Ohita valikko

Ystävyyskaupungit

Lisääntynyt globalisaatio ja kansainvälistyminen sekä yhteydet EU:ssa ja muissa verkostoissa ovat muuttaneet kansainvälisen työn edellytyksiä. Tämän päivän ystävyyskaupunkiyhteistyössä on yhä enemmän kyse kumppanuuden vakiinnuttamisesta konkreettisin yhteistyöprojektein, joissa yhteistyökaupunkien eri toimintamuotojen hyöty on ilmeinen. Siksi ystävyyspaikkakuntien välinen yhteistyö vaihtelee sekä muodoltaan että intensiteetiltään.

Vaasan kaupungin ystävyyskaupungit ovat:

Lisäksi Vaasan kaupunki on allekirjoittanut aiesopimuksen kiinalaisprovinssi Rudongin kanssa 24.11.2016 ja Zhenjiangin kanssa vuonna 2017. Aiesopimusten tarkoituksena on edistää alueiden välisiä kauppayhteyksiä. Myös Aunuksen (Venäjä) kanssa on yhteistyösopimus, kulttuurin ja koulutuksen alalla.