Förbigå menyn
Ilmakuva Matkakeskus

Aluekehittäminen ja kaupunkipolitiikka

Regionernas centralstäder, såsom Vasa, har en särskilt betydande roll inom den regionala utvecklingsverksamheten. Vi påverkar aktivt på olika sätt stadens och hela regionens positiva utveckling och tillväxt samt dess intressebevakning.

Regionutveckling

I Finland ansvarar staten och kommunerna för den regionala utvecklingen. De allmänna målen för regional utveckling presenteras bland annat i lagen om regional utveckling och i statsrådets beslut om utvecklingsmål. Regionutvecklingsmyndigheter på landskapsnivå är främst landskapsförbundet och NTM-centralen.

Regionutvecklingsarbetet förutsätter omfattande samarbete och nätverkande med både den statliga sektorförvaltningen som utför regionutvecklingsarbete, övriga centralstäder, regionutvecklare på regional nivå, grannkommuner, regionens utbildningsinrättningar, näringslivet och myndigheter samt även med sektorer inom stadens egen organisation. Under stadens och VASEKS ledning har tidigare en regional livskraftsstrategi  utarbetats.

Stadspolitik

Stadens representanter medverkar aktivt i olika nationella stadspolitiska nätverk. Den viktigaste är den av statsrådet tillsatta stadspolitiska arbetsgruppen och sekretariatet som leds av Arbets- och näringsministeriet. Till samarbetsgruppens främsta uppgifter hör att främja genomförandet av de stadspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammet och statsrådets beslut om regionutveckling. Dessutom samordnar man ministeriernas stadspolitiska åtgärder och utvecklar samarbetsformer mellan staten och stadsregionerna.

Vasa stad är deltar även i Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp och sekretariat. Till arbetsgruppens uppgifter hör att lyfta fram specialfrågor gällande de största städerna och arbetsgruppen fungerar dessutom som forum för erfarenhetsutbyte.

Ta kontakt