Ohita valikko

Kotirannan ja Kustaalan alue (ak1101)

Alueiden vanhentuneet asemakaavat päivitetään selkeämpään muotoon. Samalla arvioidaan kulttuuriympäristöarvot ja tutkitaan mahdolliset täydennysrakentamisen paikat. Asemakaavoitusta tukevien selvitysten valmistuttua varsinainen kaavamuutos alkaisi syksyllä 2020.  

  1. Vireille 1.3.2020

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot