Ohita valikko

Vaasan vanhusneuvosto

Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen Vaasan vanhusneuvoston

Puheenjohtaja: Erkki Mäkelä
Varapuheenjohtaja: Irmeli Mandell
Kaupunginhallituksen edustaja: 1.6.2019 -31.5.2021 Jorma Kivimäki
Pöytäkirjanpitäjä: Senni Korhonen
Kaupunginhallituksen toimikausi: 1.6.2019 – 31.5.2021

Kokouspäivät 2019

 • 31.1., 20.3., 25.4., 22.5., 21.8.

7.10.

26.11.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä tarkistuksen jälkeen kaupungin internet sivuilla
Vanhusneuvosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja.

Tietoa Vaasan vanhusneuvostosta

Vaasan vanhusneuvosto on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. Vaasan Vanhusneuvosto on entinen Ikäneuvosto.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen vanhusneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta, ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä.Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii.

Neuvoston tehtävät

 1. tehdä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin,
 2. seurata ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ikääntyneiden näkökulmasta,
 3. seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
 4. seurata ikääntyneiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
 5. edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seurata vapaaehtoistyön kehittymistä,
 6. edistää ikäihmisten lakisääteistä edunvalvontaa,
 7. edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa,
 8. järjestää ikääntyneille heidän asioitaan käsitteleviä, tiedotus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä järjestää virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,
 9. antaa lausunto paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista,
 10. laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus ja
 11. käsitellä muut kaupunginhallituksen vanhusneuvostolle antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen
  p. 040 197 8216
  s-posti: senni.korhonen@vaasa.fi

Tietoa Vaasan vanhusneuvostosta

Vaasan vanhusneuvosto on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. Vaasan Vanhusneuvosto on entinen Ikäneuvosto.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen vanhusneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta, ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä.Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii.

Neuvoston tehtävät

 1. tehdä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin,
 2. seurata ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ikääntyneiden näkökulmasta,
 3. seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
 4. seurata ikääntyneiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
 5. edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seurata vapaaehtoistyön kehittymistä,
 6. edistää ikäihmisten lakisääteistä edunvalvontaa,
 7. edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa,
 8. järjestää ikääntyneille heidän asioitaan käsitteleviä, tiedotus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä järjestää virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa,
 9. antaa lausunto paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista,
 10. laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus ja
 11. käsitellä muut kaupunginhallituksen vanhusneuvostolle antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä, vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen
  p. 040 197 8216
  s-posti: senni.korhonen@vaasa.fi

Vaasan Vanhusneuvosto kokoontuu

klo 9, Ajurinkatu 14, kokoushuone, 2. kerros. Vaasan vanhusneuvosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja.