Förbigå menyn
osoitekyltti

Platsnamn

Det är stadsmiljönämnden som fattar beslut om namnen på allmänna gator och områden. Planeringens namngrupp bereder namnärendena för stadsmiljönämnden . Under beredningen hörs invånare och andra intressenter enligt behov. De lagar som tillämpas är markanvändnings- och bygglagen, kommunallagen och förvaltningslagen.

Namnen på gator och områden på nya detaljplaneområden bereds och bestäms i samband med detaljplaneprocessen. Även sådana gatu- och områdesnamn och namnändringar som beror på detaljplaneändringar bereds och bestäms i samband med detaljplaneändringsprocessen. Vägnamn som beror på avgöranden om planeringsbehov eller som har andra orsaker bereds av planläggningens namngrupp, och stadsmiljönämnden fattar beslut om namnen. 

 Fastighetssektorn fastställer adresserna och Kommuntekniken har ansvaret för att installera adresskyltarna. 

 I namnplaneringen iakttar Planläggningens namngrupp de anvisningar som har utfärdats av Institutet för de inhemska språken:  

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/namnhjalp/namnplanering_i_kommunerna 

Namnen på gator och områden på nya detaljplaneområden bereds och bestäms i samband med detaljplaneprocessen. Även sådana gatu- och områdesnamn och namnändringar som beror på detaljplaneändringar bereds och bestäms i samband med detaljplaneändringsprocessen. Vägnamn som beror på avgöranden om planeringsbehov eller som har andra orsaker bereds av planläggningens namngrupp, och stadsmiljönämnden fattar beslut om namnen. 

 Fastighetssektorn fastställer adresserna och Kommuntekniken har ansvaret för att installera adresskyltarna. 

 I namnplaneringen iakttar Planläggningens namngrupp de anvisningar som har utfärdats av Institutet för de inhemska språken:  

https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/namnhjalp/namnplanering_i_kommunerna 

  1. Namnen på brandgatorna har fastställts

    Stadsstyrelsens planeringssektion har på sitt möte 12.5.2020 fastställt namnen på brandgatorna (§ 34).