Ohita valikko
asuinalue

Yksityistieavustus

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevien kiinteistöjen omistajat. Yksityisistä teistä on säädetty laissa. Vaasan kaupunki myöntää vuosittain kunnossapitoavustuksia järjestäytyneille tiekunnille kuntatekniikan johtajan päätöksen mukaisesti.

Tiekunnat voivat hakea yksityistieavustuksia 1.1.2022 alkaen seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2022-2024.

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistieavustuksen hakuajankohdasta julkaistaan kuulutus paikallislehdissä ja nettisivuillamme. Lisäksi tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa. Uusi yksityistielaki 1.1.2019 ( 50§ ja 84§).

 

 

Vaasan kaupungin yksityisteiden avustuskriteerit

  • Ykstyistielle tulee olla perustettu tiekunta maanmittauslaitoksen tietoimituksessa tai 1.1.2019 alkaen tiekunnan omassa perustamiskokouksessa
  • Pöytäkirjamalli tiekunnan perustamiseksi
  • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa
  • Avustus haetaan 3 vuoden välein
  • Tien täytyy olla liikennöitävässä kunnossa
  • Avustetaan rahallisesti ensisijaisesti hoitoa, tiekunta päättää itse käytännön toimenpiteistä
  • Avustukseen oikeuttaa lähtökohtaisesti 3 pysyvän asutuksen taloutta / tie (ei tiekunta)
  • Avustusmäärä jaetaan teille tien pituuden suhteessa (€/km) harkintaa käyttäen
  • Mikäli tien kunto on huono, avustus voidaan harkinnan varaisesti perua
  • Kunnan yksityistieavustusta saanut tiekunta ei voi kieltää tiekuntaan kuulumattomilta tien käyttöä

Avustusluokitukset ja -maksut edellisellä avustuskaudella

1. luokka 17850 m – 856 € / km
2. luokka 52450 m – 642 € / km
3. luokka 31250 m – 428 € / km
4. luokka 11206 m – 214 € / km

Tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja.

Avustuksen haku ja tärkeät päivämäärät 2022

·         31.3. uusien tiekuntien perustamiskokoukset on pidetty

·         12.4. kaikkien tiekuntien tiedot on päivitetty yllämainittuihin rekistereihin

·         avustukset maksetaan 31.8. mennessä

Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2022 mennessä osoitteella

Vaasan kaupunki, kirjaamo – Kirkkopuistikko 26A  65100 Vaasa

Kirjekuoreen merkintä: ”tiekuntien avustaminen”

Linkkejä

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjat
Avustushakemus. Kaikki avustusta hakevat täyttävät kaavakkeen

_Yksityistien_pisteytyslomake: Yksityistien pisteytyskaavake täytetään kun avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai kun tien asutus ja liikenne on lisääntynyt.
Suomen tieyhdistys: 0200 345 20 Suomen tieyhdistyksen yksityistieasioiden neuvontapuhelin, arkisin 9-18, maksu 0,92 euroa/min+pvm
ELY-keskus: valtion avustukset yksityistien perusparantamiseen, puh. 0295 020 600
Maanmittauslaitos: Ilmoita tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin puh. 029 530 1100
Maanmittauslaitos: ilmoita tiekunnan päätös yksityistierekisteriin
Digiroad: Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä. Ilmoita teiden ominaisuustietoja kuten paino- ja nopeusrajoitukset.

Lisätietoja antaa