Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vaasan kaupungin hallintotalon peruskorjaus

Hussektors byggprojekt

Under år 2019 genomför Hussektorn grundliga renoveringar för cirka 13,5 miljoner euro för behov inom stadens olika förvaltningsområden.

Pågående projekt

Grundlig renovering av Styrelsegården

Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, är en viktig kontorshelhet med tanke på Vasa stads serviceproduktion. Byggnaden är även betydelsefull historiskt sett. Byggnaden renoveras vad gäller husteknik och utrymmen till ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Byggnadsarbetena genomförs under åren 2019 och 2020.

 

Slutförande av den grundliga renoveringen av Keskuskoulu

Delsaneringen av Keskuskoulu har framskridit till skede 8, dvs. objektets sista del. Arbetena under skede 8 fortsätter med rappningsreparationer på fasaderna, grundlig renovering av gymnastik- och festsalen samt iståndsättande av gårdsområdet. Objektet blir färdigt i slutet av augusti 2019.

Variskan Yhtenäiskoulu

Lokalbehovsutredningen för projektet har godkänts vid stadsstyrelsens möte 13.8.2018. Projektplanen blir färdig i början av år 2019, varefter byggnadsplaneringen inleds.

Vamia, bilhall och byggnad

I lokalförvaltningsgruppen 21.4.2017 lyftes fram att det för Vamias del behövs en övergripande granskning av servicestrategin, utifrån vilken en kombinerad behovsutredning gällande bil-, jordbyggnads- och husbyggnadsenheternas utrymmesbehov kan framläggas.

Gerby daghem

På bostadsområdet i Gerby byggs ett nytt daghem i två våningar för 10 grupper. I det står Vasa stad för dagvårdsservicen medan byggnaden ägs av Hoivatilat Oy. Daghemmet tas i bruk hösten 2020.

Filialbrandstation

Behovsutredningen har godkänts i lokalförvaltningsgruppen 23.2.2018. Projektets omfattning har uppskattats till cirka  800 rum2 (1115 brm2) och filialen har föreslagits bli placerad i södra Vasa. Projektet är nödvändigt för att säkerställa räddningsverkets verksamhetsförutsättningar i framtiden för att täcka lagförpliktelserna samt effektiveringsskyldigheterna som den regionala riskanalysen förutsätter för de redan existerande områdena samt för täckande av nya områden som bebyggs.

Programmet för grundliga renoveringar

Med finansieringen i renoveringsprogrammet täcks årligen 1–3 större delsaneringsprojekt. År 2019 kommer de största projekten i renoveringsprogrammet att vara Sundom daghem, Nummen koulu och Huvikummun päiväkoti.

Med finansieringen genomförs därtill cirka 100-130 mindre renoveringar varje år. En stor del av finansieringen koncentreras på förnyande av föråldrad teknik och därigenom på minskande av skaderisker, ärenden i anslutning kvaliteten på inomhusklimatet, förbättrande av energieffektivitet samt säkerhet och tillgänglighet.