Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Ilmakuva Matkakeskus

Aluekehittäminen ja kaupunkipolitiikka

Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

Aluekehittäminen

Alueellisesta kehittämisestä vastaavat Suomessa valtio ja kunnat. Alueellisen kehittämisen yleiset tavoitteet on esitetty muun muassa aluekehittämislaissa ja valtioneuvoston kehittämistavoitepäätöksissä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnan tasolla lähinnä maakunnan liitto ja Ely –keskus.

Aluekehittämistyö edellyttää laajaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aluekehitystyötä tekevän valtion sektorihallinnon, kunnallisten keskusjärjestöjen, muiden keskuskaupunkien että paikallistason aluekehittäjien, naapurikuntien, alueella toimivien koulutuslaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten sekä myös kaupungin oman organisaation toimijoiden kanssa. Työ sisältää asiavalmistelua kaupungin johdolle ja kaupunginhallitukselle, joiden vastuulle alueellisen kehittämisen ja edunvalvonnan kysymykset kuuluvat.

Kaupunkipolitiikka

Kaupungin edustajat ovat mukana kansallisissa verkostoissa (muun muassa TEM:n kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen suurkaupunkijaosto sekä Kuntaliiton kaupunkipolitiikan asiantuntijaryhmät). Kaupunki vastaa myös seutuyhteistyön (kymmenen kunnan edustajista koostuva Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunta ja kunnanjohtajakokoukset, joiden puheenjohtajat ja sihteerit ovat Vaasasta) käytännön toiminnan järjestelyistä. Kaupungin johdolla on laadittu esimerkiksi seudullinen rakennemallisuunnitelma ja seudullinen elinvoimastrategia.

Ota yhteyttä