Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Talotoimen rakennuskohteet

Vuonna 2019 Vaasan Talotoimi toteuttaa korjauksia noin 13,5 miljoonalla eurolla Vaasan eri hallintokuntien tarpeisiin.

Meneillään olevat hankkeet

Hallintotalon peruskorjaus

Hallintotalo, Vaasanpuistikko 10, on Vaasan kaupungin palvelutuotannon kannalta merkittävä toimistokokonaisuus. Rakennus on myös historiallisesti merkittävä. Rakennus korjataan talotekniikaltaan ja tiloiltaan nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Rakennustyöt toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Variskan Yhtenäiskoulu

Hankkeen tilatarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.8.2018. Hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2019 alussa, jonka jälkeen aloitetaan rakennussuunnittelu.

Vamia, autohalli ja rakennus

Tilahallintoryhmässä 21.4.2017 linjattiin, että Vamian osalta tarvitaan palvelustrategian kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka perusteella voidaan esittää yhdistetty tarveselvitys auto-, maanrakennus- ja talonrakennusyksiköiden tilatarpeista.

Gerby daghem

Gerbyn asuinalueelle rakennetaan uusi 10-ryhmäinen kaksikerroksinen päiväkoti, jossa päivähoitopalvelun tarjoajana toimii Vaasan kaupunki ja rakennuksen omistaa Hoivatilat Oy. Päiväkoti otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Keskuskoulun peruskorjausten loppuunsaattaminen

Keskuskoulun osasaneeraus on edennyt vaiheeseen 8, eli kohteen viimeiseen osaan. Vaiheen kahdeksan työt jatkuvat julkisivujen rappauskorjauksilla, voimistelu- ja juhlasalin peruskorjauksilla sekä piha-alueen kunnostuksella. Kohde valmistuu elokuun 2019 lopussa.

 

Sivupaloasema

Tarveselvitys on hyväksytty tilahallintoryhmässä 23.2.2018. Hankkeen laajuus on arvioitu olevan n. 800 hum² (1115 brm²) ja sen on esitetty sijoittuvan eteläiseen Vaasaan. Hanke on välttämätön pelastuslaitoksen toimintaedellytysten varmistamiseksi tulevaisuudessa kattamaan lakivelvoitteet sekä alueellisen riskianalyysin edellyttämät tehostamisvelvoitteet jo olemassa olevien alueiden osalta sekä uusien rakentuvien alueiden kattamiseksi.

PERUSKORJAUSOHJELMA

Peruskorjausohjelman rahoituksella katetaan 1-3 suurehkoa osasaneerausprojektia vuosittain. Vuonna 2019 isoimmat peruskorjausohjelman hankkeet tulevat olemaan Sundom daghem, Nummen koulu ja Huvikummun päiväkoti.

Lisäksi rahoituksella toteutetaan n. 100-130 pienempää peruskorjaustyötä vuosittain. Suuri osa rahoituksesta painottuu vanhentuneen tekniikan uusimiseen ja sitä kautta vahinkoriskien pienentämiseen, sisäilmaston laatuun liittyviin asioihin, energiatehokkuuden parantamiseen sekä turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen.