Förbigå menyn

Justering av Stenkilen (ak1136)

Aktörer inom handeln är intresserade av området tack vare dess läge invid goda trafikförbindelser och i närheten av det kommersiella området i Stenhaga och Smedsby centrum. Målet för detaljplaneändringen är att möjliggöra en enhet för utrymmeskrävande specialvaruhandel på området med beaktande av markanvändningen däromkring. Detaljplaneringen inleds i takt med att målen för utvecklandet av området preciseras.

  1. Aktuell

  2. Utkast

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation