Förbigå menyn

Stadsfjärdsstråket

Stadsfjärdsstråket är en cirka 30 kilometer lång planerad friluftsled runt Södra Stadsfjärden. Längs leden finns flera nationellt värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt samt möjligheter att observera landhöjningsprocessen, vilket gör leden unik. Stadsfjärdsstråkets syfte är att utöka stadsbornas rekreationsmöjligheter, främja motion i naturen samt lokal natur- och kulturturism.

Friluftsleden har planerats sedan 1980-talet. Den har märkts ut i landskapsplanen och generalplanerna och en översiktsplan har uppgjorts över den 2012 som ett diplomarbete. Friluftsledsplanen som grundar sig på översiktsplanen har i enlighet med lagen om friluftsliv varit framlagd sommaren 2019 vid Vasa stad och Korsholms kommun. Vasa stad har i juni 2020 begärt en bekräftelse av friluftsledsplanen för Vasaregionen från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten för att göra en friluftsledsförrättning.

 

Tilläggsinformation