Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Ilmakuva, jossa näkyy iso silta

Nyhetsbrev

Aktuell information från världsarvsområdet Kvarkens skärgård

Nyhetsbrev december 2021

Välkommen till vårt nyhetsbrev!

Det som pågår i världsarvsområdet Kvarkens skärgård berör många. Därför vill vi på Forststyrelsen och föreningen Världsarvet i Kvarken nu göra ett nyhetsbrev. Det kommer att handla om vad som är på gång inom projekten och inom förvaltningen. Det här är det första nyhetsbrevet, och vi siktar på 4 brev i året framöver. Hoppas du tycker att världsarvsfrågorna är lika intressanta som vi gör!

LÄS MER OM VÄRLDSARVET PÅ HIGHCOASTKVARKEN.ORG OCH KVARKEN.FI

Is och vatten

Planeringsskedet på slutrakan i utvecklingen av Björkö-Panike -vandringsled

Vandringsleden från Björkö till Panike utvecklas i samarbete med markägare, kommuner och andra intresseorganisationer. Planeringsskedet tog fart ordentligt i våras, då projektchefen Jonna Hagström inledde arbetet med utvecklingsplanen i detalj. Redan innan dess hade preliminära planer uppgjorts utifrån de utvecklingsbehoven som hade upptäckts.

Utvecklingsplanen omfattar såväl förbättring av befintliga konstruktioner som uppförande av nya rastplatser, viloplatser och ringleder. Det planeras även en lösning för att underlätta för vandrarna att ta sig över sunden till Slåttskäret med den 9km långa ö-delen av vandringsleden. Även delar som är tillgängliga för rörelsehindrade samt familjer med barnvagn förbättras på leden.

De första framstegen i projektet har varit den nya bron över lekbäcken vid ”Bodvattnet runt” samt ett diskussionstillfälle där alla intresserade fick möjlighet att framföra önskemål för utvecklingsplanen. Vid tillfället deltog 28 personer med olika anknytningar till vandringsleden och diskussionen var livlig. Informationen som samlades under tillställningen har nu analyserats och kvarstår att välja ut de alternativ som bäst tar fasta på behoven. De utvalda delarna utarbetas och förverkligas under åren 2022-2023.

Läs mer om den nya bron vid Märaryggen för de som vill spana på  fiskar 

Stenar

En gemensam förvaltningsplan för Höga Kusten och Kvarkens skärgård

Två helt olika landskap ger en stor variation när det gäller istidens spår. Tillsammans med den stora landhöjningen gör Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård till ett gemensamt världsarv. För första gången gör nu Forststyrelsen och Västernorrlands länsstyrelse en gemensam förvaltningsplan för hela världsarvet. Förvaltningsplanen ska gälla till 2030 och blir klar i slutet av 2022. Diskussionstillfällen om planen kommer att ordnas i början av 2022.  

 

 

 

 

 

Vi på Forststyrelsen och i föreningen

Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten?
Här har du oss!
Fler ansikten kommer i nästa nyhetsbrev.

 

Läs/ladda ner nyhetsbrev 1-2021 här

  • Personal

    Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten? Här har du oss!
    Fler ansikten kommer i nästa nyhetsbrev.