Ohita valikko

Kaupunginselän kierros

Kaupunginselän kierros on Eteläistä kaupunginselkää kiertämään suunniteltu noin 30 km pitkä ulkoilureitti. Reitin varrella on useita valtakunnallisesti arvokkaita luonto- ja kulttuuriympäristökohteita sekä mahdollisuus maankohoamisprosessin havainnointiin, mikä tekee reitistä ainutlaatuisen. Kaupunginselän kierroksen tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia, edistää luontoliikuntaa ja paikallista luonto- sekä kulttuurimatkailua.

Ulkoilureittiä on suunniteltu 1980-luvulta lähtien. Se on merkitty maakuntakaavaan ja yleiskaavoihin ja siitä on laadittu diplomityönä tehty yleissuunnitelma 2012. Yleissuunnitelmaan pohjautuva ulkoilureittisuunnitelma on ollut ulkoilulain mukaisesti nähtävillä kesällä 2019 Vaasan kaupungissa ja Mustasaaren kunnassa. Vaasan kaupunki on pyytänyt kesäkuussa 2020 Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta vahvistusta ulkoilureittisuunnitelmalle Vaasan alueella ulkoilureittitoimitusta varten.

 

Lisätietoja