Ohita valikko
osoitekyltti

Nimistönsuunnittelu

Yleisten katujen ja alueiden nimistä päättää kaupunkiympäristölautakunta. Kaavoituksen nimiryhmä valmistelee nimiasiat kaupunkiympäristölautakunnalle. Valmistelun aikana kuullaan asukkaita ja muita osallisia tarpeen mukaan. Sovellettavat lait ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, kuntalaki ja hallintolaki.

Uusien asemakaava-alueiden katujen ja alueiden nimet valmistellaan ja päätetään asemakaavaprosessin yhteydessä. Myös asemakaavan muutoksesta johtuvat katujen ja alueiden nimet ja nimien muutokset valmistellaan ja päätetään asemakaavan muutosprosessin yhteydessä. Suunnittelutarveratkaisuista ja muista syistä johtuvat teiden nimet valmistelee kaavoituksen nimiryhmä, ja nimistä päättää kaupunkiympäristölautakunta. 

 Osoitteet määritetään kiinteistötoimessa ja osoitekylttien asentamisesta vastaa kuntatekniikka. 

 Kaavoituksen nimiryhmä noudattaa nimistönsuunnittelussa Kotimaisten kielten keskuksen ohjeita 

https://www.kotus.fi/ohjeet/nimistonsuunnittelun_ohjeita 

Uusien asemakaava-alueiden katujen ja alueiden nimet valmistellaan ja päätetään asemakaavaprosessin yhteydessä. Myös asemakaavan muutoksesta johtuvat katujen ja alueiden nimet ja nimien muutokset valmistellaan ja päätetään asemakaavan muutosprosessin yhteydessä. Suunnittelutarveratkaisuista ja muista syistä johtuvat teiden nimet valmistelee kaavoituksen nimiryhmä, ja nimistä päättää kaupunkiympäristölautakunta. 

 Osoitteet määritetään kiinteistötoimessa ja osoitekylttien asentamisesta vastaa kuntatekniikka. 

 Kaavoituksen nimiryhmä noudattaa nimistönsuunnittelussa Kotimaisten kielten keskuksen ohjeita 

https://www.kotus.fi/ohjeet/nimistonsuunnittelun_ohjeita 

  1. Palokatujen nimet on vahvistettu

    Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on kokouksessaan 12.5.2020 vahvistanut palokatujen nimet (§34).