Ohita valikko
Katu

Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa ajoneuvon pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista.

Vaasassa pysäköintiä valvoo poliisi ja kaupungin pysäköinnintarkastajat. Kunnallisen pysäköinninvalvojan tai -tarkastajan tunnistat tunnusmerkistä ja asusta sekä virkamerkistä.

Kaupungissa on useita pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat on jaettu vyöhykkeisiin ja niiden mukaisiin pysäköintihintoihin. Maksullisen pysäköinnin vyöhykejakokartan ja pysäköintivyöhykkeiden hintataulukon löydät alta.

 

Kotihoidon pysäköintitunnus

Tekninen lautakunta on päätöksellään 26.8.2020 § 118 päättänyt kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönotosta Vaasan kaupungin katualueella tieliikennelain 190 a §:n mukaan ajalle 1.10.2020 – 31.12.2021 asiakkaan kotona tieliikennelain 190 a §:n 1 mom. 1-4 kohdan nojalla suoritettavaa tehtävää varten. Pysäköintitunnus voidaan pysäköinninvalvonnalle osoitetun hakemuksen perusteella myöntää 190 a §:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle

Kotihoidon pysäköintitunnus, hakemus 2022

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköintivirhemaksu on 50,00€. Eräpäivän jälkeen maksamatttomasta pysäköintivirhemaksusta  määräytyy 14,00€ lisämaksu. Jos olet mielestäsi saanut pysäköinvirhemaksun väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköintivirhemaksut voi suorittaa pankkiin tai kaupungin kassaan Kansalaisinfossa, joka sijaitsee Vaasan Pääkirjastossa, Kirjastokatu 13.

 

Vyöhykehinnasto 2020

PysäköintimittaritAlue Aluekoodi  Hinta
Alue 1 Vyöhyke 310 2,20 €/h
Alue 2 Vyöhyke 320 1,50 €/h
Alue 3 Vyöhyke 330 1,00 €/h
Alue 4 Vyöhyke 334 0,50 €/h ja 2,00 €/vrk

Pysäköinnin vyöhykekartta

Pysäköintimittarit

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusta haetaan sähköisesti verkkoasiointipalvelussa

Oikaisuvaatimuksen verkkopalveluun voit kirjautua käyttämällä auton rekisterinumeroa ja pysäköintivirhemaksussa olevaa asianumeroa.

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta (juristi). Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Vuokrattavat pysäköintipaikat

Vaasan Kaupunki vuokraa pysäköintilupia seuraaville pysäköintipaikoille

_Pysaköintipaikkojen_hinnasto_2020_netti   

  1. Teatteriparkki: Paikkoja vapaana
  2. Tammipiha: Täynnä, jono mahdollinen
  3. Tammipihan ylempi kansi: Täynnä, jono mahdollinen
  4. Tammipihan kellari: Täynnä, jono mahdollinen
  5. Raastuvankatu 27 P-halli: Täynnä, jono mahdollinen
  6. Rautatiekadun P-alue:Paikkoja vapaana

Teatteriparkin sisääntulo

Sotaveteraanien pysäköintiluvat

Vaasalaisille ja mustasaarelaisille sotaveteraaneilla annetaan mahdollisuus pysäköidä Vaasan kaupungin pysäköintialueille ilman pysäköintimaksua. Tähän tarvitaan autoon erillinen P-lupa. Luvan voi noutaa Vaasan Kaupungin Pysäköinninvalvonnan toimistosta, Kirkkopuistikko 26, 1.krs.

Sotaveteraanien Veljesliitto
Sotaveteraanit

 

BIG (Kaasuautot) -luvat ja paikat

Henkilöautot, jotka on rekisteröity kaasukäyttöisiksi, voidaan näille hakea erillistä pysäköintilupaa. Lupa oikeuttaa ilmaiseen pysäköintiin Vaasan kaupungin erikseen määräämillä pysäköintipaikoilla, sekä Vaasan kaupungin määräämin ehdoin.

P-BIG hakemus

P-BIG autopaikat

Pysäköintilupaa haettaessa tulee esittää kaasua polttoaineena käyttävän henkilöauton (CBG/CNG-bifuel) rekisteriotteen 1-osan. Kopio rekisteriotteen 1-osasta liitetään hakemukseen. Pysäköintiluvan rekisteröinnistä vastaa Ab Stromossen Oy.

Pysäköintiluvan saanut tulee kiinnittää pysäköintiin oikeuttava ”BIG” -tarra näkyvälle paikalle auton etutuulilasin oikealle reunalle auton sisältä katsottuna.

Lisätietoja voi tiedustella, joko info@stormossen.fi tai pysakoinninvalvonta@vaasa.fi.

Stormossen https://www.stormossen.fi/tankkaaminen/

 

Tietosuoja Vaasan kaupungilla

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Vaasan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.

Uuteen tietosuoja-asetukseen voi tutustua alla olevan linkin kautta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Tietosuojaseloste Vaasan kaupungin pysäköinninvalvontaan löydät

TIETOSUOJASELOSTE, Kuntatekniikka,_Pysäköinninvalvonta

 

EUR-Lex
EUR-Lex Access to European Union law

Liikennemerkkien tunnistaminen

Silloin tällöin tulee eteen tilanteita, joissa jäämme miettimään liikennemerkin merkitystä ja mitä se tarkoittaa. Alla olevien linkkien kautta voit päivittää tietosi liikennemerkeistä.

Trafino

Liikenneturva

Tässä muutama yleisesti käytetty, pysäköintiin liittyvä merkki.

Pysäköintialuekieltomerkki
Pysäköintikieltoalue

Hylättyjen ajoneuvojen siirto

Jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty, kunta on velvollinen alueellaan suorittamaan varastosiirron. Yksityistiellä tai yksityisalueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron yksityistienpitäjän tai yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Pyyntö löytyy tästä: Pyyntö_

Henkilö- tai pakettiauton viimeisellä omistajalla on oikeus toimittaa romuajoneuvonsa kustannuksitta tuottajavastuun piiriin kuuluvaan järjestelmään hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle ja edelleen romutettavaksi. Hyväksytylle kerääjälle tai esikäsittelijälle toimitetusta ajoneuvosta annetaan omistajalle romutustodistus, joka on edellytys ajoneuvon poistamiseksi Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä.

https://www.autokierratys.fi/

Tiedustelut ajoneuvojen siirroista
Pysäköintisihteeri puh. +358 40 637 5537

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Tekninen virasto Kirkkopuistikko 26, Vaasa

    Avaa kartta

Asiakaspalvelun aukioloajat

  • Ma - Pe, klo 09.00 - 14.00 (Lounasaika n. 11.30-12.30 välillä)