Förbigå menyn

Vänorter

Den ökade globaliseringen och internationaliseringen samt kontakterna inom EU och olika nätverk har ändrat förutsättningarna för det internationella arbetet. Dagens vänortsutbyte handlar alltmer om att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig. Därför varierar samarbetet mellan vänorterna både i form och intensitet.

Vasa stads vänorter är:

Dessutom har Vasa stad undertecknat ett intensionssavtal med den kinesiska provinsen Rudong den 24 november 2016 och med Zhenjiang 2017. Syftet med intensionsavtalen är att främja handelsförbindelserna mellan regionerna. Ett samarbetsavtal finns även med Aunus (Ryssland) inom kultur och utbildning.