Förbigå menyn

Huvudstråket för gång och cykling i Sunnanvik (ak1132)

Genom en detaljplaneändring möjliggörs förverkligandet av cykelbanan i Vasa. I planarbetet justeras och förenhetligas områdets planbeteckningar. Målet är att omvandla den befintliga rutten till en del av en cykel- och gångled som gör det lättare och tillgängligare att röra sig med cykel.

 

  1. Aktuell 27.9.2023

  2. PDB 18-31.10.2023

  3. Utkast

  4. Förslag

  5. Godkänd

  6. Laga kraft

Beredare