Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Teams opettajille - tehokkaasti etänä

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Teams opettajille - tehokkaasti etänä

Opet­ta­jil­le tii­vis pa­ket­ti Te­am­sin käy­tön te­hos­ta­mi­seen ja jo opit­tu­jen tai­to­jen yllä­pi­toon.
Kou­lu­tus so­pii opet­ta­jil­le kai­kil­la kou­lu­as­teil­la, jot­ka ovat O365 jo jon­kin ver­ran käyt­tä­neet, ja ha­lu­a­vat hyödyn­tää Te­am­sia omas­sa työs­sään ja työ­yh­tei­sön kans­sa.