Ohita valikko
Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell ja Vaasan Kaupunginjohtaja Tomas Häyry
Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell ja Vaasan Kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Kuva: Raimo Vahtera

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Eläkeläiset ry:n Ikäystävällinen teko 2021 -tunnustus Vaasan kaupungille

Julkaistu: 25.1.2022

Eläkeläiset ry palkitsi vuoden 2021 ikäystävällisenä tekona Vaasan kaupungin ikäystävällisen kehittämistyön. Kaupungin toiminnasta yhtenä esimerkkinä on vuonna 2021 allekirjoitettu liittyminen Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkostoon.

Aloitteen verkostoon liittymisestä teki kaupungin vanhusneuvosto. Verkostoon liittymisen myötä kaupunki sitoutuu ottamaan huomioon vanhusväestön hyvinvoinnin palveluissa ja suunnittelussa ja raportoi verkostolle vuosittain tehdyistä toimenpiteistä kaikkien hallintokuntien alueilta.

Yhteistyöllä tuloksia

Eläkeläiset ry:n tunnustuksen perusteluissa mainitaan, että Vaasassa on jo pitkään tehty poikkihallinnollista yhteistyötä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhtenä keskeisenä toimijana on kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva vanhusneuvosto, joka on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin.

Eläkeläiset ry on painottanut, että pohjoismainen demokratiamalli nojautuu vahvaan, alhaalta ylös rakentuvaan kansalaisyhteiskuntaan. Siihen kuuluu, että järjestöjä kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa.

– Vaasan malli osoittaa, että tällaisessa yhteistyössä saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, toteaa Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan Koskimies.

– Kaupungin ikäystävällisyyttä on suunniteltu jo vuosien 2018–2019 aikana yhteistyössä kaupungin asuntopäällikön, vanhusneuvoston edustajien, esteettömyyskoordinaattorin, koti- ja laitoshoidon kehittämissuunnittelijan sekä kaupungin eri hallintokuntien vastuuhenkilöiden kanssa, kertoo Vaasan vanhusneuvoston puheenjohtaja Irmeli Mandell.

Tuloksena on syntynyt Vaasan Ikäystävällisyyden toimenpideohjelma vuosille 2020-2025 mm. asumiseen, liikenteeseen, saavutettavuuteen, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Toimenpideohjelma yhdistettiin osaksi kaupungin Ikääntymispoliittista ohjelmaa.

– Ikäystävällisyyden edistämistyön fokus on konkreettisissa toimenpiteissä. Niistä mainittakoon Ravilaakson uudelle asuinalueelle suunniteltu yhteisöllinen asuinkortteli seniori-ikäisille, kaupunginosien mittavat esteettömyyskartoitukset sekä Ristinummen lähiöhankkeen monipuoliset ikäystävällisyyden ja esteettömyyden kehittämistoimet, joihin saadaan rahoitusta Ympäristöministeriön lähiöohjelmasta 2020-2022. Hyvin alkanutta työtä jatketaan, toteaa kaupungin asuntopäällikkö Jonas Nylén.

Ikäystävällinen teko 2021 -tunnustus luovutettiin Vaasan kaupungin edustajille 25. tammikuuta 2022.