Förbigå menyn

Området Hemstrand och Gustavsro (ak1101)

De föråldrade detaljplanerna för områdena uppdateras så att de blir klarare. Samtidigt bedöms kulturmiljövärdena och undersöks var kompletterande byggande är möjligt. Planeringen börjar under året 2023 och målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2024.

  1. Aktuell 1.3.2020

  2. PDB 29.11-14.12.2023

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Växelverkansmötet 1.2.2024

Tilläggsinformation