Ohita valikko
Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Talotoimen rakennuskohteet

Meneillään olevat hankkeet

Variskan Yhtenäiskoulu

Hankesuunnitelma on valmistunut keväällä 2019. Entinen Vanhan Vaasan alakoulu rakennetaan Variskan yläkoulun yhteyteen. Kokonaisuus muodostaa Variskan yhtenäiskoulun. Laajennussiiven rakentamisen lisäksi Variskan nykyisissä tiloissa tehdään tilamuutoksia toiminnallisen yhtenäiskoulun luomiseksi.

Vamia, autohalli ja rakennus

Tilahallintoryhmässä 28.8.2020 esitettiin uudistettu tarveselvitys talonrakennuksen, maanrakennuksen ja autoalan tarpeista. Esityksen mukaan toteutus olisi uudisrakennus. Toteutusvaihtoehdoista ja niiden rahoituksesta käydään vielä keskusteluja, ja ne vahvistuvat päätösten edetessä. Seuraavaksi tarveselvitys viedään toisen asteen lautakuntaan ja sieltä edelleen Kaupunginhallitukseen.

 

Sivupaloasema

Tarveselvitys on hyväksytty Tilahallintoryhmässä 23.2.2018. Hankkeen laajuus on arvioitu olevan n. 800 hum2 (1115 brm2) ja sen on esitetty sijoittuvan eteläiseen Vaasaan. Hanke on välttämätön pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseksi tulevaisuudessa kattamaan lakivelvoitteet sekä alueellisen riskianalyysin edellyttämät tehostamistavoitteet jo olemassa olevien alueiden osalta sekä uusien rakentuvien alueiden kattamiseksi.

PERUSKORJAUSOHJELMA

Peruskorjausohjelman kautta Talotoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisestä. Peruskorjausohjelman toteutus on merkittävä osa kiinteistöjen ennakoivaa kunnossapitoa. Ohjelma koostuu vuosittain noin 100 erillisestä korjaushankkeesta. Tavoitteena on ohjelman rahoituksen kautta toteuttaa myös 1-3 laajempaa peruskorjaushanketta. Näiden hankkeiden kesto on tyypillisesti 2-3 vuotta. Peruskorjausohjelman hankkeet sisältävä mm. teknisen käyttöikänsä ylittäneiden rakennusosien uusimisia, sisäilmaston laatua ja energiatehokkuutta parantavia töitä sekä rakennusten käyttäjien turvallisuutta ja esteettömyyttä edistäviä töitä. Näiden lisäksi ohjelman kautta on mahdollista vastata kaupungin palvelutuotannon tarvitsemien tilojen vaatimiin muutoksiin toimintaympäristön muuttuessa.