Förbigå menyn

Vestis (ak1099)

Planområdet finns i närheten av Gerby S-Market, på adressen Storbyvägen 20.

Målet är att utreda om det är möjligt att lämna bort skyddsbeteckningen för byggnaden på tomten, vilken har konstaterats vara i dåligt skick, och anvisa byggrätt för en nybyggnad, som beaktar tomtens skala och traditioner. Målet är att sträva efter att säkerställa tillgången på social närservice på området genom att skapa förutsättningar för Vestis att fortsätta sin verksamhet på tomten och samtidigt trygga bevarandet av den historiska gården i en användning som stöder den sociala gemenskapen i området.

  1. Aktuell 28.2.2020

  2. Godkänd 26.10.2020

Tilläggsinformation