Ohita valikko
tietokone ja kädet

Ohjeita laaja-alaisille erityisopettajille

Yhteisiä ohjeistuksia Vaasan laaja-alaisille erityisopettajille.

Kartoitukset Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa

Vuosiluokka Lukeminen ja kirjoittaminen Matematiikka Muut testit Ehdotetut materiaalit
1. luokka Alkuvalmiuksien kartoitus Alkuvalmiuksien kartoitus Hahmotus
Työmuisti
Artikulaatio / Kielellinen suoriutuminen
Peruskäsitteiden hallinta
”Mökkilaiturilla”, Elli Early Learning
”Armi”, WSOYpro
LukiMat (NMI)
Venny
Mavalka
2. luokka Sanelu
Lukunopeus
Luetun ymmärtäminen
Tarpeen mukaan yksilökartoituksia tai seulonta ”Armi”, WSOYpro
LukiMat (NMI)
MaKeKo
3. luokka Luetun ymmärtäminen
Sanelu tarpeen mukaan
Lukunopeus tarpeen mukaan
Allu
Saneluihin ”Kiinanmuuri”, Agricola kustannus
4. luokka Sanelu tarpeen mukaan ”Elefanttien juttelua”, Agricola kustannus
5. luokka Luetun ymmärtäminen
Sanelu
Allu
”Kengurun pussi ja muita kummallisuuksia”, Agricola kustannus
6. luokka Sanelu tarpeen mukaan Matemaattisten perustaitojen kartoitus ”Eläinten ennätyksiä”, Agricola kustannus
RMAT
7. luokka YKÄ tarpeen mukaan Matemaattisten perustaitojen kartoitus tarpeen mukaan YKÄ
FUNA DB
KTLT
8. luokka Matemaattisten perustaitojen kartoitus tarpeen mukaan FUNA DB
KTLT
9. luokka YKÄ tarpeen mukaan Matemaattisten perustaitojen kartoitus tarpeen mukaan YKÄ
FUNA DB
KTLT

Asiakirjojen arkistointi ja allekirjoittaminen

Oppimissuunnitelma, pedagoginen arvio ja Hojks:  

 • Ei tarvitse allekirjoittaa. 
 • Tulostetaan ja arkistoidaan koululla peruskoulun ajan + 10 vuotta. 
 • Siirtyy Vaasan sisällä ala-ja yläkouluihin oppilaan mukana paperiversioina. Arkistoidaan uudessa koulussa.

 Pedagoginen selvitys:  

 • Tulostetaan
 • Lähetetään virastolle ennen Ertu:n käsittelyä. 
 • Arkistoidaan virastolla.  

 Oppilasta koskevat asiantuntijan lausunnot: 

 • Ei saa kopioida.  
 • Ei saa siirtää ilman huoltajan suostumusta.  
 • Säilytetään koululla vain niin kauan, kun oppilas on koulun oppilas. 
 • Annetaan takaisin perheelle, siirretään luvalla tai hävitetään kun oppilas ei enää ole kyseisen koulun oppilas.  

 Erityisopettajan tekemien testien tuloskoosteet:

 • Säilytetään peruskoulun ajan + 10 vuotta koululla