Ohita valikko

Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille

Myönnämme avustuksia kerran vuodessa vaasalaisille ja Vaasassa toimiville yhdistyksille, joiden toiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Hyvinvointijaosto avustaa järjestöjä ja yhdistyksiä, joilla on kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa ja palvelutuotantoa tukeva ja täydentävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Avustukset myönnetään hakemusten perusteella ja tuodaan hyvinvointijaoston päätettäväksi.

Lisätietoja: koordinaattori Ritva Mertaniemi puh. 040 6163 962

Hakemusten toimittaminen

Avustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2023 ja hakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

Sähköisen hakemuksen lisäksi täytä tämä pakollinen liite.

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400 – myös paikan päällä ja tarvittaessa yhdessä tehden.

Ohjeet

Yhdistykset ja yhdistysten edustajat voivat rekisteröityä sähköiseen avustusjärjestelmään jo ennen hakuaikaa. Ohje rekisteröitymiseen. Käyttöoikeuksien laajentaminen -ohje.

Rekisteröitymiseen tarvitset:

 • omat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin
 • omat yhteystiedot
 • yhdistyksen tiedot (mm. virallinen nimi, kotipaikka, rekisterinumero, rekisteröintivuosi)

Ohje avustuksen hakemiseen – Hyvinvointijaoston avustukset yhdistyksille.

Yleiset myöntöperusteet

 • yhdistysten toiminta-avustusten myöntämisen perusteet pohjautuvat kaupungin strategisiin tavoitteisiin
 • myönnettäessä avustuksia lahjoitusrahastoista, on perusteena rahastojen säännöt
 • samaan tarkoitukseen myöntää avustusta vain yksi toimielin
 • avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhdistyksille ja yhteisöille siltä osin, kuin toiminta kohdistuu Vaasan kaupungin asukkaisiin
 • avustusta ei saa ilman erityistä syytä myöntää yhteisölle, joka avustusta hakiessaan ei ole toiminut vähintään täyttä toimintavuotta
 • avustusta voi saada korkeintaan sen määrän, mitä yhdistys on hakenut
 • avustusta ei myönnetä poliittiseen puoluetoimintaan
 • avustusta haettaessa pyydetään yhdistyksiltä seurantatiedot edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Avustuksen myöntämisessä huomioitavat kriteerit

Yhdistysten toiminta-avustusten myöntämisen perusteet tulee pohjautua kaupungin strategisiin tavoitteisiin, jotka edistävät

 • Hyvinvointia ja terveyttä
 • Kuntalaisosallisuutta ja yhteisöllisyyttä
 • Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
 • Kestävää kehitystä ja sosiaalista kestävyyttä

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon

 • Toiminnan laajuus, laatu, säännöllisyys ja jatkuvuus
 • Jäsenten määrä ja vaasalaisten osuus kokonaismäärästä
 • Toimintaan aktiivisesti osallistuvien henkilöiden kokonaismäärä vuoden aikana ja vaasalaisten osuus kokonaismäärästä
 • Toiminnan kohdentuminen myös yhdistykseen kuulumattomiin kuntalaisiin
 • Toimintaan osallistuvien ikäryhmien määrät (0- 17v, 18-29v, 30-60v ja yli 60 vuotiaat)
 • Järjestön aktiivisuus yhteistyön kehittämisessä
 • Yhdistyksen saama muu taloudellinen etu kaupungilta esimerkiksi kokoontumistilojen käyttö
Yhteystiedot

Ota yhteyttä