Förbigå menyn

Stadsfjärdsstråket

Stadsfjärdsstråket är en cirka 30 kilometer lång planerad friluftsled runt Södra Stadsfjärden. Längs leden finns flera nationellt värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt samt möjligheter att observera landhöjningsprocessen, vilket gör leden unik. Stadsfjärdsstråkets syfte är att utöka stadsbornas rekreationsmöjligheter, främja motion i naturen samt lokal natur- och kulturturism.

Friluftsleden har planerats sedan 1980-talet. Den har märkts ut i landskapsplanen och generalplanerna och en översiktsplan har uppgjorts över den 2012 som ett diplomarbete. Friluftsledsplanen som grundar sig på översiktsplanen har i enlighet med lagen om friluftsliv varit framlagd sommaren 2019 vid Vasa stad och Korsholms kommun. Med tanke på en friluftsledsförrättning av leden kommer diskussionsmöten att ordnas bl.a. med invallningsföretag när det gäller vallarna längs leden.

Stadsfjärdsstråkets första avsnitt, som är cirka 7 km långt och som togs i bruk 1.6.2022, går under namnet Stadsfjärdsleden. Leden går från Fiskstranden ända till Risö. Destinations- och naturskyltar berättar om intressanta objekt längs den omväxlande leden. Längs leden finns flera lägerelds- och rastplatser samt bänkar. Leden är i huvudsak tillgänglig ända till Fyrstenen men innehåller några brantare backar. Intill leden, som man kan färdas på till fots eller cykel, finns också en kanotled som går från Kronomagasinsstranden ända till Fyrstenen.

 

Tilläggsinformation