Ohita valikko
Ilmakuva Matkakeskus

Aluekehittäminen ja kaupunkipolitiikka

Alueiden keskuskaupungeilla, kuten Vaasalla, on alueellisessa kehittämistoiminnassa erityisen merkittävä rooli. Vaikutamme aktiivisesti eri keinoin itse kaupungin ja koko kaupunkiseudun myönteiseen kehitykseen ja kasvuun sekä sen edunvalvontaan.

Aluekehittäminen

Alueellisesta kehittämisestä vastaavat Suomessa valtio ja kunnat. Alueellisen kehittämisen yleiset tavoitteet on esitetty muun muassa aluekehittämislaissa ja valtioneuvoston kehittämistavoitepäätöksissä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakunnan tasolla lähinnä maakunnan liitto ja Ely –keskus.

Aluekehittämistyö edellyttää laajaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä aluekehitystyötä tekevän valtion sektorihallinnon, muiden keskuskaupunkien että paikallistason aluekehittäjien, naapurikuntien, alueella toimivien koulutuslaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten sekä myös kaupungin oman organisaation toimijoiden kanssa. Kaupungin ja VASEKin johdolla on aiemmin laadittu seudullinen elinvoimastrategia.

Kaupunkipolitiikka

Kaupungin edustajat ovat aktiivisesti mukana eri kansallisissa kaupunkipolitiikan verkostoissa. Tärkein on valtioneuvoston asettama ja TEM:n vetämä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö. Yhteistyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimenpiteitä sekä koordinoida valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja.

Vaasan kaupunki osallistuu myös Kuntaliiton kaupunkipoliittiseen työryhmään. Tähän valmisteluun osallistuu myös eri kaupunkien asiantuntijat. Työryhmän tarkoitus on tehostaa suurimpien kaupunkien erityiskysymysten huomioonottamista ja toimii foorumina kokemusten vaihtamiselle.

Ota yhteyttä