Ohita valikko
Lohdutus

Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Myönnämme avustuksia kerran vuodessa vaasalaisille ja Vaasassa toimiville yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toiminnan voidaan katsoa tukevan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tavoitteita.

Avustusten kohderyhmään kuuluvat mm. potilasyhdistykset, vammaisjärjestöt ja eläkeläisyhdistykset. Avustuksen saajina voi olla myös esim. sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn tai ihmisten omatoimisuuteen toiminnallaan vaikuttavia yhdistyksiä. Avustukset myönnetään hakemusten perusteella.

Lisätietoja: vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen puh. 040 197 8216

Hakemusten toimittaminen

Avustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2023 ja hakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/26

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400 – myös paikan päällä ja tarvittaessa yhdessä tehden.

Ohjeet

Yhdistykset ja yhdistysten edustajat voivat rekisteröityä sähköiseen avustusjärjestelmään jo ennen hakuaikaa. Ohje rekisteröitymiseen. Käyttöoikeuksien laajentaminen -ohje.

Rekisteröitymiseen tarvitset:

 • omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • omat yhteystiedot
 • yhdistyksen tiedot (mm. virallinen nimi, kotipaikka, rekisterinumero, rekisteröintivuosi)

Ohje avustuksen hakemiseen – Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille ja yhteisöille.

Yleiset myöntöperusteet

 • avustuksen toiminnallinen peruste lähtee laista tai asetuksesta tai kaupungin strategisista tavoitteista
 • myönnettäessä avustuksia lahjoitusrahastoista, on perusteena rahastojen säännöt
 • samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi toimielin
 • avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhdistyksille ja yhteisöille siltä osin, kuin toiminta kohdistuu Vaasan kaupungin asukkaisiin
 • avustusta ei saa ilman erityistä syytä myöntää yhteisölle, joka avustusta hakiessaan ei ole toiminut vähintään täyttä toimintavuotta
 • avustusta ei myönnetä poliittiseen puoluetoimintaan
 • jos avustuksen myöntämisperusteissa sitoudutaan jatkuvaan toiminnan tukemiseen, tulee harkita erillisen sopimuksen tekemistä tai edustajan nimeämistä yhteisön hallintoon

Yleisavustuksen myöntämisessä huomioitavat kriteerit

1. Toiminnan laajuus ja laatu

 • jäsenten määrä
 • toimintaan aktiivisesti osallistuvien henkilöiden määrä vuoden aikana
 • toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
 • aktiivisuus yhteisten järjestötapahtumien järjestelyissä
 • tiedotuksen aktiivisuus
 • toiminnan jatkuvuus

 

2. Toiminnan tavoitteiden yhteensopivuus kaupungin strategian kanssa

 • terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävien elämäntapojen edistäminen
 • järjestöllä on kaupungin omaa toimintaa ja palvelutuotantoa tukeva ja täydentävä rooli
 • kestävä kehitys
 • tasa-arvon edistäminen
 • osallisuus edistäminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy

 

3. Avustuksen tarve ja toiminnan muu/ulkopuolinen rahoitus

 • kaupungin avustuksen tarpeellisuus suhteessa toiminnan tarpeellisuuteen
 • yhdistyksen muu rahoitus jäsenmaksujen lisäksi
 • tulorakenteen monipuolisuus, kaupungin avustuksen osuus tuloista

 

4. Yhteistyö ja vuorovaikutus – Järjestön aktiivisuus yhteistyön kehittämisessä

 • toiminnasta viestiminen
 • yhteistyötahot, yhteistyömuodot ja kumppanuudet
Yhteystiedot

Ota yhteyttä