Ohita valikko

Vestis (ak1099)

Kaava-alue sijaitsee Gerbyn S-Marketin läheisyydessä, osoitteessa Isokyläntie 20.

Tavoitteena on selvittää, onko tontin huonokuntoiseksi todetun rakennuksen suojelumerkintä mahdollista poistaa ja osoittaa rakennusoikeutta uudisrakennukselle, joka huomioi tontin mittakaavan ja perinteet. Päämääränä on pyrkiä varmistamaan alueen sosiaalisten lähipalveluiden saatavuus luomalla Vestikselle edellytykset jatkaa toimintaansa tontilla ja samalla turvata historiallisen pihapiirin säilyminen alueen yhteisöllisyyttä tukevassa käytössä.

  1. Vireille 28.2.2020

  2. Hyväksytty 26.10.2020

Lisätiedot