Ohita valikko
Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Talotoimen rakennuskohteet

Meneillään olevat hankkeet

Variskan Yhtenäiskoulu

Variskan yläkoulun yhteyteen rakennetaan laajennussiipi. Hankkeeseen sisältyy myös Variskan nykyisissä tiloissa tehtäviä muutoksia toiminnallisen yhtenäiskoulun luomiseksi. Rakennustyöt ovat käynnistyneet keväällä 2021 ja ne valmistuvat vuoden 2022 kesällä.

Vamia, ATM-halli

Hankesuunnitelma, jonka vetämisestä on vastannut Vaasa Parks Oy, hyväksyttiin THR:ssä 27.8.2021. Hankesuunnitelma päätyy vaihtoehtoon, jossa nykyiset P- ja A-siivet puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uudet auto-, talonrakennus- ja maanrakennusalan opetustilat. Hankkeen laajuus on n. 5150brm2. Hanke toteutetaan perustettavan kiinteistöosakeyhtiön taseeseen. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat käyttöönotettavissa syksyllä 2023.

 

Teeriniemen päiväkoti

Teeriniemelle rakennetaan uusi 8-ryhmäinen päiväkoti osoitteeseen Joutsenenkatu 6. Päiväkotiin mahtuu noin 150 lasta. Alueen kaavoitus on käynnissä. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2024 alussa. Uuden päiväkotirakennuksen valmistuttua vanha rakennus puretaan.

Keskustan yhtenäiskoulu

Hankkeen tavoitteena on saada Keskustan alueen yhtenäiskoululle toimivat, muunneltavat ja nykyaikaiset opetustilat yli 1000:lle oppilaalle. Tilat keskitetään kokonaisuuteen, joka käsittää nykyisen Keskuskoulun, Kauppapuistikko 22 osoitteessa sijaitsevan peruskorjattava suojeltavan kiinteistön, sekä osoitteessa Raastuvankatu 33 sijaitsevan purettavan ja sen tilalle rakennettavan uudisrakennuksen tiloihin. Tilojen on määrä olla käytössä vuonna 2026.

Palosaaren päiväkoti

Palosaaren uusi 7-ryhmäinen päiväkoti (128 lasta) sijoitetaan Palosaaren koulun päärakennuksen tiloihin. Uuden päiväkodin toiminnan on tarkoitus alkaa vuoden 2024 alussa. Toiminnan siirtyessä uusiin tiloihin, vanha päiväkotirakennus osoitteessa Perämiehenkatu 20 voidaan purkaa ja tontti vapauttaa muuhun käyttöön.

Sundomin koulun laajennus

Laajennukseen tulee 4 opetustilaa (á 60m2), ryhmätila, aputiloja sekä sisäpuolinen porrashuone. Sisäpuolisia muutoksia tehdään mm. opettajanhuoneen ja musiikkiluokan osalta. Hankkeeseen kuuluu myös lämmitysjärjestelmän muutos, jossa nykyinen öljylämmitys korvataan maalämmöllä. Laajennus valmistuu vuoden 2023 kevään aikana.

PERUSKORJAUSOHJELMA

Peruskorjausohjelman kautta Talotoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisestä. Peruskorjausohjelman toteutus on merkittävä osa kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Ohjelma koostuu vuosittain noin 100 erillisestä korjaushankkeesta. Tavoitteena on ohjelman rahoituksen kautta toteuttaa myös 1-3 laajempaa peruskorjaushanketta. Näiden hankkeiden kesto on tyypillisesti 2-3 vuotta. Peruskorjausohjelman hankkeet sisältävä mm. teknisen käyttöikänsä ylittäneiden rakennusosien uusimisia, sisäilmaston laatua ja energiatehokkuutta parantavia töitä sekä rakennusten käyttäjien turvallisuutta ja esteettömyyttä edistäviä töitä. Näiden lisäksi ohjelman kautta on mahdollista vastata kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien tilojen vaatimiin muutoksiin toimintaympäristön muuttuessa.