.9 Restaurang Strand-Mölle

Anmäl er gärna till Världsarvsföreningen så vi vet vad som behövs för serveringen!

Berättarkvällar i Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgårds audioguide, som har publicerats nu på våren, är smockfull med historier! Ändå finns det mycket kvar att berätta och därför ordnas berättarkvällar i augusti och september. Historierna från Kvarkens skärgård berättas under sju måndagskvällar runt omkring i skärgården. Varje måndagskväll har sin egen plats och tema. Välkommen för att lyssna och uppleva eller berätta och dela med dig av dina historier! Berättarkvällarna är tvåspråkiga och alla kan använda sitt modersmål. De inledande berättelserna kan vara på finska eller svenska. Kaffeservering!

Måndagskvällar klockan 18–20 från augusti till september

 • 1.8 Tema: En skärgård med gömställen. Plats: Havsbastu Stormlyktan, Molpe.
 • 8.8 Färdvägar. UF Havsbandet, Södra Vallgrund. 
 • 15.8 Sjöfart. Kvarkens båtmuseum, Malax.
 • 22.8 Det övernaturliga. Restaurant Salteriet, Björköby. Finskspråkiga berättare.
 • 29.8 Livet i yttre skärgården. Bergö Café & Hantverk, Bergö. 
 • 5.9 Haverier. UF Kusten, Maxmo.
 • 12.9 Framtiden, landhöjningen och Höga Kusten. Restaurant Berny´s, Replot.  

Mer information: Kvarken.fi och Facebook-evenemang Berättarkvällar i Kvarkens skärgård – Tarinaillat Merenkurkun saaristossaVi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.

Arrangörer: Kvarkenrådets Storytagging projekt och Världsarvet i Kvarken rf:s projekt Människan och landhöjningen och Kreativa Kvarken.

Samtidigt i Höga Kusten

Tänkte du besöka Höga Kusten och Skuleskogens nationalpark i sommar? Ta bussen och slipp trängsel på parkeringen! Bussen kör från naturum alla dagar ända till 14 augusti.

INFO OCH TIDTABELL!

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här! 

Nyhetsbrev mars 2022

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Det är mycket på gång i olika projekt i Kvarkens skärgård nu, och tanken med det här nyhetsbrevet är att du ska få ta del av det. Förhoppningsvis känner du att du får bättre insyn i vad som händer och om det är något du önskar mer info om eller vill läsa om i nästa nyhetsbrev så hör av dig till världsarvskoordinator Malin Henriksson!  

Samtidigt som vi i Kvarkens skärgård förbereder sommarsäsongen och jobbar med att utveckla både besökarnas upplevelser och förvaltningen är läget på sina håll i världen ett helt annat. Världsarvskonventionen handlar om att bygga fred och samtidigt blir världsarv ofta mål i väpnade konflikter. Just nu är läget i Ukraina något som många tänker på och här kan du läsa den gemensamma nordiska världsarvsföreningens uttalande om kriget i Ukraina och hotet mot Ukrainas världsarv

Kreativa Kvarken utvecklar världsarvet för besökarna  

Föreningen Världsarvet i Kvarken har sedan hösten ett nytt projekt som heter Kreativa Kvarken. De kreativa krafterna i projektet är Piia Orava som projektledare och Fia Antus som projektplanerare. Under 1,5 år ska de planera och utveckla utrymmen, upplevelser, produkter och tjänster för besökare i Kvarkens skärgårds världsarvsområde. Evenemang ordnas inom ramarna för eventuella rådande restriktioner.

Utrymmena Kreativa Kvarken jobbar med är Världsarvsporten i Replot och infopunkterna i världsarvets kommuner. Infopunkterna finns vid Korsnäs, Bergö och Vörå bibliotek, Kvarkens båtmuseum, Restaurang Strand-Mölle och Salteriet samt Visit Vasa och Vasa Medborgarinfo. Inom projektet får utrymmena en ansiktslyftning med hjälp av bränding och kommunikation – hurudana inslag behövs för att besökaren ska förstå vad infopunkten handlar om och varifrån man kan få mera info?

I projektet kommer man också att se över hurudana produkter som finns och utveckla utbudet vid t.ex. Världsarvsportens souvenirshop. Det finns också alltid möjlighet att ta in nya världsarvsprodukter, som kan använda Kvarkens skärgårds världsarvslogo.

Nya upplevelser för besökarna testat i Världsarvsporten i sommar, då man kan spela ett rymningsspel i huvudutställningen Weichsel. Spelarna får en låst låda som innehåller uppgifter och för att lösa dem och öppna lådan måste man använda sig av ledtrådar i utställningen. Målet är att få fler besökare att ta del av utställningen genom att erbjuda nya sätt att uppleva den och världsarvet. Utgående från sommarens test kan konceptet utvidgas till att också fungera som ett rymningsspel som kan spelas till exempel i infopunkterna och i skolorna.

Möjligheterna att använda virtuell verklighet (VR) testas genom att snart lansera en öppen 360-tur, där man får uppleva Kvarkens skärgård med VR glasögon hemma. Man kan redan se och uppleva världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård med 360 graders fotografier här!


Aktuellt i utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled

Stenig skärgårdForststyrelsen söker en lösning som tar besökare över Korsbådafjärden längs Björkö-Panike vandringsled. Upphandlingsprocessen inleddes i februari, och förhandlingarna går vidare under våren med fyra olika anbud. Lösningarna som föreslås är olika typer av innovativa farkoster. Den slutliga lösningen väljs i början av sommaren, och därefter görs en Natura 2000-bedömning.

Planeringen av infotaket som ska byggas i Svedjehamn senare i sommar är på slutrakan. Infotaket kommer att bjuda på mångsidig information om världsarvsområdet och Björköby samt om områdets natur- och vandringsleder samt övriga tjänster. Infotaket ska också fungera som en efterfrågad samlingsplats för grupper.

 

 

 

Samtidigt i Höga Kusten

Naturum Höga Kusten öppnade 26 mars för säsongen. Temat för i år är Östersjön och årets tillfälliga utställning berättar om vårt kära hav. Utställningen knyter an till två olika aktuella projekt. Projektet Återskapa Östersjöns livskraft gör en rad insatser för att återskapa viktiga miljöer för bland annat gäddan och abborrens lek. Naturum ger även möjligheter för skolklasser att komma ut en dag till havet och lära sig mer om Östersjön. Det andra projektet som syns i utställnigen är ECOnnect, som har gjort analyser för att se hur klimatförändringarna kommer att påverka Östersjön och olika arter i vårt hav om 100 år.

Naturum kommer under året även att knyta an med olika aktiviteter och programpunkter till Östersjötemat. Naturum Höga Kusten är öppet alla dagar från 26 mars långt in på hösten, så passa på att göra ett besök ifall du har vägarna förbi!

NATURUM HÖGA KUSTENS HEMSIDA

 

 

Nyhetsbrevet om Kvarkens skärgård görs av Forststyrelsens Naturtjänster, som förvaltar världsarvsområdet, och av Världsarvet i Kvarken rf, som ansvarar för information och kundservice i världsarvet.

Läs nyhetsbrev 1-2022 i sin helhet här

Nyhetsbrev december 2021

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Det som pågår i världsarvsområdet Kvarkens skärgård berör många. Därför vill vi på Forststyrelsen och föreningen Världsarvet i Kvarken nu göra ett nyhetsbrev. Det kommer att handla om vad som är på gång inom projekten och inom förvaltningen. Det här är det första nyhetsbrevet, och vi siktar på 4 brev i året framöver. Hoppas du tycker att världsarvsfrågorna är lika intressanta som vi gör!

LÄS MER OM VÄRLDSARVET PÅ HIGHCOASTKVARKEN.ORG OCH KVARKEN.FI

Is och vatten

Planeringsskedet på slutrakan i utvecklingen av Björkö-Panike -vandringsled

Vandringsleden från Björkö till Panike utvecklas i samarbete med markägare, kommuner och andra intresseorganisationer. Planeringsskedet tog fart ordentligt i våras, då projektchefen Jonna Hagström inledde arbetet med utvecklingsplanen i detalj. Redan innan dess hade preliminära planer uppgjorts utifrån de utvecklingsbehoven som hade upptäckts.

Utvecklingsplanen omfattar såväl förbättring av befintliga konstruktioner som uppförande av nya rastplatser, viloplatser och ringleder. Det planeras även en lösning för att underlätta för vandrarna att ta sig över sunden till Slåttskäret med den 9km långa ö-delen av vandringsleden. Även delar som är tillgängliga för rörelsehindrade samt familjer med barnvagn förbättras på leden.

De första framstegen i projektet har varit den nya bron över lekbäcken vid ”Bodvattnet runt” samt ett diskussionstillfälle där alla intresserade fick möjlighet att framföra önskemål för utvecklingsplanen. Vid tillfället deltog 28 personer med olika anknytningar till vandringsleden och diskussionen var livlig. Informationen som samlades under tillställningen har nu analyserats och kvarstår att välja ut de alternativ som bäst tar fasta på behoven. De utvalda delarna utarbetas och förverkligas under åren 2022-2023.

Läs mer om den nya bron vid Märaryggen för de som vill spana på  fiskar 

Stenar

En gemensam förvaltningsplan för Höga Kusten och Kvarkens skärgård

Två helt olika landskap ger en stor variation när det gäller istidens spår. Tillsammans med den stora landhöjningen gör Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård till ett gemensamt världsarv. För första gången gör nu Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse en gemensam förvaltningsplan för hela världsarvet. Förvaltningsplanen ska gälla till 2030 och blir klar i slutet av 2022. Diskussionstillfällen om planen kommer att ordnas i början av 2022.  

 

 

 

 

 

Vi på Forststyrelsen och i föreningen

Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten?
Här har du oss!
Fler ansikten kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Läs nyhetsbrev 1-2021 här

 • Personal

  Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten? Här har du oss!