Ohita valikko

Sidonnaisuudet

Vaasan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuudet.

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Sidonnaisuusilmoituksen malli (pdf)

Kuntalaissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

 • johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 • Sidonnaisuuksista tarkemmin kuntalain 84 §:ssä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään sähköisesti Silmu-ohjelmassa osoitteessa https://vaasa.triplansilmu.fi. Apua Silmun käyttöön saa tarvittaessa Kansalaisinfosta.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Vaasan kaupungissa ovat:

1. Seuraavien toimielinten puheen- ja varapuheenjohtaja(t)

 • Valtuusto
 • Tarkastuslautakunta
 • Keskusvaalilautakunta
 • Kasvatus- ja opetuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto että yksilöjaosto
 • Koulutuslautakunta sekä sen suomen- ja ruotsinkielinen jaosto
 • Kulttuuri- ja liikuntalautakunta sekä sen kulttuuri- ja liikuntajaosto
 • Vähänkyrön aluelautakunta
 • Teknisten liikelaitosten johtokunta
 • Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
 • Joukkoliikennelautakunta
 • Vaasan seudun jätelautakunta

2. Seuraavien toimielinten kaikki jäsenet ja varajäsenet:

 • Kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen jaostot
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta

3. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:

 • Kaupunginjohtaja
 • Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien esittelijät
 • Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien tehtäviä hoitavien jaostojen esittelijät

Ajan tasaiset tiedot

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset 12.12.2022.

Sidonnaisuusilmoitusten henkilöhaku.