Förbigå menyn
Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Hussektors byggprojekt

Pågående projekt

Vamia, ATM-hallen

Projektplanen, som har letts av Vaasa Park Oy Ab, godkändes av lokalförvaltningsgruppen 27.8.2021. I projektplanen valdes alternativet att de nuvarande flyglarna P och A rivs och ersätts med nya undervisningslokaler för bil-, husbyggnads- och jordbyggnadsbranscher. Projektets omfattning är ca 5 150 brm2. Projektet genomförs i balansräkningen för det fastighetsaktiebolag som bildas. Avsikten är att de nya lokalerna kan tas i bruk hösten 2023.

Teeriniemen päiväkoti

I Orrnäs byggs ett nytt daghem med åtta grupper på adressen Svangatan 6. I daghemmet ryms cirka 150 barn. Avsikten är att verksamheten på det nya daghemmet börjar i början av året 2024. Efter att den nya daghemsbyggnaden blivit färdigt rivs den gamla byggnaden.

Enhetsskolan i centrum

Målet med projektet är att enhetsskolan i centrumområdet ska få fungerande, konvertibla och moderna undervisningsrum för över 1 000 elever. Lokalerna koncentreras till en helhet, som omfattar nuvarande Keskuskoulu, fastigheten på adressen Handelsesplanaden 22, som ska genomgå en grundlig renovering och skyddas, samt de lokaler som ska uppföras på adressen Rådhusgatan 33 i stället för de nuvarande, som ska rivas. Projektet kräver en detaljplaneändring i kvarteret och sedan detaljplanen har vunnit laga kraft kan planeringsfasen i projektet inledas.

Brändö daghem

Brändös nya daghem med sju grupper (128 barn) placeras i huvudbyggnaden av Brändö skola. Avsikten är att verksamheten på det nya daghemmet börjar i början av året 2025. Då verksamheten flyttar över till de nya lokalerna, kan den gamla daghemsbyggnaden på adressen Styrmansgatan 20 rivas och tomten frigöras för annan användning.

Utbyggnad av Sundom skola

I tillbyggnaden finns fyra undervisningsrum (á 60 m2), ett grupprum, hjälputrymmen och ett inre trapphus. Ändringar inomhus görs bl.a. i lärarrummet och musikklassen. I projektet ingår även en ändring av uppvärmningssystemet, då oljeuppvärmningen ersätts med jordvärme. Utbyggnaden blir färdig på hösten 2023.

Programmet för grundliga renoveringar

Genom programmet för grundlig renovering sköter Hussektorn om att värdet på fastighetsegendomen bevaras. Genomförandet av renoveringsprogrammet utgör en viktig del i det förebyggande underhållet av fastigheter. I programmet ingår årligen ca 100 separata renoveringsprojekt. Målet är att genom programfinansieringen genomföra även 1–3 större renoveringsprojekt. Den typiska längden på dessa projekt är 2–3 år. I projekten i renoveringsprogrammet ingår bl.a. förnyande av byggnadsdelar som överskridit sin tekniska livslängd, arbeten där inomhusklimatets kvalitet och energieffektivitet förbättras samt arbeten som främjar säkerheten och tillgängligheten för byggnadernas användare. Utöver dessa är det möjligt att via programmet svara på de ändringar som krävs i de lokaler som staden behöver för serviceproduktionen då verksamhetsmiljön ändras.