Ohita valikko

Kasvusopimus - alueelliset innovaatiot ja kokeilut 2016-2019

Kasvusopimuksen tavoitteena oli vahvistaa seudun kilpailukykyä yhdessä valtion, seudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, sekä tukea kansallista tavoitetta ja Vaasan seudun tavoitetta luoda Suomeen Euroopan johtava energiateknologiakeskittymä vuoteen 2030 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistämistä. Hankekokonaisuudet, joihin saatiin TEMin kautta AIKO rahoitusta, olivat kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digilisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen. Rahoitus myönnettiin ja hallinnoitiin Pohjanmaan liiton kautta periaatteella 50% valtion tuki + 50% seudun tuki.

Vaasa on ollut yksi kuudesta kaupungista, jotka sopimusehdotuksiin perustuvan kilpailun kautta valittiin Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018/2019. Muut kaupungit olivat Lappeenranta–Imatra, Oulu, Tampere, Turku ja Joensuu sekä pääkaupunkiseutu.

Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on ollut lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Tutustu Vaasan kasvusopimukseen ja sen loppuraporttiin, jossa on kuvattuna sopimukseen liittyvät hankkeet.

Ota yhteyttä