Ohita valikko

Vaasa sosiaalisessa mediassa / Vasa i sociala medier

Hallinto, päätöksenteko, toimielimet / Förvaltning, beslutsfattande, organ

Vaasan kaupunki – Vasa stad

VaasaVasa @ Instagram

Vaasan kaupunki / Vasa stad @ Twitter

Vaasa @ Pinterest

Vaasan kaupunki / Vasa stad @ YouTube

Vaasan vammaisneuvosto / Vasa handikappråd

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto / Vasa stads ungdomsfullmäktige

Vaasan varhaiskasvatus / Vasa småbarnspedagogik

RekryVaasa 

 

Kulttuuri / Kultur

Modernin taiteen museo / Kuntsi / Museum för modern konst

Kuntsi Art Battle 2017 – blogi/blogg

Pohjanmaan museo ja Terranova / Österbottens museum och Terranova

Tikanojan taidekoti / Tikanojas konsthem

Vaasan kaupungin museot @Instagram

Vaasan kaupunginteatteri

Vaasan kaupunginteatteri @ Twitter

Wasa Teater

Vaasan kaupunginorkesteri / Vasa stadsorkester

Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut / Vasa stads kulturtjänster

Kuorofestivaali / Körfestival

Kulttuuritalo Fanny

Kirjallisuusfestivaali Vaasa LittFest / litteraturfestivalen Vasa LittFest: Facebook, Instagram

Vaasan Kulttuurikasarmi / Vasa Kulturkasern

 

Kirjastot / Biblioteker

Vaasan kaupunginkirjasto / Vasa stadsbibliotek

VaasanKaupunginkirjasto @ Instagram

Matkailu / Turism

VisitVaasa

VisitVaasa @ Instagram

VisitVaasa @ Twitter

VisitVaasa @ YouTube

Koulutus / Utbildning

Vamia, Vaasan ammatillinen koulutus / Yrkesinriktad utbildning i VasaFacebookInstagram

Vaasan kaupungin opistot / Vasa stads institut: Vasa ArbisVaasa-opisto

vasaarbis @ Instagram

Vaasa-opisto @ Twitter

Vaasa-opisto @ Instagram

Taiteen perusopetus / Grundläggande konstundervisning: TaiKonKuula-opisto / Kuula-institutet

Vaasan ammattikorkeakoulu / Vasa yrkeshögskola

Vaasan yliopisto / Vasa universitet

University of Vaasa @ Twitter

univaasa @ Instagram

UniVaasa @ Pinterest

Avoin yliopisto / Öppna universitet

Vaasan kesäyliopisto / Vasa sommaruniversitet

Vaasa lukiokampus / Vasa gymnasiecampus

 

Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Alkulan päiväkoti

Gustavsborgs daghem

Hemstrands daghem

Huvikummun päiväkoti

Inkerinpuiston päiväkoti

Malmögårdens daghem

Purolan päiväkoti

Satamapuiston päiväkoti

Nuoriso / Ungdomar

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut / Vasa stads ungdomsservice

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto / Vasa stads ungdomsfullmäktige

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari

Rokkikoulu / Rockskolan

Rokkikoulu / Rockskolan @ YouTube

Walkers Vaasa / Vasa

Nuorisoasema Klaara / Ungdomsstation Klaara

Nuorten työpaja Varikko / Ungdomsverkstaden Varikko

 

Liikunta / Idrott

Facebook Vaasan kaupungin liikuntapalvelut / Vasa stads idrottsservice

Instagram Vaasan kaupungin liikuntapalvelut / Vasa stads idrottsservice

 

Sosiaali ja terveys / Social- och hälsovård

Vaasan sosiaali- ja terveystoimi / Social- och hälsosektorn Vasa

Ikäkeskus – Seniorcenter

Krannila

krannila_vaasankaupunki @ Instagram

Krannila palveluasuminen – blogi/blogg

Kotiranta – Hemstrand

Mielenterveysasema Horisontti

Ruukinkartano

Ruukinkartanon palvelutalo – blogi/blogg

Vaasan kotihoito ja omaishoito – Hemvård och närståendevård i Vasa

 

Tekninen toimi / Tekniska sektorn

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta – Vasa stads byggnadstillsyn

Vaasan kaupungin pieneläinklinikka

 

Muut / Andra

EnergyVaasa

EnergyVaasa @ YouTube

VASEK (Vaasanseudun Kehitys Oy, Vasaregionens Utveckling Ab)

Vaasan seutu / Vasa regionen

Vaasan Seutu @ YouTube

Österbottens Företagarförening

Vaasanseudun yrityskummit / Företagsmentorer i Vasaregionen

Welcome Office

Pohjanmaan Sovittelutoimisto / Österbottens Medlingsbyrå

Kyrönmaan työpaja Arpeeti

tyopaja.arpeeti @ Instagram

Vaasa ennen ja nyt – blogi/blogg

Nuorisovaltuuston blogi / Ungdomsfullmäktiges blogg 

 

Wikipedia

Vaasan kaupunki / Vasa stad

Vaasan yliopisto / Vasa universitet

 

 

Ilmoita muutokset ja lisäykset osoitteeseen viestinta@vaasa.fi / Meddela ändringar och tillägg till adressen viestinta@vaasa.fi

Tietosuoja sosiaalisessa mediassa.

Dataskydd i sociala medier.