Ohita valikko

Suvilahden kävelyn ja pyöräilyn pääreitti (ak1132)

Asemakaavalla päivitetään olemassa olevan ulkoilureitin asemakaavamerkintöjä. Kaava-alue sijaitsee pyöräilyverkoston pääreitillä, minkä vuoksi sen kävely- ja pyöräilyolosuhteita on tarve kehittää. Asemakaavamuutoksella pyritään parantamaan keskustan, palveluiden, asuinalueiden sekä virkistysalueiden saavutettavuutta sekä alueen liikenneturvallisuutta. Asemakaavalla turvataan alueen luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot sekä pyritään edistämään näitä mahdollisuuksien mukaan.

 

  1. Vireille 27.9.2023

  2. OAS 18.-31.10.2023

  3. Luonnos

  4. Ehdotus

  5. Hyväksytty

  6. Lainvoimainen

Valmistelija