Förbigå menyn
Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Hussektors byggprojekt

Under år 2019 genomför Hussektorn grundliga renoveringar för cirka 13,5 miljoner euro för behov inom stadens olika förvaltningsområden.

Pågående projekt

Variskan Yhtenäiskoulu

Variskan yhtenäiskoulu byggs ut med en flygel. I projektet ingår också ändringar i Variskas nuvarande lokaler för att en funktionell enhetsskola ska kunna skapas. Byggnadsarbetena har inletts våren 2021 och de blir klara sommaren 2022.

Vamia, ATM-hallen

Projektplanen, som har letts av Vaasa Park Oy Ab, godkändes av lokalförvaltningsgruppen 27.8.2021. I projektplanen valdes alternativet att de nuvarande flyglarna P och A rivs och ersätts med nya undervisningslokaler för bil-, husbyggnads- och jordbyggnadsbranscher. Projektets omfattning är ca 5 150 brm2. Projektet genomförs i balansräkningen för det fastighetsaktiebolag som bildas. Avsikten är att de nya lokalerna kan tas i bruk hösten 2023.

Teeriniemen päiväkoti

I Orrnäs byggs ett nytt daghem med åtta grupper på adressen Svangatan 6. I daghemmet ryms cirka 150 barn. Områdets planering pågår. Avsikten är att verksamheten på det nya daghemmet börjar i början av året 2024. Efter att den nya daghemsbyggnaden blivit färdigt rivs den gamla byggnaden.

Enhetsskolan i centrum

Målet med projektet är att enhetsskolan i centrumområdet ska få fungerande, konvertibla och moderna undervisningsrum för över 1 000 elever. Lokalerna koncentreras till en helhet, som omfattar nuvarande Keskuskoulu, fastigheten på adressen Handelsesplanaden 22, som ska genomgå en grundlig renovering och skyddas, samt de lokaler som ska uppföras på adressen Rådhusgatan 33 i stället för de nuvarande, som ska rivas. Lokalerna ska vara i bruk år 2026.

Brändö daghem

Brändös nya daghem med sju grupper (128 barn) placeras i huvudbyggnaden av Brändö skola. Avsikten är att verksamheten på det nya daghemmet börjar i början av året 2024. Då verksamheten flyttar över till de nya lokalerna, kan den gamla daghemsbyggnaden på adressen Styrmansgatan 20 rivas och tomten frigöras för annan användning.

Utbyggnad av Sundom skola

I tillbyggnaden finns fyra undervisningsrum (á 60 m2), ett grupprum, hjälputrymmen och ett inre trapphus. Ändringar inomhus görs bl.a. i lärarrummet och musikklassen. I projektet ingår även en ändring av uppvärmningssystemet, då oljeuppvärmningen ersätts med jordvärme. Utbyggnaden blir färdig på våren 2023.

Programmet för grundliga renoveringar

Genom programmet för grundlig renovering sköter Hussektorn om att värdet på fastighetsegendomen bevaras. Genomförandet av renoveringsprogrammet utgör en viktig del i det förebyggande underhållet av fastigheter. I programmet ingår årligen ca 100 separata renoveringsprojekt. Målet är att genom programfinansieringen genomföra även 1–3 större renoveringsprojekt. Den typiska längden på dessa projekt är 2–3 år. I projekten i renoveringsprogrammet ingår bl.a. förnyande av byggnadsdelar som överskridit sin tekniska livslängd, arbeten där inomhusklimatets kvalitet och energieffektivitet förbättras samt arbeten som främjar säkerheten och tillgängligheten för byggnadernas användare. Utöver dessa är det möjligt att via programmet svara på de ändringar som krävs i de lokaler som staden behöver för serviceproduktionen då verksamhetsmiljön ändras.