Ohita valikko

Vaasan vanhusneuvosto

Neuvosto toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Puheenjohtaja Erkki Mäkelä
Varapuheenjohtaja Irmeli Mandell
Kaupunginhallituksen edustaja Jorma Kivimäki 1.6.2019–31.7.2021
Pöytäkirjanpitäjä Senni Korhonen varalla Seija Nyqvist
Kaupunginhallituksen toimikausi 1.6.2019–31.7.2021

Kokouspäivät 2021

tammikuu 25.1.
huhtikuu 13.4.
toukokuu 18.5.
kesäkuu 15.6.

Kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä tarkistuksen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.
Vanhusneuvosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja.

Vanhusneuvoston toimintakirje 25.1.2021
Vaasan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2021

Tietoa Vaasan vanhusneuvostosta

 • Vaasan vanhusneuvosto on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. Vaasan Vanhusneuvosto on entinen Ikäneuvosto.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen vanhusneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta, ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä. Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii.

Neuvoston tehtävät

 • tehdä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin,
  seurata ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ikääntyneiden näkökulmasta,
  seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
  seurata ikääntyneiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
  edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seurata vapaaehtoistyön kehittymistä,
  edistää ikäihmisten lakisääteistä edunvalvontaa,
  edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa,
  järjestää ikääntyneille heidän asioitaan käsitteleviä, tiedotus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä järjestää virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden
  kanssa,
  antaa lausunto paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista,
  laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus ja
  käsitellä muut kaupunginhallituksen vanhusneuvostolle antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen
  p. 040 197 8216
  s-posti senni.korhonen@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä vapaaehtoistyön koordinaattori Seija Nyqvist
  p. 040 717 3005
  s-posti seija.nyqvist@vaasa.fi

Tietoa Vaasan vanhusneuvostosta

 • Vaasan vanhusneuvosto on kaupungin, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kaupungin eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. Vaasan Vanhusneuvosto on entinen Ikäneuvosto.

Neuvoston kokoonpano

 • Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen vanhusneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jäsentä, joista yksi on Vähänkyrön alueelta, ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Neuvoston jäsenet edustavat kattavasti kaupungissa toimivia eläkeläisyhdistyksiä. Kaupunginhallitus nimeää neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii.

Neuvoston tehtävät

 • tehdä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön elinoloihin ja palveluihin,
  seurata ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ikääntyneiden näkökulmasta,
  seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,
  seurata ikääntyneiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella,
  edistää ikääntyneiden omiin voimavaroihin perustuvaa omaehtoista osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä seurata vapaaehtoistyön kehittymistä,
  edistää ikäihmisten lakisääteistä edunvalvontaa,
  edistää viranomaisten ja eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen yhteydenpitoa sekä yhdistysten ja järjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa,
  järjestää ikääntyneille heidän asioitaan käsitteleviä, tiedotus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia sekä järjestää virkistys- ja juhlatapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden
  kanssa,
  antaa lausunto paikallisten eläkeläisyhdistysten kaupungille osoitetuista avustusanomuksista,
  laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus ja
  käsitellä muut kaupunginhallituksen vanhusneuvostolle antamat asiat.

Lisätietoja

 • pöytäkirjanpitäjä vapaaehtoistyön koordinaattori Senni Korhonen
  p. 040 197 8216
  s-posti senni.korhonen@vaasa.fi
 • pöytäkirjanpitäjä vapaaehtoistyön koordinaattori Seija Nyqvist
  p. 040 717 3005
  s-posti seija.nyqvist@vaasa.fi

Vaasan Vanhusneuvosto kokoontuu

osoitteessa Ajurinkatu 14, 2. kerroksen kokoushuone.