Ohita valikko
asuinalue

Yksityistieavustus

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisistä teistä on säädetty laissa. Vaasan kaupunki myöntää vuosittain kunnossapitoavustuksia järjestäytyneille tiekunnille kuntatekniikan johtajan päätöksen mukaan.

Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustuksia 1.1.2019 alkaen seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2019-2021.

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme. Lisäksi tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa. Uusi yksityistielaki 1.1.2019 ( 50§ ja 84§).

Yksityistiet jotka eivät ole perustaneet tiekuntaa (pdf).

 

Vaasan kaupungin yksityisteiden avustuskriteerit

 • Ykstyistielle tulee olla perustettu tiekunta maanmittauslaitoksen tietoimituksessa tai 1.1.2019 alkaen tiekunnan omassa perustamiskokouksessa
 • Pöytäkirjamalli tiekunnan perustamiseksi
 • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
 • Avustus haetaan 3 vuoden välein
 • Tien täytyy olla liikennöitävässä kunnossa
 • Avustetaan rahallisesti ensisijaisesti hoitoa, tiekunta päättää itse käytännön toimenpiteistä
 • Avustukseen oikeuttaa lähtökohtaisesti 3 pysyvän asutuksen taloutta / tie (ei tiekunta)
 • Avustusmäärä jaetaan teille tien pituuden suhteessa (€/km) harkintaa käyttäen
 • Mikäli tien kunto on huono, avustus voidaan harkinnan varaisesti perua
 • Kunnan yksityistieavustusta saanut tiekunta ei voi kieltää tiekuntaan kuulumattomilta tien käyttöä

Avustusluokitukset ja -maksut edellisellä avustuskaudella

1. luokka 17850 m – 856 € / km
2. luokka 52450 m – 642 € / km
3. luokka 31250 m – 428 € / km
4. luokka 11206 m – 214 € / km

Tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja.

Avustuksen haku ja tärkeät päivämäärät 2019

Tärkeät päivämäärät 2019

 • uusien tiekuntien perustamiskokoukset pidetty 31.3. mennessä
 • tiekuntien ajantasaiset yhteystiedot oltava MML:n yksityistierekisterissä ja Digiroudissa 12.4. mennessä
 • avustushakemusten viimeinen palautuspäivä 30.4
 • tekninen lautakunta päättää avustusten jakoperusteista toukokuulla
 • tiekuntien avustukset maksetaan 31.8. mennessä

Anomus on jätettävä: 30.4.2019 mennessä

Osoite:

Vaasan kaupunki, kirjaamo
Kirkkopuistikko 26A 65100 Vaasa
Merkki “ Yksityistieavustus”

Anomukseen tulee liittää:

Kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ( 1.1.2019 jälkeen perustetut)
Kopio edellisen tilikauden tilinpidosta ja tilityksen tarkastamisesta ( YksTL 64§ ja 67§ )

Uuudet tiekunnat, ja ne jotka eivät ole aiemmin hakeneet avustusta tulee liittää avustushakemukseen myös:

 • Tien pisteytyskaavakkeen
 • Karttaliitteen, jossa värikynällä merkitty ko. yksityistie ja sen varre

Lisätietoja antaa