Ohita valikko

Kivikiilan tarkistus (ak1136)

Alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella ja Kivihaan kaupallisen alueen ja Sepänkylän keskustan läheisyydessä kiinnostaa kaupan toimijoita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan toteutuminen ympäröivä maankäyttö huomioiden. Asemakaavoitus käynnistyy, kun alueen kehittämisen tavoitteet tarkentuvat.

  1. Vireille

  2. Luonnos

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Lisätiedot