Förbigå menyn

Bindningar

Vasa stads förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningar enligt 84 § i kommunallagen.

Redogörelse för bindningar

Exempel på redogörelse för bindningar (pdf)

En kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare som avses i kommunallagen ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller

 • uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra
  sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
 • betydande förmögenhet samt
 • andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.
 • Om bindningar stadgas närmare i § 84 i kommunallagen.

Redogörelse om bindningar görs elektroniskt i Silmu-programmet på adressen https://vaasa.triplansilmu.fi. Hjälp med användningen av Silmu fås vid behov från Medborgarinfon.

Skyldiga att redogöra för sina bindningar i Vasa stad är:

1. Följande organs ordförande och vice ordförande:

 • Fullmäktige
 • Revisionsnämnden
 • Centralvalnämnden
 • Nämnden för fostran och undervisning samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion och individsektion
 • Utbildningsnämnden samt dess finsk- och svenskspråkiga sektion
 • Kultur- och idrottsnämnden och dess kultur- samt idrottssektion
 • Lillkyro områdesnämnd
 • Direktionen för de tekniska affärsverken
 • Direktionen för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Vasaregionens avfallsnämnd

2. Följande organs alla medlemmar och ersättare:

 • Stadsstyrelsen och stadsstyrelsens sektioner
 • Stadsmiljönämnden
 • Byggnads- och miljönämnden

3. Redogörelseskyldiga tjänsteinnehavare är:

 • Stadsdirektören
 • Föredragande i stadsstyrelsen, nämnder och direktioner
 • Föredragande i sektioner som sköter stadsstyrelsens, nämnders och direktioners
  uppgifter

Aktuella uppgifter

Stadsfullmäktigen har behandlat redogörelserna om bindningarna 12.12.2022.

Sök redogörelser om bindningar enligt person.